hitzaldi Bilatu hitzaldi testuinguru gehiagotan

1
Hitzaldia.
Hitzaldia.
hitzaldi > conferencia (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Biltzarrak, hitzaldiak, mahai-inguruak Conferencias, charlas, mesas redondas

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Alde horretatik, erraz uler dezakegu, adibidez, kultura desberdinen arteko elkarrizketari buruzko hitzaldi batek interes orokorra izatea ikusleengan, eta, horrez gain, hizlarien ospea dela eta, jarduera hori leku handia duten kultura-ekipamenduetan egin behar izatea; adibidez, kongresu-jauregi batean. En este sentido, es fácil comprender que una conferencia sobre, por ejemplo, el diálogo multicultural, sea una actividad que suscite un interés general en el público y que, además, el prestigio de las personas ponentes que participan en ella exija efectuar la actividad en equipamientos culturales de gran aforo, como puede ser un palacio de congresos.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Beste jarduera batzuek, aldiz, jendea erakartzeko ahalmen mugatuagoa dute; esate baterako, XIX. mendeko kultura-tradizioei buruzko hitzaldi batek. Por otra parte, actividades como una conferencia sobre, por ejemplo, las tradiciones culturales del siglo xix tendrán un poder de convocatoria limitado.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Kultura-animazioko profesionalen ikuspuntutik, interesgarria da hitzaldi, mahai-inguru eta abarren planifikazioa eta dinamizazioa herritar guztien nahiz talde guztien interes eta bizitza-esperientzietatik hurbil dagoen gai bati buruzkoak izatea, esku-hartzea egiten den testuinguruaren eta jarduera mota hori proposatu duen entitatearen arabera. Desde el punto de vista de los profesionales de la animación cultural, es interesante que la planificación y dinamización de conferencias, charlas, mesas redondas, etc. sea de contenido temático próximo a los intereses y experiencias vitales tanto de la población en general como de cada uno de los grupos, dependiendo del contexto en que se lleve a cabo la intervención y de la entidad que proponga este tipo de actividad.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Adibidez, lagun gutxik egiten ditu eskuarki bi kilometro edo gehiago tailer edo hitzaldi batean parte hartzeko. Por ejemplo, serán pocas las personas que habitualmente se trasladen dos o más kilómetros para participar en un taller o asistir a una conferencia.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

Horren adibide izan daitezke elkarte komunitario batzuk, esaterako, GKEak, eremu publikoen alokairua edo lagapena eta baimenak eskatzea erabakitzen dutenak; adibidez, hitzaldi-ziklo bateko ekitaldi batzuk horretarako alokatutako kongresu-jauregi batean egiteko. Como ejemplo de esto se pueden apuntar algunas intervenciones de asociaciones comunitarias como ONG que deciden solicitar los permisos y el alquiler o cesión de espacios públicos; por ejemplo, la celebración de actos de un ciclo de conferencias en un palacio de congresos alquilado para tal fin.

Materiala: Animazio soziokulturalaren testuingurua

2
hitzaldi > discurso (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
•Bakarrizketa: hizlari bakarrak igorritako hitzaldiak dira, entzule-talde bati zuzendurik. Monólogo son discursos emitidos por un solo hablante quien se dirige a una audiencia

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hitzaldian. El discurso

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Brindisa ospakizun bateko une jakin bat da: proposatzen duen pertsonak hitzaldi labur bat egin ostean, gonbidatuek kopak altxatzen eta ukitzen dituzte, desio on horiek adierazteko. El brindis es el momento de una celebración en el que tras un pequeño discurso de la persona que lo propone, los invitados levantan y entrechocan las copas para manifestar estos buenos deseos.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Film horretan, Jurgi VI.a erregeak, toteldura estugarri bat izanik, hitzaldiak ematea lortzen du, logopeda baten laguntzari esker. En esta película el rey Jorge VI afectado de un angustioso tartamudeo logra dar discursos gracias a la ayuda de un logopeda

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Politikariak hitzaldien eta eztabaiden bidez zuzentzen dira hautesleengana, komunikabideak baliatuz. Los políticos se dirigen al público electoral mediante discursos y debates a través de los medios de comunicación

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Steve Jobsek 2005ean Stanfordeko Unibertsitatean eman zuen hitzaldia 25 milioi aldiz ikusi duteYouTuben gutxi gorabehera El discurso pronunciado por Steve Jobs en 2005 en la Universidad de Stanford ha sido visto cerca de 25 millones de veces enYouTube.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Mezuak, egiturak eta formak ematen diote hitzaldiari indarra El discurso es tan poderoso por su mensaje por su estructura y la forma

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Horretarako, komunikabideak edo politikarien hitzaldiak baliatzen dira, komunikazio politikoko prozesu horren hautesle objektiboetara zuzenduta. A través de los medios de comunicación o discursos de los políticos que se dirigen al público electoral objetivo de dicho proceso de comunicación política.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Gaur irudi-aholkularitzako kabinetera etorri zaizu aholku eske: jakin nahi du, zure ustez, zer koloretakoa txaketa-trajea jantzi beharko lukeen, Eguberrietako bazkarian enplegatuen aurrean hitzaldi bat emateko. Hoy acude a tu gabinete de asesoría de imagen para pedirte consejo sobre qué color debe elegir en su traje de chaqueta para dar un discurso a sus empleados en la comida de Navidad.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Debate batean parte hartzen ari den politikari baten hitzaldia ebaluatzeko fitxa baten adibidea. Ejemplo de ficha de evaluación del discurso de un político en debate

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak