keinukari Bilatu keinukari testuinguru gehiagotan

1
keinukari > intermitente (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
3.10 irudia. Argi-aginteen (luzeak/laburrak), argi-keinuen eta keinukarien agintearen kommutadorea eta funtzio anitzeko etengailua. Figura 3.10. Conmutador mando de alumbrado (largas/cortas), ráfagas, intermitentes e interruptor multifunción.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Direkzio-zutabearen euskarrian egoten da, eta multzoa osatzen du, eskuarki, direkzioaren maniobrarekin (keinukariak); beste kasu batzuetan, baterako multzoa osatzen du bolanteko gainerako aginteekin, eta, multzo osoa ateratzeko, aurretiaz bolantea desmuntatu behar da. Va dispuesto sobre el soporte de la columna de dirección, forma conjunto generalmente con la maniobra de dirección (intermitentes); en otros casos, forma un bloque común con el resto de mandos sobre el volante, lo que obliga al desmontaje previo de este para proceder a la extracción del conjunto completo.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

D Keinukaria D Intermitente

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Keinukarien argia Luz de intermitentes

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Keinukarien funtzionamenduaren testigua Testigo de funcionamiento de los intermitentes

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Alboko keinukaria, ezkerrekoa Intermitente lateral, izquierdo

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

2
keinukari > intermitencia (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Keinukarien errelea Relé de intermitencia

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

keinukariak eta argiak. intermitencias y alumbrado.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Eskemak funtzioaren arabera izendatzen dira: argiak, keinukariak, karga-zirkuitua, etab. Los esquemas se denominan por su finalidad, alumbrado, intermitencias, circuito de carga, etc.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

1 Argi keinukarien zirkuitua 1 El circuito de intermitencias

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak