laborategi Bilatu laborategi testuinguru gehiagotan

1
laborategi > laboratorio (57 testuinguru)
eu testuak es testuak
LABORATEGIKO SEGURTASUNA. SEGURIDAD EN EL LABORATORIO.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Farmaziako laborategi batek, beste laborategi guztiek bezala, segurtasun- eta higiene-arau batzuk bete behar ditu. Un laboratorio de farmacia, al igual que todos los demás laboratorios, debe cumplir unas normas de seguridad e higiene.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Oro har, arau horiek laborategi guztiek bete beharreko legeen baitan daude. En general, dichas normas están sometidas a unas leyes, que deben ser cumplidas por todos los laboratorios.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

U.D. honetan ikasiko ditugun arauak laborategi mota guztietan ezartzekoak dira. Las normas que estudiaremos en la presente U.D. serán de aplicación a todo tipo de laboratorios.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Segurtasun eta higieneko legeek laborategiko eguneroko lanean gerta litezkeen istripuak eta arriskuak saihesten dituzte. La seguridad e higiene, por medio de sus leyes, evitará accidentes y peligros en el día a día del trabajo en el laboratorio.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Horretarako, hasiera batean, laborategi baten oinarrizko egitura eta ezaugarriak zein diren jakin behar da. Para esto, en un principio, se debe conocer la estructura básica y caracterí­sticas de un laboratorio.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Beira oso material erabilgarria da laborategiko tresnak egiteko; izan ere, material oso geldoa da (produktu kimikoen erasoarekiko erresistentea), gardena eta gainazal leunekoa, eta, horri esker, erabiltzen den bakoitzean erraz garbitzen da. El vidrio es un material muy útil para fabricar utensilios de laboratorio, ya que es muy inerte (resistente al ataque quí­mico), transparente y de superficie lisa, lo que facilita su lavado después de cada uso.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Laborategian kalitate handiko beira erabili ohi da, borosilikatoa duena. Horrek abantaila batzuk eskaintzen ditu: En el laboratorio suele usarse un vidrio de alta calidad que contiene borosilicato, lo que confiere una serie de ventajas:

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Behin erabili eta botatzeak baditu abantailak: materiala garbitu beharrik ez dago, eta neurketen erroreak saihesten dira. Horregatik, gero eta gehiago erabiltzen dira material hauek analisi klinikoak eta mikrobiologikoak egiten dituzten laborategietan. La ventaja de eliminarlos después de un solo uso es que se evita el lavado del material y evitan errores en las determinaciones, por eso se utilizan cada vez con mayor frecuencia en los laboratorios de análisis clí­nicos y microbiológicos.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Erreaktiboak erreakzio jakin batzuk eragiteko gaitasuna duten substantzia kimikoak dira. Gaitasun hori dela eta, analisiak egiten diren laborategietan erabiltzen dira, lagin batean substantzia bat dagoen ala ez jakiteko edo zein kantitatetan dagoen antzemateko. Los reactivos son sustancias quí­micas que, por su capacidad de provocar determinadas reacciones, se utilizan en los laboratorios de análisis para descubrir la presencia o medir la cantidad de otra sustancia que hay en una muestra.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

laborategi > laboratorio (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Dietetika-laborategia Laboratorio de dietética" target="_blank">dietética

Materiala: Ostalaritza

Lege horretan landutako beste gaietako bat laborategiena da; batez ere, erreferentziazkoak; izan ere, laborategi horiek ezarri eta eguneratu behar dituzte elikagaien osagaiak hondakinak eta kutsatzaileak zehazteko teknikak bai eta lortutako emaitzen eta hainbat administrazioren arteko koordinazioari eutsi ere. Otro de los temas tratados por esta ley son los laboratorios sobre todo, los de referencia, ya que son éstos los que han de implementar y mantener actualizadas las técnicas de determinación de los componentes residuos y contaminantes de los alimentos así como mantener la coordinación entre los resultados obtenidos y las distintas administraciones.

Materiala: Ostalaritza

Oharpen horiek kontuan hartuta, laborategien sare bat sortzea aurreikusi da Legean sare horretan, kontrol-jarduera ofizialetan parte hartzen duten laborategi publikoak nahiz pribatuak sartuko dira, eta beren ahalmenak ahalik ondoen baliatzeko, sarearen esku jarriko dituzte bakoitzak ematen dituen zerbitzuak Teniendo en cuenta estas consideraciones, la ley prevé la creación de una red de laboratorios en la que entrarán los laboratorios públicos o privados que participen en trabajos de control oficial y que para el mejor aprovechamiento de sus capacidades facilitarán a la red sus servicios

Materiala: Ostalaritza

Zehaztapenaren arduraduna (laborategia, aholkularitza-enpresa, bertako langileak : Responsable de la determinación (laboratorio consultora, personal propio):

Materiala: Ostalaritza

10.4.1. Laborategiko ekipamenduak eta makinak sukaldaritza-erabileretarako 10.4.1. Equipos y maquinaria de laboratorio con usos culinarios

Materiala: Ostalaritza

Laborategiko ekipamenduak Equipos de laboratorio

Materiala: Ostalaritza

Laborategian, Igor Zalakainek eta Xabier Gutierrezek egin digute harrera Juan Mari eta Elena Arzak ez baitaude etxean goizean. Nos reciben en el laboratorio Igor Zalacaín y Xabier Gutiérrez, Juan Mari y Elena Arzak no se encuentran esa mañana en casa.

Materiala: Ostalaritza

Laborategiko tresna erabilgarrienetako bat liofilizagailua da. Tresna hori erabiliz, oilo-hautsa egiten ari ziren, hegazti horren bularki erre batekin, bai eta txipiroiena eta ananazkoa ere; osagai hori plater batzuen zaporea biziagotzeko erabiltzen dute gero. Una de las herramientas que más juego da en el laboratorio es la liofilizadora, donde, por ejemplo, encontramos que estaban haciendo polvo de gallina a partir de una pechuga de esta ave asada, de chipirón y también de piña, ingrediente que después incorporan para potenciar el sabor de algunos platos

Materiala: Ostalaritza