hezur Bilatu hezur testuinguru gehiagotan

1
hezur > hueso (140 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batzuetan, hezur-masa galtzen dute, hormonen ekoizpena murriztean, hezurrak ongi mantentzeko behar den jarduera fisikoa ere murriztu egiten baita. En ocasiones pierden masa ósea ya que al descenso de las hormonas se asocia la disminución de la actividad fí­sica necesaria para el correcto mantenimiento de los huesos.

Materiala: Anatomia

Bi organo horiek funtzionalki pasiboak dira, bular-kaxaren (muskuluak, saihetsak eta horiek sartzen diren hezurrak) laguntza behar baitute zabaltzeko eta, horri esker, airea sartzen da eta, uzkurtu edo lasaitu, kanporatzeko. Son dos órganos funcionalmente pasivos, ya que necesitan la colaboración de la caja torácica (los músculos, las costillas y los huesos donde se insertan) para expandirse, permitiendo así­ que entre el aire, y, contraerse o relajarse para expulsarlo.

Materiala: Anatomia

Eustakioren tronparen bidez, soinua bideratzeko beste modu bat dago: garezurreko hezurren bidez iristen da barne-belarrira. Por medio de ella existe otra conducción del sonido que llega al oí­do interno a través de los huesos del cráneo.

Materiala: Anatomia

Usaimena errezeptoreek (sudur-hobien goialdean daude, pituitaria horia izeneko eremuan) eta etmoide hezurra zeharkatzen duten errezeptoreen bukaerek (sudurraren sabaiaren zatia dira eta usaimen-lobuluak osatzen dituzte) osatzen dute. El olfato está formado por receptores, que se localizan en la parte superior de las fosas nasales, en la zona llamada pituitaria amarilla, y por las terminaciones de los receptores que atraviesan el hueso etmoides, que forma parte del techo de la nariz, y que constituyen los lóbulos olfatorios.

Materiala: Anatomia

Etmoide hezurra (sudurreko sabaiaren zatia) zeharkatzen dute, eta usaimen-lobuluak osatzen dituzte. Atraviesan el hueso etmoides, el cual forma parte del techo de la nariz, y constituyen los lóbulos olfatorios.

Materiala: Anatomia

Hiru mintz-geruzak (meningeak), likido zefalorrakideoak eta hezur-eskeletoak (garezurreko hezurrak) babesten dute entzefaloa. El encéfalo, por una triple capa membranosa llamada meninges, un lí­quido llamado lí­quido cefalorraquí­deo y un esqueleto óseo, los huesos del cráneo.

Materiala: Anatomia

Hiru mintz-geruzak (meningeak), likido zefalorrakideoak eta hezur-eskeletoak (garezurreko hezurrak) babesten dute entzefaloa. EI encéfalo, por una triple capa membranosa llamada meninges, un lí­quido cefalorraquí­deo y un esqueleto óseo que son los huesos del cráneo.

Materiala: Anatomia

Hormona horiek zelulen oxidazio-metabolismoa erregulatzen dute, hazkundea kontrolatzen laguntzen dute eta odoleko kaltzio-mailak gainbegiratzen dituzte, hots, kaltzioa hezurretan geratzea estimulatzen dute. í‰stas regulan el metabolismo oxidativo de las células, ayudan a controlar el crecimiento y supervisan los niveles de calcio en sangre estimulando el depósito de éste en los huesos.

Materiala: Anatomia

Lau zentimetro inguruko bi guruin oboide dira. Eskroto (pubis-hezurrek osatutako arkutik zintzilikatutako poltsa) barruan esekita daude eta barrabil esaten zaie. Son dos glándulas ovoides de unos cuatro centí­metros de longitud suspendidas en el interior del escroto (bolsa que cuelga del arco formado por los huesos púbicos) y denominadas testí­culos.

Materiala: Anatomia

odoleko kaltzio-maila (kaltzemia) erregulatzen du, hezurretan jartzea estimulatuz eta odoleko maila murriztuz. regula los niveles de calcio en la sangre (calcemia) estimulando su depósito en los huesos y disminuyendo sus niveles en sangre.

Materiala: Anatomia

hezur > hueso (70 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hezur luzeak: Huesos largos:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hezur laburrak: Huesos cortos:

Materiala: AnatomiaErizaintzako oinarrizko teknikak

Hezur-motak formaren arabera Tipos de huesos según forma

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hezurretako gaixotasunak edo patologiak Enfermedades o patologías de los huesos

