conducto Bilatu conducto testuinguru gehiagotan

1
hodi > conducto (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Aire-girogailuko aire-xurgapeneko hodian ezartzen da zuzenean. Va instalado directamente en el conducto de aspiración de aire del climatizador.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Aire-girogailu blokea plastikozko gorputz edo karkasa batek osatzen du, eta barruan pasoko bi hodi daude. El bloque climatizador está formado por un cuerpo o carcasa de material plástico en cuyo interior lleva dos conductos de paso.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Fluido kantitate jakin bat igarotzea ahalbidetzen duen hodi kalibratua da. Se trata de un conducto calibrado con el que se permite el paso de una cantidad de fluido determinada.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Espantsio-balbulak mintz bat dauka, eta mintz horren gainean honako hauek jarduten dute: alde batetik, lurrungailutik ateratzen den lurrunaren P2 presioak; eta goialdetik, zunda-hodi baten barruan dagoen fluido lurrunkorrak (fluido horren bolumena aldatu egiten da tenperaturaren arabera) lortzen duen P1 presioak. Hain zuzen ere, lurrungailuaren irteera-hodiaren aldeko karkasak transmititzen dion La válvula de expansión consta de una membrana sobre la que actúa, por un lado, la presión P2 del vapor saliente del evaporador, y por la parte superior, la presión P1 que obtiene el fluido volátil (fluido que varía su volumen dependiendo de la temperatura) existente en el interior de un tubo sonda, para tomar la

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Espantsio-balbula mota horrek badu abantaila bat; izan ere, tenperaturaren balioa hodi barrutik hartzen du, eta horri esker, tenperatura-aldaketa askoz azkarrago kontrolatzen da, eta kanpoko tenperaturak gutxiago eragiten dio. Este tipo de válvula de expansión tiene la ventaja de tomar el valor de la temperatura desde el interior del propio conducto, lo que da un control de la variación de temperatura mucho más rápida y menos afectada por la temperatura exterior.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

2.15 irudian honako hau ikus dezakegu: bost zilindro dituen aluminiozko gorputzak, pistoiak dituen aginte-platerak, espekadun errotoreak, arrastedun poleak, bobinak, xurgapen-hodiak (SUC) eta deskarga-hodiak (DIS) dituen kulatak eta xaflazko balbula-plakak (plaka hori ireki eta ixten denean, hozgarria xurgatu eta bultzatzen da) osatzen duten konpresore bat. En la figura 2.15 podemos apreciar un compresor formado por un cuerpo de aluminio con cinco cilindros, el plato de mando con los pistones, el rotor de levas, la polea de arrastre, la bobina, la culata con los conductos de aspiración (SUC) y descarga (DIS) y la placa de

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

eroanbide > conducto (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Egin lantokiko plano bat, eta identifikatu eroanbide hauek, kolore-kodeez: Haz un plano del taller e identifica con códigos de colores los siguientes conductos:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Barruan, transformadoreak egon behar du, segurtasun-tentsioan ; izan ere, eroanbide beretik ezin dira seinale elektriko bat baino gehiago eraman. Horregatik, errentagarriagoa da korrontea puntu horretara iristea eta gero zuzentzea. En el interior debe estar el transformador a la tensión de seguridad, ya que por un mismo conducto no se pueden llevar diferentes tipos de señales eléctricas, por lo que resulta más rentable la llegada de la corriente hasta ese punto y luego rectificarla.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

C Galgen eroanbideak, kableenak, erregaienak, eta abar ez dira harrapatu behar jasogailuaren platerez. C No se deben atrapar los conductos de frenos, cables, combustibles, etc. con los platos del elevador.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

2
hodi > conducto (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hodi zuzen eta gihartsua da. Es un conducto recto y musculoso.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

gibel-hodia conducto hepatico

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

hodi zistikoa conducto cistico

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

MUSKULU ETA MINTZEZKO hodia da, ahoaren jarraian dagoena. Es un conducto MUSCULO-MEMBRANOSO que se encuentra a continuación de la boca.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hasierako zatian VATER-EN ANPOILA izeneko zabalgune bat du. Bertan bi hodi amaitzen dira: En su parte inicial existe una dilatación denominada AMPOLLA de VATER en donde desembocan dos conductos:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Behazun-xixkuaren hantura da. Normalean, hodi zistikoa buxatzen delako gertatzen da (harriak daudelako). Es la inflamación de la vesí­cula biliar debida generalmente a la obstrucción del conducto cí­stico por la presencia de cálculos (piedras).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hasiera batean min txikiak eragiten ditu soilik, baina harria handitzen doan neurrian, hodien buxadura edo hantura eragiten du. Horren ondorioz, behazun-koliko deritzon gaixotasuna sortzen da: oso mingarria da, eta botagura eta gonbitoak eragiten ditu. En principio sólo provoca molestias leves pero a medida que el cálculo aumenta de tamaño, provoca inflamación u obstrucción de los conductos dando lugar al denominado Cólico biliar que es muy doloroso y que produce nauseas y vómitos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Horregatik, min handia ematen dute harriek edo kalkuluek hodi horretatik igarotzen direnean. Es por tanto consecuencia de ello que las piedras o cálculos renales al pasar por este conducto producen un dolor muy fuerte.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gizonezkoen kasuan, hodi UROGENITALA da, hau da, gernua nahiz esperma kanporatzeko balio du. En el hombre es un conducto UROGENITAL, es decir, que expulsa al exterior tanto orina como el lí­quido seminal.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Gizonezkoen uretra 20 cm inguru neurtzen dituen hodi luzea da; izan ere, prostata zeharkatzen du, zakilean sartzen da eta glandean amaitu. La uretra masculina es un largo conducto que mide unos 20cm, ya que atraviesa la próstata, ingresa en el pene y termina en el glande.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

3
bide > conducto (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
pankrea-bidea conducto pancreatico

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Pankrea-urina Wirsun-en bidearen bidez iristen da hesteetara; bide hori koledokoaren ondoan amaitzen da, Vater-en anpoilan. El jugo pancreático llega al intestino a través del conducto de Wirsung, que desemboca junto con el colédoco, en la ampolla de Vater.

Materiala: Oinarrizko analisi klinikoa

Horietan, oinetako hodi iraizle bakoitza poro baten bidez kanpora irekitzen da, eta bertatik kanporatzen da izerdia. En ellas, el conducto excretor de los pies se abren al exterior por un poro a través del cual se elimina el sudor.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Digestio-hodia bide luze bat da, 10-12 m luze dena. Hasieran ahoa du, eta amaieran, uzkia. El tubo digestivo es un largo conducto, de 10-12cm de longitud, que se extiende desde la cavidad bucal al ano.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

PANKREA-BIDEA, pankreatik datorrena. El CONDUCTO PANCREíTICO, procedente del PíNCREAS

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak