ilustrazio Bilatu ilustrazio testuinguru gehiagotan

1
ilustrazio > ilustración (112 testuinguru)
eu testuak es testuak
Oso urrats garrantzitsua da ilustrazioa finkatzea, ikatz-ziriaz paperean egindakoa oso erraz zirrimarra daitekeelako. Un paso muy importante es fijar la ilustración, porque el carboncillo sobre papel es fácil que se emborrone.

Materiala: Irudia

Objektua osatzen duten "geruzak" ikusteko eta zati guztiak muntatzeko ordena azaltzeko balio dute Ilustrazio horiek. Estas ilustraciones sirven para ver las "capas" que forman un objeto y explicar el orden de montaje de todas sus partes.

Materiala: Irudia

Herriarentzako kulturaren hedapenaren ondorioz, egin dute ilustrazioak barrualdeko orrietatik liburuen azaletara. La expansión de la cultura de masas ha provocado que las ilustraciones salten de las páginas interiores a las portadas de los libros.

Materiala: Irudia

o Ilustrazioak umorearen euskarri: aldizkarietan agertzen diren ilustrazioak komikiak edo karikaturak. o Ilustraciones como soporte del humor: Las ilustraciones que aparecen en las revistas son cómics o caricaturas.

Materiala: Irudia

Bigarren mundu gerra baino lehen, ilustrazioek mugimendu errealistei edo komikien estetikatik hurbil zeuden mugimenduei jarraitzen zieten. Antes de la Segunda Guerra Mundial las ilustraciones habían seguido las corrientes realistas o cercanas a la estética de los cómics.

Materiala: Irudia

Nahiz eta gure gizartearen hedabideetan bitarteko teknologiko berriak agertu diren, ilustrazioak bere tokia aurkitu du: liburuak eta azalak, haur-literatura, ilustrazio teknikoak, eguneko prentsa, aldizkari espezializatuak eta kolorezko aldizkariak, foiletoak eta inprimakiak, produktuen bilgarrietako Aunque nuevos medios tecnológicos han irrumpido en el entorno mediático de nuestra sociedad, la ilustración ha encontrado su lugar: los libros y sus portadas, la literatura infantil, las ilustraciones técnicas, la prensa diaria, las revistas especializadas y a color, folletos e imp

Materiala: Irudia

Diseinu grafikoa, ilustrazioa eta kazetaritzak uztartzen ditu infografiak. La infografía es una disciplina que fusiona diseño gráfico, ilustración y periodismo.

Materiala: Irudia

Ordenagailu bidezko ilustrazioa. Ilustración por ordenador.

Materiala: Irudia

Hala, pinturarekin du erlazio handiagoa ilustrazioarekin baino. De hecho, se le relaciona más con este arte que con la Ilustración.

Materiala: Irudia

Oro har, xehetasun zehatzak izateaz arduratzen dira, ilustrazio bakar batek "dena esan behar baitu". En general, cuidan la precisión de los detalles, porque una sola ilustración "debe decirlo todo".

Materiala: Irudia

2
ilustrazio > ilustración (1 testuinguru)
eu testuak es testuak
Cristobal Balenciagak, espainiar emakumeen joerek eta Belle-Epoque-ko emakume dotoreek eraginda, nabarmen utzi zuen bere ibilbide osoan zehar parpaila erabiltzeko zaletasuna. Jostunaren sorkuntza lanetan argi ikusten da modako ilustrazioen zein antzinako jantzien eragina, bereziki XIX. mendearen bigarren erdikoena; eta horien bilduma ere osatu zuen. Espainiako lehenengo etxeak zabaldu ondoren, Balenciagak jostun handien jantziak lortu zituen Parisen, gerra arteko garaian, eta gogoan izan zituen beti horietako batzuk -nahiz eta ahazteko joera dugun askotan-. 1930eko hamarraldiaren amaierako urteetan, Balenciagak parpailaren itzuleran parte hartu zuen, Parisko bere lankideekin batera, eta New Look-aren garaian apoteosi berri bat izan zuen. A lo largo de su carrera, Cristóbal Balenciaga, marcado por las tendencias de las españolas y de las elegantes de la Belle-Epoque, manifiesta su pasión por el encaje. Sus creaciones ponen de manifiesto la influencia de las ilustraciones de moda y de los trajes antiguos, en particular de la segunda mitad del siglo XIX que además, se dedicó a coleccionar. Tras la apertura de las primeras casas en España, Balenciaga consigue en París, en la época de entre-guerras, modelos de grandes modistos, de ios cuales —y tendemos a olvidarlo a menudo- guardó siempre el recuerdo. A partir de finales de los años 1930, Balenciaga, como sus colegas parisinos, participa en el gran retorno del encaje, que conoce una nueva apoteosis en la época del New Look.

Materiala: Ehungintza liburuak