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Eskeletoa osatzen duten hezurrak artikulazioen bidez lotzen dira bata bestearekin; gainera, muskulu guztien lotunea ere badira, eta guztiek batera lokomozio-aparatua osatzen dute. Los huesos que forman el esqueleto se unen unos con otros a través de las articulaciones y además sirven de zona de unión a todos los músculos para formar en conjunto el aparato locomotor.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

hezurrak deritzen pieza batzuek osatzen dute. está formado por una serie de piezas óseas que son los huesos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hezurrek eskeletoa osatzen dute eta lokomozioan parte hartzen dute. Horiez gainera, beste funtzio garrantzitsu batzuk ere badituzte, adibidez, babesa ematea; izan ere, garezurraren eta kaxa torazikoaren barruan ditugun ezinbesteko organoak babesten dituzte. Los huesos además de formar el esqueleto y participar en la locomoción tienen otras funciones de importancia como la protección, ya que protegen los órganos vitales que tenemos en el interior del cráneo y la caja torácica.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hezur guztiak hezur-ehunaz osatuak daude. Ehun hori gogorra da, eta, beste osagai batzuez gainera (kolagenoa, adibidez), hiru zelula-mota ditu: Todos estos huesos están formados por tejido óseo, que es un tejido duro que está formado por tres tipos de células además de otros componentes como el colágeno:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

jada eratuta dagoen hezurrean dauden zelulak dira. células que se encuentran en el hueso ya formado.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

hezurra eratzen duten zelulak dira; beraz, hauei esker hazten dira hezurrak. células formadoras de hueso y que por tanto provocan su crecimiento.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

hezur > hueso (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hezurrak, arantzak, amuak, etab. Huesos, espinas, anzuelos, etc.

Materiala: Ostalaritza

Ez da metodo egokia produktu jakin batzuekin erabiltzeko: esate baterako, testura biguna edo hauskorra dutenekin, forma irregularrak dituztenekin, hezurrak dituztenekin, edo aurkezpen zaindua behar dutenekin (adibidez, prestatutako platerak). Izan ere, produktu horiek deformatu egin daitezke hutsaren bidez eta gero ezin dira lehengoratu. Es un método poco recomendable para productos de textura blanda o frágil, con formas irregulares, aquellos que contengan huesos o espinas y para aquellos en los que su presentación sea de gran importancia (como los platos preparados porque pueden deformarse de manera irreversible con el vacío.

Materiala: Ostalaritza

Piezaren deskribapena eta zatikatzea egindakoan lortutako atalak Piezaren hasierako pisua edo pisu gordina; lermak txikitzeko haragia hezurrak pieza nobleak, osorik balia daitezkeenak, lermarik gabe. Descripción de la pieza y partes obtenidas tras el despiece: como la pieza con el peso inicial o en bruto, mermas carne para picar, huesos piezas nobles y totales aprovechables sin mermas

Materiala: Ostalaritza

Anoaren pisua Egokitzat jotako anoako piezaren pisua Ez da beti pisu bera izaten, kontuan hartzen baita ea piezak badituen jatekoak ez diren zatiak, hala nola hezurrak 150 g, 200 g, 250 g, etab. Peso de la ración: peso de la pieza que se estima adecuado para una ración. Suele variar dependiendo de si la pieza está desprovista o no de partes no comestibles como huesos o espinas. 150 g, 200 g, 250 g, etc.

Materiala: Ostalaritza

Oliba berde hezurrik gabeak, antxoa-xerrak Olivas verdes s/ hueso filetes anchoas

Materiala: Ostalaritza

Errendimendu-testak egitean, garrantzitsua da beste elaborazio batzuetarako baliagarriak izan daitezkeen produktuaren zatiak pisatzea eta ebaluatzea; esaterako, oilaskoen erraiak arrainen buruak eta txerri-solomoen hezurrak Es importante que cuando se hagan los tests de rendimiento se pesen y evalúen aquellas zonas del producto que pueden ser aprovechadas en otras elaboraciones, como por ejemplo las vísceras de los pollos las cabezas de pescado los huesos de los lomos de cerdos entre otros.

Materiala: Ostalaritza

Piezaren deskribapena eta zatikatzea egindakoan lortutako atalak Piezaren hasierako pisua edo pisu gordina; lermak txikitzeko haragia hezurrak pieza nobleak, osorik balia daitezkeenak, lermarik gabe. Descripción de la pieza y partes obtenidas tras el despiece: como la pieza con el peso inicial o en bruto, mermas carne para picar, huesos piezas nobles y totales aprovechables sin mermas

Materiala: Ostalaritza

Anoaren pisua Egokitzat jotako anoako piezaren pisua Ez da beti pisu bera izaten, kontuan hartzen baita ea piezak badituen jatekoak ez diren zatiak, hala nola hezurrak 150 g, 200 g, 250 g, etab. Peso de la ración: peso de la pieza que se estima adecuado para una ración. Suele variar dependiendo de si la pieza está desprovista o no de partes no comestibles como huesos o espinas. 150 g, 200 g, 250 g, etc.

Materiala: Ostalaritza

Oliba berde hezurrik gabeak, antxoa-xerrak Olivas verdes s/ hueso filetes anchoas

Materiala: Ostalaritza

Errendimendu-testak egitean, garrantzitsua da beste elaborazio batzuetarako baliagarriak izan daitezkeen produktuaren zatiak pisatzea eta ebaluatzea; esaterako, oilaskoen erraiak arrainen buruak eta txerri-solomoen hezurrak Es importante que cuando se hagan los tests de rendimiento se pesen y evalúen aquellas zonas del producto que pueden ser aprovechadas en otras elaboraciones, como por ejemplo las vísceras de los pollos las cabezas de pescado los huesos de los lomos de cerdos entre otros.

Materiala: Ostalaritza