marrazketa Bilatu marrazketa testuinguru gehiagotan

1
marrazketa > dibujo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irudi bektorialak sortzeko programak: grafiko bertikalak marrazketa-programen bidez sortzen dira. Gehien erabiltzen diren programak Free-Hand, Corel Draw eta Flash dira. Programas de creación de imágenes vectoriales: Los gráficos vectoriales se crean mediante programas de dibujo Los programas más utilizados son Free-HHand, Corel Draw y Flash.

Materiala: Irudia

Operazioak espezialitatean hauxe irakasten da: irudia eta soinua hartzen, nahasketa, efektuak erabiltzen, zinemako muntaketa, soinu-muntaketa eta bideo-postprodukzioa egiten, musika-girotzea antolatzen, argiztapena, grafismoa eta laborategi-tratamendua bideratzen, konposizioa eta marrazketa gauzatzen, eta, horiez gainera, dekoratuak eta pinturaren historia ere ikasten dira. La especialidad de Operaciones comprende la toma de imagen y sonido, la mezcla, la utilización de efectos, montaje de cine, montaje sonoro y postproducción en ví­deo, la ambientación musical, la iluminación, el grafismo y el tratamiento de laboratorio, la composición y el dibujo

Materiala: Soinu profesionala

Hauek irakasten dira Programen errealizazioa espezialitatean: irudiaren hizkuntza eta soinuaren erabilera; gidoia eta errealizazioaren teoria eta praktika eta aktoreen zuzendaritza; musika- nahiz zinema-muntaketa eta bideo-postprodukzioa; argiztapena, adierazpide gisa; marrazketa, dekoratuaren eta haren oin-planoaren azterketaren euskarri gisa; musikaren, La especialidad de Realización de Programas comprende el lenguaje de la imagen y la utilización del sonido, el guión y la teoría y práctica de la realización y dirección de actores, el montaje en sus tres vertientes, musical, cine y postproducción de ví­deo, la iluminación como forma de expresión, el

Materiala: Soinu profesionala

Marrazketa. Dibujo.

Materiala: Soinu profesionala