fusible Bilatu fusible testuinguru gehiagotan

1
200 ampereko fusiblea
200 ampereko fusiblea
fusible > fusible (43 testuinguru)
eu testuak es testuak
Zirkuitu-ebakitzailea definizioz fusiblea da; hau da, erresistentzia infinitua edo zirkuitu irekia. Cortacircuito por definición es el fusible; es decir, resistencia infinita o circuito abierto.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Eskema elektrikoari jarraiki, egiazta ezazu aginte-kommutadorea, fusiblea, erresistentzia-kaxa edo erreostatoa edo elikatu motor elektrikoa zuzenean. Siguiendo el esquema eléctrico, verifica el conmutador de mando, fusible, caja de resistencias o reostato o alimenta el motor eléctrico directamente.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

f. Aurkitu ezazu ibilgailuaren eskema elektrikoa eta asma ezazu zer fusibleri esker lan egiten duen haizagailuak, baita abiadurak erregulatzeko zer sistema dagoen ere. f. Localiza el esquema eléctrico del vehí­culo y averigua a través de qué fusible trabaja el ventilador y su sistema de regulación de velocidades.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Horregatik, etengailuek eta fusibleek korrontea kable beltzean edo marroian mozten dute beti, hori baita fasearena. Por esta razón, los interruptores y los fusibles siempre cortan la corriente en el cable negro o marrón, ya que es el de fase.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, guk kable urdina moztu eta fusiblean jartzen badugu, mantentze-lana egitean ez genuke faseko korrontea kenduko eta, horregatik, tentsiopean geldi gintezke era berean. Por ejemplo, si nosotros cortamos el cable azul y lo ponemos en el fusible, al realizar el trabajo de mantenimiento no estaríamos quitando la corriente de fase, por lo que nos podremos quedar en tensión de la misma forma.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Adibidez, fusibleez, katigamendu mekanikoz edo eskuz ixteko balbulen bidez. Por ejemplo, mediante fusibles, enclavamiento mecánico o válvulas de paso de cierre manual.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zer da fusible bat? ¿Qué es un fusible?

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Guztizko tentsio-erortzeak kableak ez ezik, fusibleak, kontaktuak, kommutadoreak, sakagailuak eta abar ere kontuan hartzen ditu, eta, beraz, balio horiek ez dute balio eroaleen kalkulua egiteko. La caí­da de tensión total comprende además de los cables, fusibles, contactos, conmutadores, pulsadores, etc., y por tanto no sirven para el cálculo de conductores.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Zirkuituko korronteak balio arriskutsuak hartzen dituenean, fusiblea urtze-puntura iristen da, eta, hura urtzean, korrontea eten egiten da eta zirkuituko osagaiak babestu egiten dira. Cuando la corriente en el circuito adquiere valores peligrosos, el fusible alcanza la temperatura de fusión, y al fundirse interrumpe el paso de la corriente protegiendo así­ los componentes del circuito.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

Fusibleak mota askotakoak dira (biribilak, lauak, etab.), baina, egun, entxufatzen direnak erabiltzen dira gehien, 1.11 irudikoaren modukoak. Los fusibles muestran diferentes configuraciones, redondos, planos, etc., pero los más empleados en la actualidad son los del tipo enchufables, que se muestran en la figura 1.11.

Materiala: Ibilgailuen zirkuitu elektriko osagarriak

fusible > fusible (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
gelaxka bakoitza fusible mikroskopiko batek osatzen du (pista-estutzea), eta erre egiten da programatzean. Cada celda está formada por un fusible microscópico (un estrechamiento de la pista) que se funde al ser programada.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Zero logikoa daramaten gelaxkak korronte oso altutik igaroarazten dira eta, horrela, fusiblea erre egiten da. Las celdas que lleven un cero lógico se las hace pasar una corriente muy elevada y así­ el fusible se funde.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Kablea, etengailua eta fusiblea aztertu. Comprobar el cable, el interruptor y el fusible.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Txartel kontrolatzaile batzuek babes-fusible bat izaten dute, beste osagai bat dirudiena (nahiz eta bi pin dituen), eta gerta daiteke hura erretzea. Algunas tarjetas controladoras llevan un fusible de protección que parece un componente distinto (aunque tiene dos patillas) y que suele fundirse.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

Begiratu egin behar dugu; izan ere, batzuetan zirkuitulaburretatik babesteko fusiblea izaten du, eta fundituta egon daiteke. Se mirará la misma, ya que a veces tiene un fusible de protección frente a cortocircuitos y se puede haber fundido.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

PLDak konplexuagoak bihurtzen ziren neurrian, fusible kopurua handituz zihoan, eta hutsak egiteko aukerak ere bai. A medida que los PLDs se hacían más complejos, aumentaba el número de fusibles y crecía la posibilidad de cometer errores.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

aurreko PLDak bipolarrak dira (behin bakarrik eta fusible bidez programatu daitezke); hauek, berriz, elektrikoki grabatzen dira, eta argi ultramorearen bitartez ezabatzen dira, EPROM memoriak bezala. Mientras que los anteriores PLDs son bipolares (programables por fusible y una única vez), éstos se graban eléctricamente y se borran por medio de luz ultravioleta como las memorias EPROM.

Materiala: Informatika-ekipoen eta -sistemen arkitektura

Begiratu iturriaren barruko fusibleak. Verificar los fusibles del interior de la fuente.

Materiala: Ekipo mikroinformatikoak eta telekomunikabide-terminalak

BKN HPOBn edo kontagailuen zentralizazioan kokatutako fusibleak erre egin dira. Fusibles situados en CG.R - B.T.V. o Centralización de Contadores se han fundir

Materiala: Elektrizitateko oinarrizko kontzeptuak. Ikastaroa