emultsio Bilatu emultsio testuinguru gehiagotan

1
emultsio > emulsión (12 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ezin dira esterilizatu urarekin emultsioak eratzen dituzten disoluzioak. No permite esterilizar soluciones que formen emulsiones con el agua.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Presio-ontzietan dauden emultsioak dira. Emultsio horiek gas propultsatzailearen kantitate bat dute printzipio aktiboarekin batera. Son emulsiones contenidas en envases a presión, que poseen cierta cantidad de gas propelente junto con el principio activo.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Emultsio hori ontzitik ateratzen denean (balbula bat sakatuz), gas propultsatzailea hedatzen da, eta aparra sortzen. Cuando esta emulsión se extrae del envase presionando una válvula, se expande el gas propelente y se formará la espuma.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Prestakin likidoak dira, esekidura- edo emultsio-forman daudenak. Son preparaciones lí­quidas, en forma de suspensiones o emulsiones.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Emultsioak, normalean, olioa uretan motakoak izaten dira, ur-proportzio handiarekin. Las emulsiones son generalmente de aceite en agua con alta proporción en agua.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Emultsio horien kanpoko fasea urtsua da proportzio nahiko handian. Son emulsiones con fase externa acuosa en proporción relativamente alta.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Kanpoko fase oliotsua duten emultsioak dira. Son emulsiones con fase externa oleosa.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Bide parenteraletik ematen diren prestakin farmazeutikoak disoluzioak, esekidurak edo emultsioak, urtsuak nahiz oliotsuak, izan daitezke. Los preparados farmacéuticos de administración parenteral pueden presentarse como soluciones, suspensiones o emulsiones tanto acuosas como oleosas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Zain barneko bidetik disoluzio edo emultsio urtsuak ematen dira. Por vía IV se administran las soluciones o emulsiones acuosas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Disoluzio edo emultsio urtsuak dira. Son soluciones o emulsiones acuosas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

emultsio > emulsión (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
likidoak, orea, hautsa edo emultsioa. lí­quidos, en pasta, en polvo o en emulsión.

Materiala: Gozogintza

Ezaugarri organoleptikoak emultsioaren egonkortasunak ezartzen dituzte, leuntzea eta pastelak betetzea ahalbidetzen duen testura leuna, zapore gozoa sakarosa gehitzearen eraginez, kolore zuri-horiska eta testura harroa; ez du ahosabaian itsatsita geratu behar kontsumitzen dugunean. Las caracterí­sticas organolépticas vienen marcadas por la estabilidad de la emulsión, textura suave que permite el alisado y el relleno de pasteles, sabor dulce por la adición de sacarosa, color blanco - amarillento y de textura esponjosa, no debe quedarse pegada en el paladar cuando la consumimos.

Materiala: Gozogintza

Krema-mota hauek nahiko arinak dira testurari dagokionez; izan ere, gurina osagai nagusi duten nahasteen emultsio bidez lortzen dira. Este tipo de cremas son bastante ligeras en cuanto a textura ya que se obtienen por la emulsión de mezclas cuyo ingrediente principal es la mantequilla.

Materiala: Gozogintza

Bere ezaugarri organoleptikoak jariakortasun egonkorreko emultsio likatsua izateak dakartza, erraz leuntzea ahalbidetzen baitu horrek; bere kolorea zertxobait horiska da eta zaporea gurin gozoarena da, beste batzuekin (txokolatea, mokak...) nahastuta egon ala ez. Sus caracterí­sticas organolépticas vienen marcadas por ser una emulsión viscosa de fluidez estable que permite alisar con facilidad, su color es ligeramente amarillento y sabor a mantequilla dulce mezclada o no, con otros como chocolate o mokas.

Materiala: Gozogintza

Esnea, nahiz eta emultsiotzat hartu, oraindik ez da egonkorra, eta homogeneizazio-prozesuaren ondoren, emultsio egonkor bilakatzen da. La leche, aunque se considera una emulsión, es todavía inestable y después del proceso de homogeneización se convierte en una emulsión estable.

Materiala: Gozogintza

Elaborazioen gantz-edukiak homogeneizatze-presioa jaitsi behar du gantza gehitzen denean; izan ere, errazagoa da emultsio egonkorra lortzea gantz-proportzio handiagoa dagoenean. El contenido en grasa de las diferentes elaboraciones precisa bajar la presión de homogenización cuando aumenta la grasa ya que es mas fácil de conseguir una emulsión estable al haber mayor proporción de grasa.

Materiala: Gozogintza