cavidad Bilatu cavidad testuinguru gehiagotan

1
barrunbe > cavidad (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bihotza biriken artean dago, ezkerraldean, barrunbe torazikoaren barruan. El corazón se encuentra entre los pulmones y ladeado a la izquierda en el interior de de la cavidad torácica.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

AKROMIONAK artikulazio-gune bat du lepauztaiaren kanpoko alderako, eta KORAKOIDEAREN azpian BARRUNBE GLENOIDEO deritzon barrunbe erdiesferiko bat dago. Bertan, sorbalda-hezurra BESAHEZURRAREKIN artikulatzen da. El ACROMION tiene una cara articular para la parte externa de la claví­cula y debajo del CORACOIDES hay una cavidad semiesférica denominada CAVIDAD GLENOIDEA por donde el omoplato se va a articular con el HíšMERO.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Koxalen kanpoko aldean, zehazki jatorrizko hiru hezurrek bat egiten duten gunean, BARRUNBE KOTILOIDE edo AZETABULU deritzon barrunbe esferiko bat dago, eta izterrezurrarekin artikulatzen da. En la cara externa de los coxales, justo en la zona de unión de los tres huesos primitivos existe una cavidad esférica denominada CAVIDAD COTILEOIDEA o ACETíBULO que se va a articular con el fémur.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Artikulazio bakoitza funtzio jakin bat betetzen espezializatuta dago. Batzuek mugikortasun handia dute, adibidez, BELAUNEKO ARTIKULAZIOAK; beste batzuek, berriz, ez dute batere mugikortasunik, adibidez GAREZURREKOAK (horren funtzioa barrunbe bat mekanikoki ixtea da). Cada articulación está especializada en una determinada función ya que puede tener gran movilidad como ocurre en la ARTICULACIÓN DE LA RODILLA, o puede tener una ausencia total de movimiento como ocurre en el CRíNEO, teniendo en este caso como función, el cierre mecánico de una cavidad.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Artikulazioko kartilagoa desagertu egiten da, eta hezur berria sortzen da artikulazioaren ertzetan; horren ondorioz, artikulazioaren barrunbean dagoen espazioa murriztu egiten da, eta artikulazioaren mugimenduak ere MURRIZTU egiten dira. Se caracteriza por la desaparición del cartí­lago articular y por la formación de hueso nuevo en los márgenes de la articulación; originando esto la reducción de espacio en la cavidad articular LIMITANDO los movimientos de la articlación.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

DIGESTIO-HODIAREN zabalgune bat da, eta sabeleko barrunbean dago, ezkerreko eta goiko aldean. Se considera una dilatación del TUBO DIGESTIVO situado en la cavidad abdominal en el lado izquierdo y superior.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Urdailaren azken zati horretan, MUSKULUZKO ESFINTER bat dago (muskuluzko eraztuna). Piloroa ireki eta ixtea erregulatzen duen barrunbe bat ireki eta ixten du. En esta última parte del estómago hay un ESFíNTER MUSCULAR (anillo musculoso) que abre y cierra una cavidad que regula la apertura y cierre del pí­loro.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bihotza barruan hutsunea duen muskulua da; barru horretan 4 barrunbe ditu: bi goian, AURIKULAK, eta bi behean, BENTRIKULUAK. El corazón es un músculo hueco que posee en su interior 4 cavidades, dos superiores llamados AURíCULAS y dos inferiores denominadas VENTRíCULOS.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Eskuineko bi barrunbeak ezkerrekoetatik bananduta daude, SEPTU izeneko luzetarako erdiko trenkada baten bidez. Erdiko trenkada horrek bi zati erabat bereizitan banantzen du bihotza: bata eskuinekoa, eta bestea, ezkerrekoa. Zati horietako bakoitzak AURIKULA bat eta BENTRIKULU bat ditu, eta azken hauetako bakoitzak funtzio desberdin bat du: Las dos cavidades del lado derecho se encuentran separadas de las del lado izquierdo por un tabique longitudinal y central denominado SEPTUM que divide al corazón en dos partes totalmente independientes, una derecha y otra izquierda que tienen cada una, una AURíCULA y un VENTRíCULO, siendo la función de estas dos diferente:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Bihotzaren barruan barrunbeak banantzen dituzten balbula batzuk daude, bi motatakoak: En el interior del corazón existen unas válvulas que separan las diferentes cavidades y se clasifican en dos grupos:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak