plastilina Bilatu plastilina testuinguru gehiagotan

1
plastilina > plastilina (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mota guztietako musika-tresnak(perkusiozkoak, haizezkoak eta harizkoak), eta adierazpenerako materiala, hala nola koloretako arkatzak, argizaria, plastilina, arbelak, igeltsuak, ipuinak, mozorroak, txotxongiloak, etab. Introducción de instrumentos musicales de todo tipo, percusión, viento, cuerda y material de expresión como lápices de colores, cera, plastilina, pizarras, tizas, cuentos, disfraces, tí­teres etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

Haur bakoitzari kolore bereko plastilina-mutur bat ematen dio hezitzaileak, eta txurro bat nola egin behar duen erakusten dio. La educadora o educador reparte un pellizco de plastilina del mismo color a cada niño y le muestra cómo debe hacer un churro.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

plastilina oso biguna. plastilina de consistencia muy blanda.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haur bakoitzari plastilina zatitxo bat emango diogu, eta ukitzen eta manipulatzen utziko diogu; nekatuta daudela dirudienean, pasta-pieza bat emango diegu, plastilinan txerta dezaten. Repartir un trocito de plastilina a cada niño y dejar que la toquen y la manipulen; cuando parezcan cansados, ofrecerles una pieza de pasta para que la incrusten en la plastilina.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

plastilina zatiak trozos de plastilina.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Baliagarriak izango dira, besteak beste, plastilina oso biguna, plastikoa, egurra, ahokatzeko pieza sinpleak eta foamezko, hau da, garbitu daitekeen material plastiko, malgu eta apurtezinez egindako puzzleak. Serán útiles materiales como la plastilina muy blanda, el plástico, la madera, los primeros encajes, los puzzles de foam (material plástico, flexible, irrompible y lavable), etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Zenbait praktika albora utzi behar dela pentsatzen hasi behar dugu, esate baterako, eta gauzak bere neurritik aterata, adimen-atzerapena duten eta jubilatzear dauden gizon eta emakumeek aurre-idazketa fitxak edo plastilinazko eskulanak egiten jarraitzea. Hay que pensar en abandonar prácticas que, por ejemplo y exagerando, conllevan el que hombres y mujeres con retraso mental cercanos a la edad de la jubilación sigan realizando fichas de pre-escritura, tareas con plastilina, encajes infantiles, etc.

Materiala: Ezintasuna

plastilina > plastilina (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Panpinak: zenbait animazio-egilek plastilinaz egiten dituzte panpina osoa eta osagarriak. Los muñecos: Algunos realizadores elaboran todo el muñeco y sus accesorios en plastilina.

Materiala: Irudia

Plastilinaz eginiko animazioa. La animación con plastilina.

Materiala: Irudia

Plastilinazko panpinen adierazpen-posibilitateak erabiliz, eta kapitulu honetan azaldutako baliabideak eta trukuak jarraituz, bideoan grabatu behar da sekuentzia bat. Utilizando las posibilidades expresivas de los muñecos de plastilina, y siguiendo los recursos y trucos que se explican en el capí­tulo, hay que grabar en ví­deo una secuencia.

Materiala: Irudia

Tradiziozko zenbait animazio motatan -plastilinazko figuren animazioan, esaterako- erabiltzen da teknika. En algunos tipos de animación tradicional (animación de figuras de plastilina), se usa esta técnica.

Materiala: Irudia

o Adierazpen-mailan, tolesak sortzen ditu ehunak; plastilinazkoak izango balira, berriz, mugimendu bakoitzean markatu beharko lirateke tolesak. o En el aspecto expresivo, la tela ya crea sus propios pliegues, mientrasque si fuesen de plastilina, habría que marcar esos pliegues en cada movimiento.

Materiala: Irudia

Pertsonaien osagarriak: pertsonaiekin batera dauden osagarriak ere ez dira plastilinazkoak hala nola autoak, mahaiak, etab. Los complementos de los personajes: Los complementos que acompañan a los personajes, como coches, mesas, etc, tampoco son de plastilina.

Materiala: Irudia

Oro har, honako produkzio-prozesu hau izaten du plastilina bidezko animazioak. A grandes rasgos, la animación en plastilina siguen el siguiente proceso de producción.

Materiala: Irudia

Baina Pablok azalarekin lotzen du plastilinaren erabilera, hots, gorputzaren, aurpegiaren, eskuen eta abarren adierazgarritasunarekin. Pero Pablo identifica el uso de la plastilina con la piel, es decir, con aquello relacionado con la expresividad del cuerpo, el rostro, las manos, etc.

Materiala: Irudia

Neurri horri esker, alde batetik nahikoa xehetasun-maila dago moldeatua egiteko (txikiagoak badira xehetasunak galtzen dira), eta bestetik materialen pisuari ondo eusteko, bereziki plastilinarekin. Esta es la medida que permite, por un lado, tener suficiente detalle para el modelado (si son muy pequeñas se pierden los detalles), y por otro, que soporten bien el peso de los materiales con que están hechos, especialmente la plastilina.

Materiala: Irudia

Arropa: nahiz eta denerako plastilina erabiltzen duten oso errealizadore zorrotzak izan, panpinentzako ehunezko jantziak egitea da aukerarik praktikoena. La ropa: Aunque hay realizadores muy estrictos que usan solo plastilina para todo, la opción más práctica es hacer trajes de tela para los muñecos.

Materiala: Irudia