escenario Bilatu escenario testuinguru gehiagotan

1
Londreseko Regent parkeko Open Air Theatre antzokiko esznearioa
Londreseko Regent parkeko Open Air Theatre antzokiko esznearioa
eszenatoki > escenario (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Figurak animatzeko, eszenatoki osoa antolatu behar dugu. Para animar figuras tenemos que organizar un escenario completo.

Materiala: Irudia

Marrazkiak izan beharrean, animazioa plastilinazko figurak edo panpinak erabiliz egiten bada, panpinari atzealde edo eszenatoki batean eginiko zenbait argazki erabiltzen dira, posez pose. Jarrera aldatuz, mugimendu irudipena sortuko da 24 irudi/s-ko fotograma horien proiekzioan. Si en vez de ser dibujos, la animación se hace utilizando muñecos o figuras de plastilina, se trata de una serie de fotos tomadas al muñeco sobre un fondo o escenario, pose a pose, en las que se cambia su postura, de tal forma que la proyección de esas f

Materiala: Irudia

Animazio-zinemak teknika bat erabiltzen du: aktoreen eta eszenatokien filmaketaren ordez, marrazkiak, panpina artikulatuak edo ordenagailuz sortutako planoak erabiltzea, hartualdiz hartualdi bizia emanez mugimendu-irudipena lortzeko. El cine de animación utiliza una técnica que sustituye la filmación de actores y escenarios por el uso de dibujos, muñecos articulados o planos generados por ordenador, animados toma a toma, para lograr la sensación de movimiento.

Materiala: Irudia

Pertsonaiak eta eszenatokiak prestatzea: grabazio-saioen plangintza. Preparación de personajes y escenarios: planificación de las sesiones de grabación.

Materiala: Irudia

Bi planoen arteko espazio-jarraitutasunaren adibideak dira eszenatoki berean tamaina edo ardatz-jauzia dakarten plano-aldaketak. Los cambios de plano que implican un salto de eje o de tamaño sobre un mismo escenario, son ejemplos de continuidad espacial entre dos planos.

Materiala: Irudia

Hori oso baliagarria da, enkoadraketari esker ez baitugu filmaketa egiteko proposaturiko eszenatokia ikusten, ezta eszenaren inguruko teknikariak eta argitzaileak ere. Esto es de gran utilidad porque gracias al encuadre no vemos el escenario artificial preparado para rodar una pelí­cula, ni al equipo de técnicos e iluminadores que rodean la escena.

Materiala: Irudia

Narrazio-metodoari dagokionez, kamera finkoa erabiltzen zuen, ikuslearen ikuspuntua ordezten zuena. Beraz, antzerkiko eskemei eusten zien, non dekoratuak eszenatoki gisa funtzionatzen baitu eta pertsonen gorputz osoak agertzen baitira. En cuanto a su método narrativo, usa la cámara inmóvil, que sustituye al punto de vista del espectador, por lo que se mantiene en los esquemas del teatro, donde el decorado funciona como un escenario y las personas se representan de cuerpo entero.

Materiala: Irudia

Eszenatoki osoa: eszenatoki osoa marraztea da kameraren mugimenduak marrazteko modu bat (oraingo kasu honetan etxea eta behean aparkatuta dagoen gurdia). Eta eszenatoki horretan segidako bi hartualdi edo gehiago enkoadratzen dira. Escenario completo: Una forma de dibujar los movimientos de la cámara es dibujar un escenario completo (En este caso la casa y el carro que está aparcado debajo) Y sobre este escenario se encuadran dos o más tomas que están seguidas en el tiempo.

Materiala: Irudia

Kamerak egiten dituen desplazamenduak honelaxe erakuts daitezke: eszenatokia izango litzatekeenaren irudi handitua egiten da, eta irudi horretan bi hartualdi edo gehiago enkoadratzen dira. Horretarako, geziak erabiltzen dira kameraren mugimendua erakusteko. Los desplazamientos que realiza la cámara se pueden mostrar de la siguiente manera: se dibuja una imagen ampliada de lo que sería en escenario, y sobre ella se encuadran dos o más tomas, y se usan flechas para mostrar el movimiento de la cámara.

Materiala: Irudia

Adibidez, eszenatoki zabala eta irekia erakusten bada, distantziak perspektiba handiagoa izango du zuhaitzak kameratik hurbil jartzen badira. Por ejemplo, si se muestra un escenario amplio y abierto, la distancia gana perspectiva si se colocan unos árboles cerca de la cámara.

