pulir Bilatu pulir testuinguru gehiagotan

1
leundu > pulir (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Elastikotasun txikikoa izaten da, izpi-okerra da, eta zaila leuntzen. Suele tener poca elasticidad; es repelosa y difí­cil de pulir.

Materiala: Egurraren teknologia

Eskailera behin betiko armatu aurretik, langarak eta langaluzeen barnealdeak leundu eta lixatu behar ditugu. Antes de armar definitivamente la escalera, deben pulirse y lijarse los travesanos y las caras interiores de los largueros.

Materiala: Egurraren teknologia

Azkenik, piezak leundu eta muntatu behar dira, ziriak sartu eta trabakiak jarri behar dira eta markoa obran jarri behar da. Por último se pulirán y montarán las piezas, acuñándolas y colocando las trabas, para ser llevado el marco a la obra.

Materiala: Egurraren teknologia

Zeharka ebakitzeko 45 graduko angelua eratu arte, leuntzeko marrusketa erabili behar da pieza batekin, eta gilen motako marrusketa bestearekin. Para el sesgo a inglete, se empleará en una el cepillo de pulir, y en otra el guillame.

Materiala: Egurraren teknologia

Oholtzak jarri ondoren, lurra lixatzeko makinaz leundu behar dira, eta angeluak eta zokoak akabatu behar dira, hortzaz eta lixatzeko paperaz. Una vez. colocado un entarimado, se procede a pulirlo con la máquina de lijar pisos; y se terminan los ángulos y rincones con la cuchilla y el papel de lija.

Materiala: Egurraren teknologia

Halaber, apaindu ere egin ditzakegu mailen azpiko aldea agerian duten eskailerak, nahikoa baita mailagainen eta kontramailen bi paramentuak leuntzea eta hainbat moldura jartzea (ikusi 963.D eta 963.E irudiak). También puede decorarse una escalera con peldaños aparentes por debajo, pues basta pulir los dos paramentos de las huellas y contrahuellas, e introducir algunas molduras (figura 963-D y E).

Materiala: Egurraren teknologia

Garlopen eta leuntzeko marrusketen xaflek 30 eta 35 gradu arteko angelua eratu behar dute, eta ahoa zuzen eta eskuairan izan behar dute, eta gakoak, pixka bat ganbil. Las hojas de la garlopa y los cepillos de pulir tendrán de 30 a 35 grados; y el filo recto y a escuadra, con los gavilanes ligeramente convexos.

Materiala: Egurraren teknologia