gozoki Bilatu gozoki testuinguru gehiagotan

1
Karamelu likidoa.
Karamelu likidoa.
gozoki > caramelo (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
gozokiak. caramelos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Gozokiak pastaren bi aldeetatik ikus daitezen lortzen badute, eta lan horiek, eraikuntza-blokeak balira bezala, leiho baten aurrean jartzen baditugu, gardenkiak lortuko ditugu, eta gozokien koloreak argiztatu egingo dira. Si los niños trabajan hasta que los caramelos se vean por ambos lados de la pasta y colocamos sus trabajos, utilizándolos como bloques de construcción, al lado de una ventana, obtendremos transparencias y se iluminarán los colores de los caramelos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Gero, gozokiak emango dizkie, koloreka sailkatuta (haurrek berek sailkatu ditzakete), eta haurrek ireki eta pasta zurian txertatuko dituzte gozokiak; hezitzaileak adi egon behar du une oro. Después se les ofrecerán caramelos, clasificados por colores (pueden hacer ellos la clasificación), que abrirán bajo la atenta mirada de la educadora o educador e incrustarán en la pasta blanca.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Denbora asko behar duten jarduerak eta gutxi behar dutenak alderatzea: baloiari ostiko ematea, uztai bat botatzea, gozoki bat jatea, laranja bat miazkatzea eta abar. Comparar actividades que ocupan mucho tiempo y otras poco tiempo: patear un balón, tirar una anilla, comer un caramelo, chupar una naranja, etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

(biribil gorriak, biribil berdeak, luzanga gorriak eta luzanga berdeak) eta gozoki kopurua (poltsa bat gozoki batekin, birekin, hirurekin eta laurekin) baldin badira, bildumak antzekotasun kualitatiboaren araberakoak izango dira hasiera batean. (redondos rojos, redondos verdes, alargados rojos y alargados verdes) como la cantidad de caramelos (bolsas con uno, dos, tres y cuatro caramelos), en un principio realizarán colecciones por similitud cualitativa.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

"Poltsa horiek guztiak elkarrekin doaz gozoki bat dutelako". "Todas estas bolsas van juntas porque tienen un caramelo".

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haur batzuei zenbait gozoki-zorro sailkatzeko eskatzen badiegu eta haien arteko desberdintasuna gozoki mota Si se ofrece clasificar a unos niños diversas bolsas de caramelos y la diferencia entre ellos es tanto el tipo

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa