interakzio Bilatu interakzio testuinguru gehiagotan

1
interakzio > interacción (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ingurua da beste faktorea, eta inguruaren eta gaitasunen arteko interakzio gutxi-asko egokituak argitzen du funtzionamendu pertsonala. El entorno es el otro factor, y la interacción, más o menos ajustada entre entorno y capacidades, lo que explica ese funcionamiento personal.

Materiala: Ezintasuna

Jaioberriak gai dira hitzezkoak ez diren bokalizazio batzuk nahita egiteko, negar, esate baterako. Horiek komunikaziorako eta interakziorako balio dute. Los bebés recién nacidos son capaces de producir deliberadamente distintas vocalizaciones no verbales como el llanto, que sirven para la comunicación e interacción.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ama eta seme-alabaren arteko lehenengo interakzioetatik garatzen da atxikimendua edo lotura afektiboa. Horixe da haur baten eta hura zaintzen duen pertsonaren lehenengo urteetako bereizgarria, bien artean lotura emozional berezia sortzen duelako. Comenzando con las primeras interacciones madre-hijo se desarrolla el apego o ví­nculo afectivo, caracterí­stico de los primeros años de la infancia de un niño y la persona que lo cuida, ya que produce una unión emocional especial entre ambos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Ama eta seme-alabaren arteko interakzio horietan, amaren jokabide desberdinek jokabide desberdinak eragingo ditu haurrarengan. En estas interacciones entre madre e hijo las diferentes conductas de la madre provocan diferentes conductas en sus bebés.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Interakzio kualitatiboa, modu egokian entzuten eta erantzuten jakiteko. Una interacción cualitativa, mediante la que se sepa escuchar y contestar adecuadamente.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haurraren eta pertsona helduaren artean ezartzen diren interakzio-jokaerak behatu eta erregistratu behar dira. Consiste en observar y registrar las conductas de interacción que se establecen entre un niño y una persona adulta.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Laurogeiko hamarkadan, living bookak sortu ziren. Izenak dioen bezala, liburu biziak izateko sortu ziren, hau da, irakurlearekin interakzioa ahalbidetzeko liburuak ziren. Ya en los años ochenta, aparecieron los living books, que, como su nombre indica, pretenden ser un libro vivo que permita la interacción con el lector.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

irainak, mespretxuak, abandonatze-mehatxuak eta zaintzaile-haurra interakzio eza. insulto, desprecio, amenaza de abandono y ausencia de interacción cuidador-niño.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Epe honetan, haurrak eta haren zaintzaileak interakzio-jarraibideak garatzen dituzte. Jarraibide horiek elkarrekin komunikatzea ahalbidetuko diete eta bien artean oso harreman berezia ezartzea. A lo largo de esta fase el bebé y su cuidador desarrollan pautas de interacción que les permiten comunicarse y establecer una relación muy especial.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

Aurretik ikusi dugun bezala, epe honetan interakzio-jarraibideak garatuko dituzte haurrak eta bere zaintzaileak, elkarrekin komunikatzea ahalbidetuko dienak eta elkarren artean harreman berezi bat ezartzea ahalbidetuko dienak. Como se ha visto anteriormente, a lo largo de este perí­odo el bebé y su cuidador desarrollan pautas de interacción que les permiten comunicarse y establecer una relación especial entre ellos.

Materiala: Autonomia pertsonala eta osasuna

interakzio > interacción (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oro har, interakzioa teklatu bidez ahalbidetzen duten orriak ahots-sarrera bidez edo komando batzuen bitartez ere izaten dira erabilerrazak. Generalmente, las páginas que permiten la interacción a través del teclado son también accesibles a través de una entrada de voz o una serie de comandos.

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

GIF animatuak), applet-ak eta objektu programatuak, "ASCII art", markoak, script-ak, zerrendetan bulet gisa erabilitako irudiak, espaziadoreak, botoi grafikoak, soinuak (erabiltzailearen interakzioz nahiz gabe sortuak), soilik entzunezkoak diren fitxategiak, bideoaren soinu-banda eta bideoak [1. lehentasuna]. GIFs animados), "applets" y objetos programados, "ASCII art", marcos, scripts, imágenes usadas como viñetas en las listas, espaciadores, botones gráficos, sonidos (ejecutados con o sin interacción del usuario), archivos exclusivamente auditivos, banda sonora del ví­deo y ví­deos [Prioridad 1] .

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Interakzioa Interacción

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

Funtsezkoak dira gunearekin interakzioan aritzeko, eta ez da beti egiaztatzen testu soilean erabilerrazak ote diren. Son vitales para la interacción con el sitio y no siempre se verifica que sean accesibles en modo sólo texto..

Materiala: Informazio-atarietako mantentze-lanak

interakzio > interacción (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Komunikazio publikotzat jotzen da, era berean, gizarte zibilaren eta Estatuaren arteko interakzio-prozesua. También se considera comunicación pública el proceso de interacción entre sociedad civil y el Estado

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak

Eredu honen bidez giza eskubideen interakzioaren efektua neurtzen da, baita euskarri fisikoa eta bezeroak ere. Mediante este modelo se mide el efecto de la interacción de los recursos humanos, el soporte físico y los clientes

Materiala: Komunikatzeko trebetasunak