grabazio Bilatu grabazio testuinguru gehiagotan

1
grabazio > grabación (85 testuinguru)
eu testuak es testuak
Disko gogorreko grabazioa digitala denez, seinalea ez da degradatuko, etengabe pasatzen baita erregistro-buruaren gainetik. Horrez gainera, sortutako audioa ez da galduko segmentu bat berriz sinkronizatzeko audioa berriro grabatzen denean. Puesto que la grabación en disco duro es digital, no hay degradación de la señal debido a los pases continuos sobre una cabeza de registro, ni pérdida de generaciones al regrabar el audio para resincronizar un segmento.

Materiala: Soinu profesionala

Esate baterako, nire AMS AudioFile sisteman, monofonikoan 2 orduz grabatzeko edukiera dut (edo 1 ordu estereofonikoan), baina, hasierako 2 orduko grabazioan oinarrituta, audio-irteerako 24 ordu ere sor ditzaket! Por ejemplo, en mi AMS AudioFile, la capacidad de grabación que tengo es de 2 horas en mono (ó 1 hora en estéreo), pero puedo crear a partir de la grabación inicial de 2 horas ¡hasta 24 horas de salida de audio!

Materiala: Soinu profesionala

Disko gogorreko grabazio digitala La grabación digital en disco duro

Materiala: Soinu profesionala

Horrenbestez, azken urteetan, disko gogorreko hamaika grabazio-sistema sortu dira, hala nola Lexicon etxearen Opus; Publison-en Infernal Workstation; Digital Audio Research-en Soundstation, ukipen-pantailadun eta grabaziorako zortzi pistaduna; Digital Dynamics-en Pro Disk 464. Azken horrek Winchester-ean metatzeko 64 pista ditu 16 biteko datu-kodetzearekin, eta 96 dB-ko bitarte dinamikoa eta 90 dB-ko seinale/zarata ratioa lortzen ditu. Gainera, Infernal Workstation sistemak bezala, segurtasun-kopiak egiteko aukera ematen du, grabatutako eduki guztia 8 mm-ko zintan iraultzen baitu, artxibatzeko. Así­, durante los últimos años, han aparecido multitud de sistemas de grabación en disco duro, como el Opus de Lexicón; la Infernal Workstation de Publison; la Soundstation de Digital Audio Research, con su pantalla táctil y ocho pistas de grabación; el Pro Disk 464 de Digital Dynamics que provee de hasta 64 pistas de almacenamiento en Winchester con una codificación de datos de 16 bits enel cual se obtiene un rango dinámico de 96 dB y una relación señal-ruido de 90 dB y que, al igual que la Infernal Work

Materiala: Soinu profesionala

Etengabe bilakatzen ari den lanbidea da, eta, grabazio batekin hasitakoan, denbora ahaztu eta kontzentratzeko gaitasun izugarria izan behar da. Una profesión en constante evolución que te obliga a estar comenzar una nueva grabación, olvidándote del tiempo y exigiéndote una capacidad de concentración asombrosa.

Materiala: Soinu profesionala

Grabazio-sistemak eta diskoen erreprodukzioa. Sistemas de grabación y reproducción de discos.

Materiala: Soinu profesionala

Grabazio-estudio batek emaitza ona izateko, oso garrantzitsua da estudioko monitoreen sistemako ekipoak ondo aukeratzea, baina oso konplexua ere bada. Horrez gainera, sistemak ahalik eta linealena eta fidagarriena izan beharko du, azken emaitzari buruzko segurtasun osoa lortzeko. Uno de los factores más importantes y complejos del resultado final de un estudio de grabación consiste en la adecuada selección de los equipos que integran el sistema de monitores de un estudio y de la obtención de una linealidad y fíabilidad que nos permita tener una seguridad absoluta respecto al resultado final.

Materiala: Soinu profesionala

ESPEKTRO-GRABAZIOA GRABACIÓN ESPECTRAL

Materiala: Soinu profesionala

Etorkizuneko grabazioa gaur La grabación en el futuro hoy

Materiala: Soinu profesionala

Grabazio magnetiko motak Tipos de grabación magnética

Materiala: Soinu profesionala