sakonune Bilatu sakonune testuinguru gehiagotan

1
sakonune > valle (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Erreminta sartzearen aitzinamendu-abiadura sakonuneetan. Velocidad de avance de penetración de la herramienta en los valles.

Materiala: CNC 8070 - Gida azkarra

Hariaren sakonune baten koordenatua Zn. Coordenada en Z de un valle de la rosca.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Egin hariaren angelu-neurketa (sakonunea), K W parametroak Efectuar la medición de angular de la rosca (valle), parámetros K W.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

K5.5 Erreminta sartzearen aitzinamendu-abiadura sakonuneetan. K5.5 Define la velocidad de avance de penetración de la herramienta en los valles.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Hautatutako erremintaren bidez programatutako profila (sakonuneak) ezin denean mekanizatu, ohar bat bistaratuko da zikloaren exekuzioaren hasieran. En aquellos casos que no se pueda mecanizar el perfil programado (valles) con la herramienta seleccionada, se mostrará un aviso al principio dela ejecución del ciclo.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Hautatutako erremintaren bidez programatutako profila (sakonuneak) ezin denean mekanizatu, ohar bat bistaratuko da zikloaren exekuzioaren hasieran. En aquellos casos que no se pueda mecanizar el perfil programado (valles) con la herramienta seleccionada, se mostrará un aviso al principio de la ejecución del ciclo.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Definitu hariaren neurriak (gainerako mailetan bezala) eta sakonune bati dagozkion kotak. Definir las dimensiones de la rosca como en el resto de los niveles y las cotas correspondientes a uno de los valles.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Sakonunearen kotak definitzeko, CNCak buruaren posizioa ezagutu behar du. Para definir las cotas del valle, el CNC debe conocer la posición del cabezal.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Burua geldirik dagoela, eraman errepasoan erabiliko den erreminta hariaren sakonune bateraino. Con el cabezal parado llevar la herramienta que se utilizará en el repaso hasta uno de los valles de la rosca.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak

Sakonunearen koordenatua Zn. Coordenada en Z del valle.

Materiala: CNC 8070 - Tornuaren ziklo finkoak