zentimetro Bilatu zentimetro testuinguru gehiagotan

1
Erregela neurriekin.
Erregela neurriekin.
zentimetro > centímetro (21 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lepokoa teilatu-zoruaren gainetik zenbait zentimetrora ezartzen da, ubideko teilak eta tapakiak haren azpitik sartu ahal izateko eta isurkietan jasotako ura husteko. El collarí­n se coloca unos centí­metros por encima del firme, para que puedan meterse por debajo de él las tejas de rí­os y tapas para que descargue el agua recogida en los baberoses.

Materiala: Igeltserotza

Era berean, puntapaxa ere iltza dezakegu taularen mutur horretan, itsasgarri-kargaren distantzia berean; puntapaxaren zentimetro batzuk kanpoan utziko ditugu, eta burua moztuko diogu, langetean ondo bermatuta geratzeko. También puede clavarse una punta en ese extremo de la tabla a la distancia que ha de darse de carga, dejando que sobresalga unos centí­metros, cortando la cabeza de la punta para que apoye bien en el larguero.

Materiala: Igeltserotza

Hormigoizko lerro zabala botako dugu, eta lerro hori zintarriaren altuera baino bi zentimetro beherago geratuko da sokatik bereizita (lurzorutik 7 cm-ra gutxi gorabehera). Se echará un cordón de hormigón ancho, separado de la cuerda a una distancia menor en dos centí­metros a la altura del bordillo (unos 7 cm. del suelo).

Materiala: Igeltserotza

Horrela, hormigoia behar beste zentimetro beherago utziko dugu (lauzpabost zentimetro), tarte hori, gero, baldosaz eta mortero-kargaz betetzeko. Así­ se dejará el hormigón rebajado los centí­metros necesarios para que entre el grosor de la baldosa más la carga de mortero en él -alrededor de 4 o 5 cm.-.

Materiala: Igeltserotza

Irudian ageri denez, erretenak zintarrirantz maldan behera egon behar du, pare bat zentimetroko desnibela ezarrita, ura errazago jasotzeko. Como queda reflejado en el dibujo, la franja ha de tener un desnivel hacia el bordillo de unos dos centí­metros, para favorecer la recogida de agua.

Materiala: Igeltserotza

Zerrendak hartu duen altueratik (x) bost zentimetro gorago ebakiko dugu okumena. Zintarritik 12ren bat zentimetrora geratu behar du; horrela, lurpean sartu ahal izango dugu okumena, eta hobeto eutsiko dio enkofratuari. El okúmen cortado unos cinco centí­metros más de la altura a la que ha de quedar la faja x -unos 12 centí­metros de la lí­nea del bordillo-, para poder enterrarlo y que soporte mejor el encofrado.

Materiala: Igeltserotza

14. irudia. Zintarrien artean utzi behar ditugun junturek zentimetro bateko tartea eduki behar dute gutxienez. Fig. 14. las juntas que se han de dejar entre bordillos han de tener la distancia mí­nima de un centí­metro.

Materiala: Igeltserotza

Hagatxoei lotuta, zenbait soka jarriko ditugu zintarrien altueratik, gutxienez, bost zentimetrora. Atadas a las varillas se colocarán unas cuerdas a una distancia superior en cinco centí­metro, cuanto menos, de la altura de los bordillos.

Materiala: Igeltserotza

Gero, zintarria hormigoiaren gainean jartzen denean, hormigoiak bi zentimetro egingo du behera, eta lerro-sokaren altuera berean geratuko da hala. Esos dos centí­metros son los que tendrá que ceder el hormigón para que el bordillo asiente sobre él quedando a la altura de la cuerda de lí­nea.

Materiala: Igeltserotza

Zintarria jartzeko modua: kolpekatzeko erabiliko dugun taula zenbait zentimetro aterata utziko dugu; hartara, zehatz-mehatz jakingo dugu sartzen ari garen zintarri zatia noiz iritsi den aurreko zatiaren altuera berera. Forma de colocar un bordillo dejando que la tabla sobre la que se va a golpear asome unos centí­metros para saber cuando se ha alcanzado la misma altura que la del bordillo anterior.

Materiala: Igeltserotza