instrumentazio Bilatu instrumentazio testuinguru gehiagotan

1
instrumentazio > instrumentación (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Adibidez, ekipo garrantzitsuenen inbertsioa ezagutzen badugu (inbertsioaren ikuspuntutik begiratuta, handienak eta garestienak diren ekipoena), honako kontzeptu hauen kostuak balioets daitezke koefizienteak erabiliz (% 15, % 20, % 5...): instalazio elektrikoak; instrumentazioa; bero- eta hotz-zerbitzuak; kanalizazioak, eragiketa; mantentze-lanak, eta abar. Por ejemplo, conocida la inversión en los equipos principales (desde el punto de vista de la inversión, es decir, los más grandes y costosos), se estiman los costos de: instalaciones eléctricas; instrumentación; servicios de calor y frío; canalizaciones, operación; de mantención; etc. mediante coeficientes (15%, 20%, 5%, etc.)

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Prozesu- eta instrumentazio- diagramak (P&ID) Diagramas de Instrumentación y Proceso (P&ID)

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Kasu askotan, diagrama sinplifikatu horretan bertan adieraz daitezke instrumentazio-eskakizunak, baina, instrumentazioa konplexua bada, diagrama xeheago bat behar izaten da, erreguladore eta tresna guztiak nabarmentzen dituena. En muchos casos se pueden indicar los requisitos de instrumentación en los propios diagramas simplificados, pero, si la instrumentación es compleja, resulta necesario desarrollar un diagrama más detallado, destacando todos los reguladores e instrumentos.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Instrumentazio-diagramari eta ekipoen diagrama sinplifikatuari prozesu- eta instrumentazio-diagrama esaten zaie. Normalean, P&ID esaten zaie (pi and ai di irakurri behar da), ingeleseko Piping and Instrumentation Diagramen laburdura gisa. Aurrerago ikusiko dugunez, izen laburtua desegokia izan daiteke, badelako PID esaten zaion kontrol-algoritmo bat, oso erabilia prozesuetan (kontrolatutako aldagaiaren errorearekiko Proportzionala, Integrala eta Deribatua izatetik datorkio izena). El diagrama de instrumentación, junto al diagrama simplificado de equipos, recibe el nombre de Diagrama de Instrumentación y Proceso, referido habitualmente como el P&ID (léase Pí and Ai Dí) representando la abreviación de Piping and Instrumentation Diagram (se verá, posteriormente, que el nombre abreviado puede resultar inadecuado ya que existe un algoritmo de control de procesos, muy común, llamado PID, por ser un algoritmo en que la acción de control es Proporcional, Integral y Derivativa respecto del error en la variables controlada)

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Taula honetan, kontrol-elementuei eta instrumentazioari buruzko informazioa identifikatzen duten irizpide nagusiak laburbiltzen dira. La tabla siguiente tabla resume los criterios principales para identificar la información relativa a los elementos de control e instrumentación.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

- Instrumentazio-ingeniariek kontrol-sistemak zehaztu, instalatu eta egiaztatuko dituzte. - Los ingenieros de instrumentación especifican, instalan y comprueban los sistemas de control.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Adibidez, ekipo nagusien inbertsioa ezagutzen badugu (hau da, inbertsioaren ikuspuntutik begiratuta, handienak eta garestienak direnena), kostu hauek balioets daitezke koefiziente bidez (% 15, % 20, % 5...): instalazio elektrikoak; instrumentazioa; bero- eta hotz-zerbitzuak; kanalizazioak, eragiketa; mantentze-lanak, eta abar. Por ejemplo, conocida la inversión en los equipos principales (desde el punto de vista de la inversión, es decir, los más grandes y costosos), se estiman los costos de: instalaciones eléctricas; instrumentación; servicios de calor y frío; canalizaciones, operación; de mantención; etc. mediante coeficientes (15%, 20%, 5%, etc.)

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak

Kasu askotan, diagrama sinplifikatu horietan bertan adieraz daitezke instrumentazio-eskakizunak, baina, instrumentazioa konplexua bada, diagrama xeheago bat behar izaten da, erreguladore eta tresna guztiak nabarmentzen dituena. En muchos casos se pueden indicar los requisitos de instrumentación en los propios diagramas simplificados, pero, si la instrumentación es compleja, resulta necesario desarrollar un diagrama más detallado, destacando todos los reguladores e instrumentos.

Materiala: Kimika-industriaren oinarrizko eragiketak