testura Bilatu testura testuinguru gehiagotan

1
Estilismoak oihalen ehundura ere hartzen du kontuan
Estilismoak oihalen ehundura ere hartzen du kontuan
testura > textura (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ukimenaren bidez, sakonera, lodiera, testura eta forma jakin daiteke. A través del tacto se puede apreciar la profundidad, el espesor, la textura y la forma.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

• Haurrari bere jarduerarako eskaintzen zaizkion objektuen aniztasuna9 (kopurua, pisua, tamaina, testura, forma, materiala eta kolorea) garrantzitsua da, ez soilik bultzatzen dituzten manipulazioen aberastasunagatik, baita borondatea, hautatzeko gaitasuna10 eta gaitasun intelektualak sustatzen dituztelako ere. • La variedad de los objetos9 que se ofrece al niño para su actividad (cantidad, peso, tamaño, textura, forma, material y color) no sólo es importante por la riqueza de las manipulaciones que promueven, sino porque incentiva el desarrollo de la voluntad, de la capacidad de elección10 y de las facultades intelectuales.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Adibidez, tamaina bereko baina kolore desberdinetako zenbait ogi-saski, kolore bereko baina tamaina eta testura desberdinetako zenbait objektu, eta tamaina ezberdinetako objektu berdinak. Por ejemplo, varias paneras de un mismo tamaño pero de diferentes colores, objetos del mismo color pero de diferentes tamaños y texturas, un mismo tipo de objeto de diferentes tamaños.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

Objektuak manipulatuz zentzumenei lotutako informazioa jasotzen du haurrak: forma, kolorea, testura, usaina, materiaren malgutasuna eta abar. La manipulación de los objetos le provee al niño información sensorial respecto de la forma, el color, la textura, el olor, la flexibilidad de la materia, etcétera.

Materiala: Garapen kognitiboa eta motorra

testura > textura (8 testuinguru)
eu testuak es testuak
Ez da metodo egokia produktu jakin batzuekin erabiltzeko: esate baterako, testura biguna edo hauskorra dutenekin, forma irregularrak dituztenekin, hezurrak dituztenekin, edo aurkezpen zaindua behar dutenekin (adibidez, prestatutako platerak). Izan ere, produktu horiek deformatu egin daitezke hutsaren bidez eta gero ezin dira lehengoratu. Es un método poco recomendable para productos de textura blanda o frágil, con formas irregulares, aquellos que contengan huesos o espinas y para aquellos en los que su presentación sea de gran importancia (como los platos preparados porque pueden deformarse de manera irreversible con el vacío.

Materiala: Ostalaritza

Elikagaiei hezetasuna modu naturalean kentzeko erabiltzen da. Horri esker, kontserbazio-aldia luzatzen da, zaporeak eta aromak sendotzen dira, eta testura berriak lortzen dira. Se utiliza para eliminar la humedad de los alimentos de manera natural y así prolongar su periodo de conservación, concentrar sabores y aromas y obtener nuevas texturas

Materiala: Ostalaritza

Errezeta bakoitzaren egosketa-parametroak zehaztea (prestaketa-denbora eta -tenperatura, prestatu ondorengo testura edo kolorea etab.), eta produktuaren barrualdean gutxieneko tenperatura lortzen dutela egiaztatzea. Determinar los parámetros de cocción de cada receta (tiempo/ temperatura cocinado, textura o color tras cocción, etc.), comprobando que alcanzan la temperatura interior mínima.

Materiala: Ostalaritza

Askotariko ezaugarriak dituzten produktuekin erabil daiteke (fruituak eta barazkiak haragiak esnekiak etab.), bai freskoak izan, bai prestatuak eta hotzean edo izoztuta kontserbatuak izan. Dena den, AAO metodoa testura biguna duten elikagaientzat da baliagarria. Es un sistema aplicable a una amplia variedad de productos (vegetales cárnicos, lácteos, etc.) independientemente del tratamiento de elaboración y conservación al que se someten (frescos, refrigerados, congelados) y de sus características (el EAM es válido para alimentos de textura blanda).

Materiala: Ostalaritza

Bestalde, irradiazio-dosi altuak erabiliz gero, elikagaien zaporea kolorea edota testura alda daitezke, eta zenbaitetan, onargarria ez den egoera batean gera daitezke. Dosis elevadas de irradiación pueden llegar a modificar el sabor color o textura de un alimento y pueden incluso llegar a hacerlo inaceptable.

Materiala: Ostalaritza

Estatu Batuetako adituek ziurtatzen dute teknika horren bidez elikagaiek egoera onean irauteko aldia luza daitekeela, elikagaien zaporeari testurari eta nutrizio-balioari eutsiz. Gainera, teknika hori baliatuta osagai artifizial gutxiago duten produktuak formula daitezkeela adierazi dute. Los expertos estadounidenses aseguran que con esta técnica se consigue aumentar la vida útil de los alimentos preservando las propiedades de los alimentos en cuanto al sabor textura y valor nutricional y que permite la formulación de productos con menor cantidad de ingredientes artificiales.

Materiala: Ostalaritza

Nahitaezkoa da tenperatura-jaisgailuak behar bezala kontrolatzea. Izan ere, hotzean kontserbatutako elaborazioetan tenperatura-aldaketak edo -igoerak gertatzen badira, germenak ugaritu daitezke –horrek usaina zaporea edo testura aldatzea edota zaharmintzea nahiz oxidazioa eragin ditzake–, bai eta mikroorganismo patogenoak ere, oso kutsadura larriak sor ditzaketenak elaborazioetan (salmonella listeria, etab.). Es de extrema importancia el control conveniente de los abatidores de temperatura las variaciones o subidas de temperatura en la conservación de las elaboraciones refrigeradas pueden provocar la multiplicación de gérmenes que alteran el olor el sabor la textura fomentar el enranciamiento o la oxidación, etc., así como de aquellos microorganismos patógenos que contaminan peligrosamente las elaboraciones (Salmonella, Listeria, etc.).

Materiala: Ostalaritza

Gero, tenperatura jaisten jarraitu behar da, elikagaien barrualdeak –40 ºC-ko tenperatura hartu arte erdigunean, lau ordu baino gutxiagoan, betiere kontuan hartuta produktuen testura eta lodiera komeni da lodiera ez izatea 6 cm-koa baino gehiagokoa. Posteriormente, se debe seguir abatiendo hasta alcanzar –40 ºC en el centro de los alimentos en un periodo de tiempo menor a cuatro horas según la textura y el grosor de los productos que se recomienda que no sea superior a 6 cm de grosor

Materiala: Ostalaritza