formador Bilatu formador testuinguru gehiagotan

1
trebatzaile > formador (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
trebatzaile batek gela batean ematen dizkie eskolak langile-talde bati. aquella en la cual un formador imparte conocimientos a un grupo de trabajadores en un aula.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Trebatzaileak hautatzea. Seleccionar a los formadores.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Trebakuntza-ekintzen edukia diseinatzea trebatzaileekin batera, eta, ahal bada, trebakuntza jaso behar duten langileen ordezkari batekin, gutxienez. Diseñar el contenido de las acciones formativas junto con los formadores y, si es posible, con al menos algún representante de los trabajadores que van a ser formados.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Trebakuntza-ekintza eta trebatzailea aurkeztea saioan parte hartzen duten langileei. Presentar la acción formativa y el formador a los trabajadores participantes.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Trebakuntza-prozesuan zehar probaren bat eginez neur daitezke; baina, batzuetan, hobe izaten da trebatzaileak ebaluazio etengabea egitea, parte-hartzaileen trebeziei eta haien jarrerari erreparatuz. se pueden medir con la realización de algún tipo de prueba a lo largo del proceso de formación, pero quizá resulta más interesante la evaluación continuada por parte del formador con base en la observación de las destrezas y actitudes demostradas por estos.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Trebatzaileak koordinatzaileari entregatu behar dion azken txosten batean islatzen da hori dena. Esto se suele materializar en un informe final que tendrá que entregar el formador al coordinador.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

Trebatzaileari dagokionez: Respecto al formador:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

parte-hartzaileek egiten dute trebatzailearen ebaluazioa, kalitateari edo gogobetetzeari buruzko galdeketa baten bidez. serán los participantes los que evalúen al formador mediante algún tipo de cuestionario de calidad o satisfacción.

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

TREBATZAILEA: FORMADOR/A:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)

TREBATZAILEA / TREBAKUNTZA-ARDURADUNA: FORMADOR/RESPONSABLE DE FORMACIÓN:

Materiala: RSCCAST (Giza baliabideak eta erantzukizun sozial korporatiboa)