pikor Bilatu pikor testuinguru gehiagotan

1
pikor > gránulo (15 testuinguru)
eu testuak es testuak
Granulozitoak zitoplasma osoa pikorrez beteta duten GZ-k dira. Zelula hauek 3 motatakoak izan daitezke, pikor horien osaerari erreparatuz. Los granulocitos son los GB que tienen todo su citoplasma lleno de gránulos y que a su vez pueden ser de 3 tipos según cuál sea la composición de esos gránulos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Beste taldekoak, agranulozitoak, zitoplasman pikorrik ez duten GZ-k dira. Agranulozitoen artean 2 motatako zelulak daude: El otro grupo los agranulocitos son los GB que no poseen en el citoplasma gránulos, en el que hay células de 2 tipos:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hauek dira gehien ditugunak, leukozito guztien %60-70 baitira. Zelula biribilak dira; haien nukleoak 2 eta 6 lobulu artean ditu, eta zitoplasma oso pikor txikiz eta ugariz betea dute. Son las más abundantes ya que constituyen entre el 60-70% del total de leucocitos, y son células redondeadas cuyo núcleo tiene entre 2 y 6 lóbulos con el citoplasma lleno de gran cantidad de gránulos de tamaño muy pequeño.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zelula biribilak dira hauek ere. Nukleoan lobuluak dituzte (bi lobulu), eta zitoplasma pikorrez betea dute (pikor horiek neutrofiloen pikorrak baino handiagoak dira). Son también células redondeadas con el núcleo lobulado (dos lóbulos) y el citoplasma lleno de gránulos que tienen mayor tamaño que los neutrófilos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zelula biribilak dira hauek ere, eta nukleo lobulatua eta pikorrez beteriko zitoplasma dituzte Pikor horiek oso handiak dira, eta batzuetan nukleoa ezkutatu edo estali ere egiten dute. Son también células redondeadas con el núcleo lobulado y el citoplasma lleno de gránulos que son de gran tamaño y que incluso llega a enmascarara o tapar el núcleo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Leukozito hauen pikorretan HISTAMINA (hodi-zabaltzailea) eta HEPARINA (antikoagulatzailea) daude; beraz, zelula hauen funtzioa bi substantzia horiekin erlazionatuta dago. En los gránulos de estos leucocitos hay HISTAMINA (vasodilatador) y HEPARINA (anticoagulante) por lo que la función de estas células tiene que ver con estas dos sustancias.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Zitoplasma txikia da, eta ez du pikorrik. El citoplasma, que es pequeño, carece de gránulos.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Pikorrak eta globuluak. Gránulos y glóbulos.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Pikorrak 4 gramoko hodietan ontziratzen dira. Horietan, gutxi gorabehera, 80 unitate egoten dira. Los gránulos se envasan en tubos de 4 gramos que contienen, aproximadamente, 80 unidades.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

Normalean, 5 pikor ematen dira hartualdi bakoitzean. Normalmente suelen administrarse 5 gránulos en cada toma.

Materiala: Farmazia- eta parafarmazia-produktuen banaketa eta salmenta

2
pikor > grumo (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Komeni da gantza mahaian bertan lantzea, bueltak emateko altxatu baino lehen; horrela, eduki litzakeen pikorrak desegingo ditugu. Bere horretan uzten baditugu bueltak, ematean hausturak eta deformazioak sortuko dituzte. Conviene trabajar la grasa sobre la mesa antes de incorporarla para darla las vueltas, así­ evitaremos o desharemos los posibles grumos que pueda tener y que de conservarlos nos pueden producir roturas y deformaciones en el volteado.

Materiala: Gozogintza

Maria bainuko urak ezin du estalkia zipriztindu, horrek pikorrak sortuko bailituzke. El agua del baño María no puede salpicar la cobertura, ya que está formaría grumos.

Materiala: Gozogintza

Era berean, mikrouhin-labean urtzean, ez dugu denbora luzez utzi behar, erre egingo bailitzake eta pikorrak sortuko bailirateke. Al igual que al fundirla en el microondas no debemos dejarla mucho tiempo, puesto que se quemaría y formaría grumos.

Materiala: Gozogintza

3) Gurina edo margarina (croissant-erako) urez zertxobait hezetutako marmolezko mahaian ezarriko da, eta izan litzakeen pikorrak kentzeko landuko dugu; berriro bloke-itxura emango diogu eta hozkailuan utziko dugu sendotasuna har dezan. 3º) La mantequilla o la margarina (para croissant) se colocará sobre la mesa de mármol ligeramente humedecida con agua y se trabajará para quitarla los posibles grumos, dándole otra vez forma de bloque y dejándola en la cámara frigorí­fica para que adquiera consistencia.

Materiala: Gozogintza

2) Sartu irin guztia batera eta landu ore homogeneoa eta jariakorra, pikorrik gabea, lortu arte. 2º) Incorporar la harina de golpe y trabajar hasta conseguir una pasta homogénea y fluida, sin grumos.

Materiala: Gozogintza

3
pikor > granillo (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Pikorrekin.- Landu arinki eta luzatu sableux orea 3 mm-ko lodi egin arte, margotu orearen gainazala arrautza irabiatuz eta ebaki piezak 5cm luzeko molde ore-ebakitzaile obalatu liso edo kizkurraz. Con granillo.- Trabajar ligeramente y estirar la pasta sableux a un grueso de 3 mm., pintar la superficie de la pasta con huevo batido y cortar piezas con un molde de corta pastas ovalado de 5 cm. de largo liso o rizado.

Materiala: Gozogintza

9) Arrautza irabiatuz eta bertan bustitako brotxaz, arrautza-zerrenda bat botako dugu azukrearen eta pikorren gainean, opila arraildu eta hobeto gara dadin. 9º) Con el huevo batido y la brocha humedecida en este se deja caer un cordón de huevo sobre el azúcar y el granillo, para que raje y desarrolle mejor el roscón.

Materiala: Gozogintza

4
pikor > gránulo (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hazia inguratzen duten lurzoruaren agregatu edo pikorrak hazia bera baino txikiagoak izan behar dira, hazia-lurzorua ukipen azalera behar bestekoa izan dadin eta haziak behar duen hezetasuna izan dezan. La mayoría de los agregados o gránulos de suelo que rodean a la semilla deben ser más pequeños que ella, para que la superficie de contacto semilla suelo sea suficiente y la semilla reciba la humedad que necesita.

Materiala: Nekazaritza

Zokorrek edo egitura pikorrek txikiak behar dute. Los terrones o gránulos de estructura deben ser pequeños.

Materiala: Nekazaritza