barrabil Bilatu barrabil testuinguru gehiagotan

1
barrabil > testículo (23 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hauek dira: barrabilak, hodi deferenteak, epididimoa, semen-besikula, hodi eiakulatzailea eta prostata. Están formados por los testí­culos, conductos deferentes, epidí­dimo, vesí­cula seminal, conducto eyaculador y próstata.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BARRABILAK: TESTíCULOS:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Haurdunaldian, bai obulutegiak bai barrabilak antzera sortzen dira, ehun berberetatik eta leku berean. Jaiotza baino hilabete batzuk lehenago, barrabilak eskrotora jaisten dira: hori izango da haien behin betiko kokalekua. Durante la gestación, tanto los ovarios como los testí­culos se originan de forma similar, a partir de los mismos tejidos y en el mismo lugar y unos meses antes del nacimiento los testí­culos descienden hasta el escroto que va a ser su localización definitiva.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Barrabilak gizonezkoen gonadak dira; beraz, gizonezkoen sexu-zelulak (espermatozoideak) eta sexu-hormonak eratzen dituzte. Los testí­culos son las gónadas masculinas y por tanto se van a encargar de formar las células sexuales masculinas o espermatozoides y las hormonas sexuales masculinas.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Barrabil bakoitza mintz konjuntiboak (MINTZ ALBUGINEOA edo TUNIKA) estaltzen du. Horren barneko aldetik trenkada batzuk ateratzen dira, barrabil bakoitza hainbat lobulutan zatitzen dutenak. Lobulu horien barnean hodi txiki asko daude, HODITXO SEMINIFEROAK, eta hoditxo horien pareta, berriz, ernetze-zelulek osatzen dute. Ernetze-zeluletatik sortzen dira espermatozoideak, ESPERMATOGENESIA prozesuaren Cada uno de los testí­culos aparece cubierto por una membrana conjuntiva denominada MEMBRANA ALBUGINEA o TíšNICA, de cuya parte interior parten unos tabiques que van a dividir a cada testí­culo en varios lóbulos en cuyo interior hay gran cantidad de pequeños tubos denominados CONDUCTILLOS SEMINíFEROS, cuyas paredes están formadas por células germinativas que darán lugar a espermatozoides después de experimentar la ESPERMATOGí‰NESIS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

TUTU edo HODITXO SEMINIFEROEK elkarrekin bat egiten dute, eta hodi handiagoak sortzen dituzte: HODI EFERENTEAK. Eta barrabileko hodi eferente guztiek ere bat egiten dute, eta HODI DEFERENTEA eratzen dute. Los TíšBULOS o CONDUCTILLOS SEMINíFEROS se van juntando unos con otros originando tubos de mayor tamaño denominados CONDUCTOS EFERENTES y todos los conductos eferentes de un testí­culo se juntan para formar el CONDUCTO DEFERENTE

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Espermatozoideak eratu eta bizirik irauteko tenperaturarik egokiena gorputzeko tenperatura baino gradu batzuk baxuagoa denez, ESKROTOA gorputzetik zintzilik dago, tenperaturarekiko sentikorrak diren muskulu batzuek eutsita; horrela, hotz dagoenean uzkurtu egiten dira muskulu horiek eta barrabilak gorputzera inguratu; bero dagoenean, berriz, erlaxatu egiten dira, eta barrabilak gorputzetik urruntzen dituzte, TENPERATURA Como la temperatura ideal para la formación y supervivencia de los espermatozoides es de unos grados inferior a la temperatura corporal, el ESCROTO se encuentra suspendido del cuerpo por unos músculos sensibles a la temperatura, de manera que cuando hace frí­o se contraen acercando los testí­culos al cuerpo y cuando hace calor se relajan alejándolos para que mantengan

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Luzeran 40-50 cm inguru dituzten bi hodi dira. EPIDIDIMOAREN atzeko aldean hasten dira, eta semen-besikulara iritsi. Bidearen zati batean, barrabiletako odol- eta linfa-hodiekin eta nerbioekin elkartzen dira. Son dos conductos de unos 40-50cm de largo que se inician en la parte posterior del EPIDíDIMO y se dirigen hasta la vesí­cula seminal uniéndose en una parte de su recorrido con vasos sanguí­neos, vasos linfáticos y nervios del testí­culo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bi gorputz txiki dira; barrabil bakoitzaren goiko eta atzeko aldean daude. Son dos cuerpos de tamaño reducido que se sitúan cada uno de ellos en la parte superior y posterior de cada testí­culo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Barrabiletik ateratzen diren hodi eferenteek EPIDIDIMOAN bat egiten dute, eta horren azken zatitik hodi bakar bat ateratzen da, hodi DEFERENTEA. Los conductos deferentes que salen del testí­culo se reúnen en el EPIDíDIMO y de su cola sale un único conducto que es el conducto DEFERENTE.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak