durmiente Bilatu durmiente testuinguru gehiagotan

1
habe etzan > durmiente (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Asfaltotan ito behar dira habe etzanak. Piezen gainazal osoan zabaldu behar da asfaltoa, gangatila alderantzikatuaren gisara, itsasgarriagoa izan dadin. a Los durmientes se embuten en asfalto, extendido sobre toda la superficie de la pieza en forma de bovedilla invertida, con el fin de aumentar su adherencia.

Materiala: Egurraren teknologia

Aurreko oholtza motaren aldaera da oholtza mota hau. Zeiharka jartzen ditugu oholak, 38 eta 45 gradu arteko angelua eratuz habe etzanarekin, eta oholen buruak, berriz, zeharka mozten ditugu (ikusi 997. irudia). Este entarimado, que es una variante del anterior, tiene colocadas las tablas oblicuamente, formando un ángulo de 38º a 45º con respecto al durmiente; y las cabezas de las tablas están cortadas a sesgo (fig. 997).

Materiala: Egurraren teknologia

Pinua edo izeia erabiltzen dugu tronadurak egiteko. Mihiztaduraren edo arima bidezko junturaren bitartez lotzen ditugu taulak, eta habe etzanen edo habeteriaren gainean iltzatzen ditugu ondoren. Suele emplearse madera de pino o abeto; los tablones van unidos a machihembra o con juntura de alma, y luego se clavan sobre los durmientes o envigado.

Materiala: Egurraren teknologia

Halaber, habe etzanen gainean zuzenean iltzatu ere egin daitezke tronadurak. Los entablados pjdárán ser asimismo colocados directamente clavados sobre los durmientes.

Materiala: Egurraren teknologia

Lurreko forjatua eta habe etzanen edo arrastelen euskarriak lehor-lehor daudela jarri behar dira oholtzako oholak. ª No sé colocarán las tablas de los entarimados, hasta que los forjados de los suelos y la sujeción de los durmientes o ristreles estén bien secos.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtzak egiten ditugunean bezala, kontuan izan beharra dago taulen buruek habe etzanen gainean elkartu behar dutela. Como en los entarimados, téngase presente que las uniones de las cabezas de los tablones coincidan sobre los durmientes.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtza mota honi ez diote eusten ez habe etzanek, ez arrastelek, eta ohol laburrez eratuta dago. Frantses erako oholtzak eta antzekoak jartzen ditugu asfalto gainean. Para esta clase de entarimados, que no van sujetos con durmientes o ristreles, se emplean tablas de poca longitud; por ejemplo, entarimados a la francesa u otros similares.

Materiala: Egurraren teknologia

Habe etzanen parrilladura egin behar da, dornaduraren marrazkia kontuan hartuz. º Se hace el emparrillado de los durmientes, teniendo presenté el dibujo de la tarima.

Materiala: Egurraren teknologia

Marrazki hori aukeratzen badugu, hiru modutan antolatu behar ditugu habe etzanak: batetik, erdian jarri behar ditugunak antolatu behar ditugu; bestetik, zerrendari eutsi behar diotenak; eta, azkenik, muturreko korridorean kokatu behar ditugunak. Este dibujo nos obliga a una triple distribución de los durmientes: los que corresponden al centro, los que deben sostener la cenefa, y los del pasillo extremo.

Materiala: Egurraren teknologia

Habe etzanak prestatzen ditugunean, oso kontuan izan behar dugu oholtzaren marrazkia, junturak agerian geldi ez daitezen. Al preparar los durmientes, se tendrá muy en cuenta el dibujo del entarimado, a fin de que no queden las junturas al aire.

Materiala: Egurraren teknologia