Materiala: Irudia

2
eszena > escenario (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
Taldeko langile ona, harremanetan egon behar baitu hoteleko sail guztiekin, animazio-taldeko lankideekin bere enpresarekin –hotelaz bestelako erakunde batek kontratatu badu– eta turistekin gainera, turistekin kirolak, funtzioak eszenak, koreografiak lantegiak eta talderako egokia den beste edozein jarduera egin beharko du. Buen trabajador en equipo, pues tiene que relacionarse con todos los departamentos del hotel sus compañeros del equipo de animación su empresa si es contratado por una entidad distinta del propio hotel y con los turistas con los que tendrá que realizar deportes, funciones escenarios coreografías talleres y cualquier actividad que considere adecuada para el grupo con el que trabaja.

Materiala: Animazio turistikoa

lBaloiak, erraketak, pilotak eta bestelako ekipamenduak prestatu behar ditu, eta animatzaileak berak nahiz ostalariek animazio-jardueretarako beharko dituzten lantegietako materialak tresnak pistak lokalak guneak, eszenetako argiak bozgorailuak eta abar ere bai. lDebe que preparar equipamiento como balones raquetas, pelotas, etc. Materiales de los talleres, instrumentos, pistas, locales, espacios como las luces de los escenarios, los altavoces, etc., que necesitara tanto él como los huéspedes para realizar las actividades de animación.

Materiala: Animazio turistikoa

Toki bat uzten da dantzarako, eta eszena bat izaten da, finkoa edo mugikorra, toki egoki batean kokatua, aretoan dauden guztiek ondo ikus dezaten. Dejan un espacio reservado para bailar y un escenario fijo o móvil estratégicamente situado para que todos los asistentes a la sala puedan disfrutar de las actuaciones

Materiala: Animazio turistikoa

Lokal txiki bat izan daiteke, edota gune handi bat piano eta guzti, eta bezeroak animatzeko emanaldiak egiten diren eszena batekin. Pueden ir desde un pequeño local hasta un espacio enorme con piano y escenario donde se llevan a cabo actuaciones para animar a los asistentes al bar

Materiala: Animazio turistikoa

Normalean, gela bat izaten da, ispilu bat eta aulki bat dituena, toki gehiena eszenarako utzi nahi izaten baita. Normalmente encontramos una habitación con un espejo y una silla ya que se intenta dejar la mayor parte del espacio para el escenario

Materiala: Animazio turistikoa

Gure publikoak mota horretako musika eskatzen badu, eta establezimenduko animazioak joera hori badu, kabina handia izango da,disc-jockeyarekin batera dantzariak eta gogoak egon daitezen; kabinaren barruan efektu bereziak edo argi-efektuak egin ahal izango dira, kabina bera eszena bat bailitzan. Si nuestro público demanda este tipo de música o la animación del establecimiento se decanta hacia este sector, la cabina será amplia para que puedan acompañar aldisc-jockeybailarinas y gogós, permitirá que dentro de ella se produzcan efectos especiales o de luz de manera que la propia cabina quede convertida en un escenario

Materiala: Animazio turistikoa

Komeni da animazioko ikuskizunean parte hartzen duten ostalariak kamerinoan aldatzea (geletan alda daitezkeen arren), dekoratuak egiten lagundu dezaten,attrezzoajar dezaten, eta frisoetatik sar daitezen eszenara albotik edo aurretik sartu beharrean. Es mejor que los huéspedes que participan en nuestro espectáculo de animación nocturna se cambien en los camerinos (aunque puedan hacerlo en sus habitaciones , ayuden con los decorados, aportenatrezoo accedan al escenario por las bambalinas en lugar de hacerlo desde un lateral o por la parte frontal.

Materiala: Animazio turistikoa

Eszena batean, kableek su hartu dute txinparta baten eraginez En un escenario un chispazo hace que el cableado prenda

Materiala: Animazio turistikoa

Eszenan parte hartu behar duzu gaueko animazioan eta argiak eta soinuak ere maneiatu behar dituzu. Tienes que participar en el escenario durante una animación nocturna y también debes manejar las luces y el sonido

Materiala: Animazio turistikoa

Oin-argi batzuk edo moketa soil bat erabil daitezke eszena bat mugatzeko. Un escenario puede delimitarse usando unas candilejas o una simple moqueta.

Materiala: Animazio turistikoa