curriculum Bilatu curriculum testuinguru gehiagotan

1
curriculum > currículo (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
María del Carmen Espejo koordinatzaileak azaldu duenez, hauxe da ikastaroaren helburua: "irakasleak ipuinen balio hezigarriaz ohartzea, curriculumetan ipuinentzako tokia bilatzea, ipuinak kontatzeko erak eta kontatzerakoan kontuan hartu beharrekoak ikastea, baita ahozko transmisioak izan duen tradizioa hobeto ezagutzea ere". el curso, explica María del Carmen espejo, su coordinadora, pretende que los maestros "vean el valor educativo de los cuentos, que sepan buscar para ellos un hueco en los currí­culos, que aprendan las diferentes formas de contarlos y los aspectos que deben tener en cuenta en la narración, así­ como que conozcan mejor la tradición que existe en la transmisión oral".

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

LOGSE curriculumari dagokion sailkapena Clasificación con relación al currí­culo LOGSE

Materiala: Jolasaren metodologia

Aurrerapen horrek lotura garrantzitsua ekarri du jostailuen eta LOGSE curriculumak dakartzan edukien artean, eta eskolaren eta jostailuaren artean lotura serioak finkatzeko saioa, azkenean; izan ere, jostailua ezinbesteko baliabide didaktikotzat ikusten da eskolan. Este avance ha supuesto una conexión importante entre juguetes y contenidos que marca el currí­culo de la LOGSE y un intento de establecer, por fin, serios ví­nculos entre escuela y juguete, visto éste último como un recurso didáctico imprescindible en este medio escolar.

Materiala: Jolasaren metodologia

2
curriculum vitae > currículum vítae (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Interesatuok bidali curriculum vitae-a helbide honetara: 4674 posta-kutxa, 28080 Madril. Interesados, enviar currí­culum ví­tae al Apartado de Correos 4674, 28080 Madrid.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Zenbait aholku zure curriculum vitaeari buruz Algunos consejos acerca de tu currí­culum ví­tae

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Curriculum vitaeak eta eginiko proben emaitzek hautagaia ezagutzeko bidea ematen dute. Tanto el currí­culum ví­tae como el resultado de las pruebas realizadas son fuentes de conocimiento del candidato.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

curriculum > currículum (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
hautagaiek beren curriculum vitaea bidaliko dute (normalean, aurkezpen-gutun batekin batera), eta lan-eskaintzaren ezaugarriak betetzen ez dituzten langileak baztertzea izango da lehen urratsa. los candidatos habrán enviado su currí­culum ví­tae (normalmente acompañado de una carta de presentación) y el primer paso consistirá en desestimar a aquellos que no cumplan los requisitos de la oferta de empleo.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Erabili enpresen posta elektronikoak eta webguneak, zure curriculuma azkarrago eta merkeago jaso dezaten. Utiliza el correo electrónico y las páginas web de las empresas para hacerles llegar tu currí­culum de forma rápida y económica.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Taldekako aurretiazko elkarrizketa bat, non, curriculum-aren arabera, profil egokiena duten hautagaiei deituko baitzaie. Una entrevista previa grupal en la que se cite a los candidatos que, a juzgar por su currí­culum, tengan un perfil más apropiado.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

hautagaiaren kontrol emozionala ebaluatzeko balio dute. Elkarrizketatzaileak tentsio-egoeran jartzen du hautagaia (galdera oldarkorrak, haren curriculumaren inguruko zalantzak, etab.). se trata de comprobar el control emocional del candidato, para lo cual el entrevistador le somete a una situación de tensión (preguntas agresivas, dudas sobre su currí­culum, etc.).

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Curriculumean merituak kentzeak ateak irekitzen ditu Quitarse méritos en el currí­culum abre puertas

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Erabilgarritasunari dagokionez, esperientziaz hitz egiten du esatean curriculum murriztu bat aurkeztea arazotsua izan daitekeela, denborarekin iruzurra agerian geratzen baita [...]. En cuanto a si es útil, afirma que, según ha comprobado por su propia experiencia, presentar un currí­culum rebajado, a la larga, puede suponer un problema en cuanto se descubra el engaño [...].

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Hain zuzen ere, tituludunek hautaketa-prozesuetan sartzeko izaten duten arazoetako bat gaizki eginiko curriculuma izaten da. Precisamente, uno de los problemas que los titulados tienen a la hora de entrar en un proceso de selección es un currí­culum mal elaborado.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)