lanpara Bilatu lanpara testuinguru gehiagotan

1
lanpara > lámpara (67 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ondoren, betaurreko batzuk eta lanpara ultramore bat erabiltzen dira ihesa lokalizatzeko. Después, se utilizan unas gafas y una lámpara ultravioleta para localizar la fuga.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lanpara ultramorea Lámpara ultravioleta

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

a) Lanpara ultramorea erabil dezakegu zirkuituak tindu batekin funtzionatu badu. a) Podemos utilizar la lámpara ultravioleta si el circuito ha funcionado con un tinte.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Hozgarriaren karga bat egin, eta zirkuitua funtzionarazi ostean, egiazta ezazu lanpara ultramorea erabiliz, fugarik ote dagoen zirkuituan (3.28 irudia). Tras realizar una carga de refrigerante y hacer funcionar el circuito, comprueba con la lámpara ultravioleta si existen fugas en el circuito (figura 3.28).

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lanpara ultramorea eta olioa eta koloragarria injektatzeko kita. Kit de inyección de aceite y colorante y lámpara ultravioleta.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Kontu handia izan behar da lanpara ultramorearekin, bonbilla gehiegi berotzen baita eta erredurak eragin baititzake. Hay que tener especial cuidado con la lámpara ultravioleta, pues la bombilla se calienta en exceso y puede producir quemaduras.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Lanpara ultramorea duen ihes-detektorea Detector de fugas con lámpara ultravioleta

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

12.4. irudia. Lanpara eramangarria. Figura 12.4. Lámpara portátil.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Automobilgintzan, konponketak lanpara eramangarriez ikusi ahal izateko, 12 V-eko tentsioak erabili ohi dira. En automoción, para poder ver las reparaciones con lámparas portátiles, se suelen emplear tensiones de 12 V.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Automozioan, beti daude lanpara eramangarriak, eremu jakin batzuk argiztatzeko aukera ematen dutenak, baina badaude berariazko argiztapena duten eremuak ere, hala nola pintatze-kabina edo -labea. En automoción siempre suelen existir lámparas portátiles que nos permiten iluminar zonas en concreto, pero también existen zonas con alumbrado especí­fico como la cabina de pintado u horno de pintado.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan