estimulu Bilatu estimulu testuinguru gehiagotan

1
estimulu > estímulo (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fobiak estimulu jakin batzuengatik (igogailuak, animaliak, etab.) sortutako beldurrak dira. Las fobias son miedos a estí­mulos determinados como ascensores, animales, etc.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Zuntz sentikor edo aferenteen bidez; izan ere, zuntz horiek beren errezeptoreek hautemandako estimuluak transmititzen dizkiote NSZari. A través de las fibras sensitivas o aferentes, ya que, éstas transmiten los estí­mulos captados por los receptores que tienen estas fibras sensitivas al SNC.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Nola deritzo estimuluak transmititzen ari ez diren neuronen mintzak duen potentzialari? Zer esan nahi du neuronaren mintza polarizatuta eta despolarizatuta egoteak? ¿Cómo se denomina al potencial que presenta la membrana de las neuronas que no están transmitiendo estí­mulos, qué significa que la membrana de la neurona está polarizada y despolarizada?

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

ERREZEPTOREA (estimulua hautematen du: RECEPTOR (capta el estí­mulo:

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Aldaketa horiek estimulua abiarazi den tokiaren inguruko zonetara transmititzen dira, eta, pixkanaka, despolarizazioa zelula osora hedatzen da. Estos cambios se transmiten a las zonas contiguas al punto donde se aplicó el estí­mulo y así­ sucesivamente, la despolarización se propaga por toda la célula.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Estimuluak transmititzen ari ez diren neuronen mintzak potentzial-diferentzia du mintz barruaren eta kanpoaren artean, ATSEDENEKO POTENTZIALA. Mintzaren barrua negatiboki eta kanpoa positiboki kargatzen ari delako gertatzen da hori; izan ere, Na+ gutxi sartzen da, eta K+ asko irteten, eta horregatik esaten da atseden hartzen ari den neuronaren mintza POLARIZATUTA dagoela. La membrana de las neuronas que no se encuentran transmitiendo estí­mulos, posee una diferencia de potencial entre el interior y el exterior de la membrana denominado POTENCIAL de REPOSO que es debido a que el interior de la membran está cargado negativamente y el exterior positivo, debido a que entra poco Na+ y a que sale mucho K+, por ello, se dice que la membrana de la neurona en reposo está POLARIZADA.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Adarkadurak baditu, beti elkarrekiko zutak dira, eta estimuluak modu zentrifugoan transmititzen dituzte; hots, somatik kanpoalderantz. Si tiene ramificaciones son siempre perpendiculares y transmiten los estí­mulos centrí­fugamente, es decir desde el soma hacia el exterior.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Estimuluak modu zentripetoan transmititzen dituzte; hots, kanpoaldetik somarantz. Trasmiten los estí­mulos centrí­petamente, es decir, desde el exterior hasta el soma.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

estimulu > estímulo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erakusleiho-apainketak estimulu batzuk transmititzen ditu, hala nola El escaparatismo transmite unos estí­mulos tales como:

Materiala: Gozogintza

Estimulu horiek erosle potentzialarengan eragina dute Estos estí­mulos del escaparate operan sobre el comprador potencial de forma que este se ve implicado por:

Materiala: Gozogintza

Erosle potentzialak estimulu horiek jaso eta erantzun egiten die. El comprador potencial capta estos estí­mulos y responde o actúa.

Materiala: Gozogintza

Estimuluak elaboratu eta prozesatzea da, eta modu selektiboan jokatzen du, hau da, pertzepzioak norbanakoak hauteman nahi duenera egokitzen dira. Es la elaboración y procesamiento de los estí­mulos y actúa de modo selectivo, es decir las percepciones se ajustan a lo que el individuo desea percibir.

Materiala: Gozogintza