zapata Bilatu zapata testuinguru gehiagotan

1
zapata > zapata (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskaileraren beheko aldea behar bezala finka dadin, oso baliagarria da burdinazko ardatz baten inguruan biratzen den zapata jartzea (ikusi 950. irudia). a Para que la escalera apoye bien en su parte inferior, es muy útil la colocación de una zapata que gira sobre un eje de hierro (fig. 950).

Materiala: Egurraren teknologia

950. irudia. Lurrean bermatzeko zapata. Fig. 950 Zapata de apoyo al suelo.

Materiala: Egurraren teknologia

e) Pertsianaren lagin bat aurkeztu behar du, 50 x 50 cm-koa, zapata eta lau oholtxo finko dituena. e) Una muestra de la persiana de un tamaño de 50 X 50 cm. con zapata y cuatro tabletas fijas.

Materiala: Egurraren teknologia

zapata > zapata (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lubakiak eta zapatak egitea Realización de zanjas y zapatas

Materiala: Igeltserotza

Zapatak armatzea eta hormigoitzea Armado y hormigonado de las zapatas

Materiala: Igeltserotza

ºZapata, zolata, horma, pantaila, paldo, zepatu, lauza, habe, zutabe eta abarren neurriak eta xehetasunak, erantsitako oin edo taularen bidez, behar denean dilatazio-junturak adieraziz. ºDimensionado y detalles de zapatas, soleras, muros, pantallas, pilotes y encepados, losas, vigas, pilares, etc., sobre planta o cuadro anejo, indicando las juntas de dilatación en el caso de que sean necesarias.

Materiala: Proiektuak

gatzari baten argi euskarria mozteko zutabe bat eraiki behar badugu eta zutabe horrek karga handiagoari eutsi beharko badio (lehendik dagoen solairuaren gainean beste solairu bat eraiki behar denean), zutabe horren eta bere zapataren kokalekua gatzariaren kokalekuaren araberakoa izango da, kokaleku hori proiektugileak aurreikusitako espazioen banaketa berriarekin bateragarria den ala ez kontuan si para acortar la luz de apoyo de una jácena se tiene que levantar un pilar que va a tener que soportar un incremento de cargas (al construirse una nueva planta sobre otra ya existente), la situación de ese pilar y de su zapata vendrá determinada, en ese caso, por la situación de la jácena, sea ésta o no compatible con la nueva distribución d

Materiala: Proiektuak