substancia Bilatu substancia testuinguru gehiagotan

1
substantzia > substancia (33 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bernizetako koloreek, olio-, tenpera-, akuarela-koloreek, inprimatzeko tintek eta abarrek dituzten pigmentuek edo substantzia koloreztatuek iristen zaizkien argi-erradiazio guztiak edo batzuk hautatzeko gaitasuna dute, eta kolorea itxura askotan ikustea eragiten dute. Los pigmentos o substancias coloreadas contenidas en los barnices, en los colores al óleo, al temple, a la acuarela, en las tintas de imprimir, etc., tienen poder selectivo de todas o parte de las radiaciones luminosas que les alcanzan y que provocan la visión del color en sus múltiples aspectos.

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Kolorearen kausa kolorea bera da, estaltzeko ahalmena duen substantzia koloratzaile den ikuspegitik... Causa del color es el mismo color en el aspecto de substancia colorante con poder cubriente...

Materiala: Pigmentuen mikroezarpena

Tentsio arterial egokia mantentzea funtsezkoa da organismo osoak egoki funtziona dezan bermatzeko; baina, era berean, garraio-funtzioa osatu dadin, beharrezkoa da odolaren eta ehunen artean substantzia-trukea gertatzea, eta, hori ohe kapilarraren mailan gauzatzen da, pareta baskularraren egiturak han uzten baitie pasabidea makromolekulei trukeak gerta daitezen. El mantenimiento de una correcta tensión arterial es indispensable para garantizar el correcto funcionamiento de todo el organismo, pero además para que la función de transporte se complete, es necesario que se dé el intercambio de substancias entre la sangre y los tejidos, lo cual se realiza a nivel del lecho capilar, donde la estructura de la

Materiala: Elektroestetika

Linfa-sistemaren funtzioetako bat da zelulen metabolismoaren hondakinak, gune interstizialetako likidoak eta antzeko substantziak biltzea eta odol-sistemara eramatea. Una de las funciones del sistema linfático es la de recoger determinadas substancias como material de desecho resultante del metabolismo celular y lí­quidos de los espacios intersticiales para llevarlos al sistema sanguí­neo.

Materiala: Elektroestetika

Zirkulazio-sistemaren funtzio nagusia da hainbat substantzia garraiatzea, bai ehunetarantz La principal función del sistema circulatorio es el transporte de distintos tipos de substancias, ya sea hacia los distintos tejidos:

Materiala: Elektroestetika

(oxigenoa, mantenugaiak, guruin endokrinoek jariatutako substantziak), bai kanpoalderantz oxí­geno, nutrientes, substancias segregadas por las glándulas endocrinas; como hacia el exterior:

Materiala: Elektroestetika

Nerbio-axoian barrena doan kitzikapenak besikula sinpatikoetan eragiten du, eta substantzia neurotransmisoreak askatzea (azetilkolina, nagusiki) eragiten du. La excitación que discurre por el axón nervioso, actúa sobre las vesí­culas sinápticas provocando la liberación de substancias neurotransmisoras (principalmente acetilcolina).

Materiala: Elektroestetika

Larruazalean izan daitekeen substantzia batek (esaterako, droga batek) eta erradiazio ultramoreek elkarri eragindakoan argi-erradiazioekiko gehiegizko sentikortasuna eragiten duten prozesu patologikoen multzoari deitzen zaio fotosentikortasuna. Por fotosensibilidad se entiende un conjunto de procesos patológicos que como consecuencia desencadenan un aumento anormal de la sensibilidad de la piel a las radiaciones luminosas que se crean por la unión de acciones de una substancia sensibilizante presente en la piel (una droga, por ejemplo), y la exposición a una radiación UV.

Materiala: Elektroestetika

substantzia edo estimulu baten eragin geroz eta handiagoa edo jarraitua jasateko gaitasuna. capacidad de soportar el uso continuado o creciente de una substancia o estí­mulo.

Materiala: Elektroestetika

organismoan eragin toxikoa duten substantziak izendatzeko termino orokorra. término general para las substancias productoras de efectos tóxicos en el organismo.

Materiala: Elektroestetika