tono Bilatu tono testuinguru gehiagotan

1
tonu > tono (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Tonua ahotsaren ezaugarria da, erresonantzia. El tono de voz es la cualidad de la voz su resonancia.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Zer tonu erabiltzen dugun, erabat alda liteke ahozko mezua Los diferentes tonos pueden cambiar completamente el mismo mensaje verbal.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Ahots-tonuak, beheratuta ere, entzungarri izaten jarraitzen du. •El tono de voz se puede bajar y sigue siendo audible.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Hizkuntza, soinuak alde adierazkorra, elementu bokalak, intentsitatea tonua estiloa etorria Lenguaje, sonidos parte expresiva, elemento vocal, intensidad tono estilo fluidez

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Makillajearen tonua hautatzeko, aurpegiko larruazalaren kolore orokorra hartuko da kontuan La elección del tono de maquillaje se realizará en función del color general de la tez.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Makillajearen oinarriak gehiago estal dezake, eta tonu bat ere beheratu liteke. La base de maquillaje será más cubriente, pudiendo bajar un tono

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

•Ahotsaren tonua eta bolumena zaintzea. •Cuidar el tono y el volumen de voz

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Intonazio txarra (ondo intonatzeak eskatzen du gure ahotsaren tonua egokiro igotzea eta jaistea, transmititzen ari garen informazioaren arabera). Mala entonación (entonar bien implica adecuar la elevación o descenso del tono de nuestra voz al tipo de información que estamos transmitiendo).

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Mezutik, komunikatu beharreko ezaugarriak edo atributuak aukeratu beharko dira, baita komunikazioaren tonua edo estiloa ere. Del mensaje habrá que elegir las características o atributos a comunicar, así como el tono o estilo de la comunicación

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Aholkulariak hainbat fitxa diseinatuko ditu, bezeroaren ahots-ezaugarriekin lotutako hainbat auzi apuntatzeko, hala nola ahoskera dikzioa tinbrea irteera tonua erritmoa modulazioa eta atsedenak testu bat ozen irakurtzen ari dela. El asesor diseñará unas fichas en las que irá anotando, las cualidades de la voz del cliente respecto a su pronunciación dicción timbre lanzamiento tono ritmo modulación y pausas en la lectura de un texto en voz alta.

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

tonu > tono (41 testuinguru)
eu testuak es testuak
Grafikoetarako, hiru tonu-maila erabiltzen dira: Para los gráficos se utilizan tres niveles de tono:

Materiala: Soinu profesionala

Kartelek transmititzen dituzten koloreek eta alaitasunak eta hiri-ingurunearen tonu grisek kontrastatu egiten dute. Los colores y la alegría que transmiten los carteles contrastan con el tono gris del entorno urbano.

Materiala: Irudia

Kolore- edo tonu-kontrastea erabiltzea motibo nagusiaren eta ingurunearen artean. Utilizar el contraste de color o tono entre el motivo principal y el entorno.

Materiala: Irudia

Hala, 16.777.216 milioi kolore-tonu bereizten dira (256 gorri * 256 urdin * 256 berde). Asi podemos distinguir hasta 16.777.216 millones de tonos de color (256 Rojo * 256 Azul * 256 Verde).

Materiala: Irudia

(Hori dela eta, auto ilunak gehiago berotzen dira eguzkitan tonu argikoak baino). (Por este motivo los coches oscuros se calientan más al sol, que los de tonos claros)

Materiala: Irudia

Bularretako larruazalak tonua eta elastikotasuna galtzea. Pérdida de tono y elasticidad de la piel del seno

Materiala: Irudia

Larruazalak tonua eta elastikotasuna galtzea. Pérdida del tono y elasticidad de la piel

Materiala: Irudia

Dermiseko zuntzek tonua eta elastikotasuna galtzea. -Pérdida del tono y elasticidad de las fibras de la dermis

Materiala: Irudia

Giharrek tonua galtzea. Pérdida del tono muscular

Materiala: Irudia

Tonua eta elastikotasuna galtzea. Pérdida de tono y elasticidad

Materiala: Irudia

2
tonu > tono (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
1930etik 1968ra bitartean, aldatu egin ziren parpailetako osagaiak. Hasierako marrazki txikietako vermiccelles ondoren, fabrikatzaileak, gerraren ondoren, XIX. mendeko lanetan inspiratu ziren, Chantilly-ko parpailetan bereziki. Apaingarri begetal bateko arrosa bakartu edo sortekin batera, margaritak, pentsamendu handiak eta gari galburuak ikusten dira; eta osagai exotikoak eransten zaizkie horiei, hala nola peonia eta koloretako irudizko loreak, ohikoak XVIII. mendean. Zenbait pieza fin "modaz" baliatzen dira, esaterako XVIII. mendean: sareak, lore bihotzak, asko aldatzen dira batzuetatik besteetara. Diseinu berezien artean aipatzekoak dira dantzari bikoteak, "petits marquis", XVIII. mendeko jantziez apainduak (49. or. il.). Dekoratu horien multzoa soro, hostotza edo girlanda moduan jartzen ziren tradizioz. Motiboak ugaltzea izan zen azken bi hamarraldietan parpailen bilakaera estilistikoaren ezaugarri nagusia. Balenciaga maisu bat da kolorearen artean eta gustukoen ditu "...tauromakia Desde los años 1930 hasta 1968, los motivos de encaje evolucionan. Tras los vermicelles de pequeños dibujos del principio, los fabricantes se inspiran tras la guerra en los trabajos del siglo XIX, en particular en los encajes Chantilly. Junto a las rosas aisladas o en ramo de un decorado vegetal, se aprecian margaritas, grandes pensamientos y espigas de trigo: también se introducen ciertos motivos exóticos como la peonía y flores imaginarias de colores, habituales en el siglo XVIII. Algunas piezas refinadas se benefician de las "modas", como en el siglo XVIII: los motivos de redes, corazones de flores, difieren, unos de otros. Entre los diseños excepcionales, caben destacar las parejas de bailarines "'petits marquis" con trajes del siglo XVIII (il. p. 49). El conjunto de estos decorados se disponía tradicionalmente en forma de siembra, follaje o guirnaldas. La evolución estilística de los encajes se manifiesta a través del aumento de los motivos a lo largo de las dos últimas décadas. B

Materiala: Ehungintza liburuak

Kat. 63. - Tonuz tonu egindako brodatuak parpailaren apaingarri finak simulatzen ditu tulezko gaueko jaka honetan, 1962. Cat. 63 - El bordado tono sobre tono simula finos motivos de encaje sobre esta chaqueta de noche de tul, 1962.

Materiala: Ehungintza liburuak