lehen plano Bilatu lehen plano testuinguru gehiagotan

1
lehen plano > primer plano (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. planoa hizketaldiaren gorabeherak azaltzen dituen lehen planoa da, eta bi pertsonen beste lehen plano baterako bide emateko balio du, baina ardatz-jauziarekin eta ikuspuntu-aldaketarekin. El plano 2 es un plano detalle que explica aspectos de la charla, y que sirve para dar paso a otro Primer Plano de las dos personas pero con un salto de eje y un cambio en el punto de vista.

Materiala: Irudia

Hainbat errealizadorek David W Griffithek eta Sergei Eisensteinek kasu, lehen planoari buruzko gogoeta egiten zuten eta adierazpide nagusitzat erabili zuten lehen planoa. Realizadores como David W Griffith y Serguie Eisenstein reflexionaron y usaron el primer plano como unas de sus principales bazas expresivas.

Materiala: Irudia

Adibidez, ikuslearen hurreratze psikologikoa, lehen planoari esker pertsonaiaren sentimenduetara hurbiltzen dena. Adibidez, esku artega, oinetako nerbio-tika edo ahoko keinu bat erakustea. Un acercamiento psicológico del espectador, que gracias al primer plano se acerca al sentir del personaje, por ejemplo mostrando unas manos nerviosas, el tic de un pie o una mueca con la boca.

Materiala: Irudia

Plano-eskalen adibideak grabatzea: xehetasun-planoa, lehen planoa, erdiko planoa, plano amerikarra, plano orokorra, multzo-planoa, etab. Grabar ejemplos de la escala de planos: plano detalle, primer plano, plano medio, plano americano, plano general, plano conjunto, etc.

Materiala: Irudia

Erdiko planoa eta lehen planoa sakondu beharra dago, bi pertsonaien posizioen aldaketekin. Hay que profundizar en el plano medio y primer plano, con las variaciones de la posición de los dos personajes.

Materiala: Irudia

LEHEN PLANO NAGUSIA GRAN PRIMER PLANO

Materiala: Irudia

Antzerkiak, beraz, ezin eskaini dezake gizakiaren aurpegieraren adierazkortasuna. Zineman, berriz, lehen planoarekin lortzen da hori. El teatro, por tanto, no puede ofrecer la expresividad del rostro humano, conseguido por el Primer Plano del cine.

Materiala: Irudia

Lehen planoa. Primer plano.

Materiala: Irudia

"Nazio baten sorrera" filmaren lehen planoa. Primer Plano de "El nacimiento de una nación".

Materiala: Irudia

o Lehen planoa: antzerkiak ez bezala, eszenan agertzen diren xehetasunetara eta pertsonaiengana hurbiltzeko aukera ematen du zinemak. o El primer plano: a diferencia del teatro, el cine ofrece la oportunidad de acercarnos a los detalles y personajes que aparecen en la escena.

Materiala: Irudia