personaje Bilatu personaje testuinguru gehiagotan

1
pertsonaia > personaje (188 testuinguru)
eu testuak es testuak
Objektibotik hurbil dauden pertsonaien tamaina izugarri handitzen da eta desitxuratzea eragiten du lehen planoetan. Los personajes que están cerca det objetivo aumentan su tamaño de forma exagerada y crea distorsión en los primeros pianos.

Materiala: Irudia

Biak ia aldi berean sortu ziren, eta pertsonaiak, eragin estetikoak eta narrazio-baliabideak erabili dituzte mende luze horretan; Ambos medios nacieron casi a la vez y durante este largo siglo han compartido personajes, influencias estéticas y recursos narrativos.

Materiala: Irudia

Baina bunbuiloaren ingerada, batzuetan, ez da laua, eta haren formek pertsonaien aldartea azal dezakete, baita ekintza zehatzak edo hitz egiteko baldintzak ere. Pero a veces, el contorno del globo no es liso y su forma puede explicar los estados de ánimo del personaje, acciones concretas, o las condiciones de locución.

Materiala: Irudia

Grafikoki zehazten dute zenbait pertsonaia edo egoera. Definen de forma gráfica determinados personajes o situaciones.

Materiala: Irudia

"Zoom in" delakoak pertsonaiarengana hurbiltzen gaitu eta "zoom out" delakoak pertsonaien ingurua erakusten digu eta, batzuetan, pertsonaiaren bakardadea azpimarratzen du. El "zoom in" nos acerca al personaje y el "zoom out" nos va mostrando el entorno de los personajes y a veces, recalca su soledad.

Materiala: Irudia

Geziak pertsonaiaren ibilbidea adierazten du. La flecha marca el recorrido del personaje.

Materiala: Irudia

Pertsonaia baten inguruan dagoen arriskua pertsonaia bera ohartu baino lehen ikusten badugu, areagotu egiten da ikuslearen suspensea. Si vemos el peligro que ronda a un personaje, antes de que él mismo se de cuenta, se aumenta el suspense del espectador.

Materiala: Irudia

Pertsonaien gizarte-maila islatu behar du. Tiene que reflejar la clase social de los personajes.

Materiala: Irudia

Pertsonaia bat enkoadraketatik kanporako norabidean begira badago, haren "fikziozko munduan" dagoen zerbaiti behatzen ari zaiola suposatzen dugu, enkoadraketak ikusteko modurik ematen ez digu eta. Si un personaje dirige su mirada fuera del encuadre suponemos que observa algo que existe en su "mundo de ficción", pero que no podemos ver porque el encuadre nos lo oculta.

Materiala: Irudia

Horrekin lotuta, "laugarren pareta" kontzeptua sortzen da, hots, pertsonaiak ikusi arren guk ikusten ez dugun akziotik banatzen gaituena. Relacionado con esto, surge el concepto de "cuarta pared", es decir, aquella que nos separa de la acción que contempla el personaje, pero que nosotros no vemos.

Materiala: Irudia