ezpain Bilatu ezpain testuinguru gehiagotan

1
ezpain > labio (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
a) Junturaren hondoa eta ezpainak garbitu egiten dira, aurreko zigilatzearen hondarrak deuseztatuz presioko aire-zorrotada emanez, eta, beharrezkoa izanez gero, metodo urratzaileak erabiliz. a) Limpieza de junta, fondo y labios, eliminando todo resto del sellado anterior con un soplado posterior con aire a presión y si es preciso emplear métodos abrasivos.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Dilatazio-junturaren ezpainak base disolbatzaileko osagai bakarreko poliuretano likidoz inprimatzen dira (0,15 kg/ml), eta lurruntzen uzten da ondorengo lan-faseari ekin aurretik. b) Imprimación de los labios de la junta de dilatación con un poliuretano lí­quido monocomponente en base disolvente a razón de 0,15 kg/ml, dejando evaporar para efectuar la siguiente fase de trabajo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Juntura-ezpainak base disolbatzaileko osagai bakarreko poliuretanoz inprimatzen dira (0,15 kg/ml), eta inprimazioa lurruntzen uzten da ondorengo lan-faseari ekin aurretik. b) Imprimación de los labios de la junta con un poliuretano monocomponente en base disolvente a razón de 0,15 kg/ml, dejando evaporar el vehí­culo para proceder a la siguiente fase de trabajo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Junturaren ezpainak garbituko dira, eskuz edo bitarteko mekanikoen bitartez, baita zementu-esneak, ore-jarioak eta irregulartasunak ere; horiek guztiak zuzenduko dira junturaren zabalera uniformea izateko luzera osoan. a) Limpieza de los labios de la junta por medios manuales o mecánicos de las lechadas de cemento, rebabas e irregularidades, que se corregirán para conseguir un ancho de junta uniforme en toda su longitud.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) Juntura-ezpainak osagai bakarreko poliuretanozko erretxina likidoz inprimatuko da 0,15 kg/ml-ren arabera eta disolbatzailea lurruntzen utziko da ondorengo lan-fasea gauzatzeko. b) Imprimación de los labios de junta (1) con resina lí­quida de poliuretano monocomponente a razón de 0,15 kg/ml, dejando evaporar el disolvente para efectuar la siguiente fase de trabajo.

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Junturaren gainean 0,25 m-ko zabalerako banda bat jarriko da, 4 kg/m2-ko polimero-xaflarekin, poliesterrezko feltroz armatuz (140 g/m2) (4), junturaren ezpainetara hotzeko asfalto-itsasgarriz eta butano-sopletearen bero bidez itsatsia kiribilak sortuz, UNE 104 242 araua (LBM 40 FP motakoa) betez, eta, ondoren, junturaren gainetik iragazgaiztea igaroko da, bandari itsatsita eta berriz ere begizta sortuz. e) Colocación, sobre la junta, de una banda de 0,25 m de ancho con lámina polimérica de 4 kg/m2, armada con fieltro de poliéster de 140 g/m2 (4), adherida a los labios de la junta con adhesivo asfáltico en frí­o y calor de soplete de butano formando bucle, cumpliendo norma UNE 104 242, tipo LBM 40 FP, para posteriormente pasar por encima de la misma la

Materiala: Eraikinaren estalkia

2
ezpain > labio (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
ezpainetan eta ahoan agertzen den infekzioa da, birusek eragindako. Besikulak sortzen dira, eta erresumina eta erredura-sentsazioa eragiten dituzte. infección por virus que se localiza en labios y boca que provoca vesí­culas que se acompañan de escozor y sensación de quemazón.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Botika ahoan barrena hartzen denean, botika hori hortzoien eta ezpainen artean edo masailaren aurreko aldean sartzen da, eta listuaren bidez disolbatzen da. Mediante la vía bucal, el medicamento es introducido en la boca entre las encías y los labios o en la cara anterior del carrillo, y se disolverá por acción de la saliva.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ezpain eta azazkal grisak edo urdinak. Labios y uñas grises o azules.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ezpainak kameraren ahoari egokitu. Ajustar los labios a la boquilla de la cámara.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Bulbako ezpainei dagokienez, haien tamaina aldatu egiten da, ez bakarrik emakume batetik bestera, baita pertsona beraren ezpain batetik bestera ere. En cuanto a los labios de la vulva, no solo pueden variar de tamaño de una mujer a otra sino que en raras ocasiones el derecho y el izquierdo son iguales en la misma persona.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

ez dakit nire bulbako klitori eta ezpainak normalak diren, ez baititut besteenekin alderatu, baina uste dut lehena txikia dela, eta besteak asimetrikoak. ¿No se si mi clí­toris y mis labios de la vulva son normales porque no los he comparado con otros, pero creo que el primero es pequeño y los siguientes son asimétricos?.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Muki urtsuak eta ugariak badaude, eta ezpain gorriak eta zartatuak. En caso de mucosidad acuosa y abundante, y labios rojos y cortados.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta