mintz Bilatu mintz testuinguru gehiagotan

1
mintz > membrana (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Hezurren bi muturrak kapsula batek inguratzen ditu, ARTIKULAZIOKO KAPSULA deritzonak. Kapsula horren barruan, MINTZ SINOBIALA izeneko mintz bat dago, LIKIDO SINOBIALA gordetzen duena. Horrek elikatuko ditu ARTIKULAZIOKO KARTILAGOAK. Envolviendo a los dos extremos óseos aparece una cápsula denominada CíPSULA ARTICULAR, en cuyo interior aparece una membrana denominada MEMBRANA SINOVIAL que aí­sla el LíQUIDO SINOVIAL del que se van alimentar los CARTíLAGOS ARTICULARES.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

gorputzaren sabeleko pareta estaltzen duen mintz serosoa. membrana serosa que cubre la pared abdominal del cuerpo.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Birika bakoitza mintz bikoitz batek (mintz serosoak) estaltzen du kanpotik. Mintz horrek PLEURA izena du, eta pareta bikoitza duen zaku antzeko bat da. Cada pulmón aparece cubierto externamente por una doble membrana (serosa) denominada PLEURA, que es una especie de saco de doble pared.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kanpoko mintzari SAIHETS-PLEURA deitzen zaio; barneko mintzari, berriz, BIRIKA-PLEURA. La membrana interna se denomina PLEURA PARIETAL, y a la membrana interna PLEURA VISCERAL.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Globulu gorrien ezaugarria da ez dutela ez nukleorik ez organulurik. Osagai bakarrak mintz plasmatikoa eta oxigenoa garraiatzen duen pigmentua, HEMOGLOBINA (Hb), dira. Horregatik, eritrozitoen funtzioa hau da: albeoloetatik biriketako kapilarretara iristen den O2-a FINKATZEA eta oxigeno hori organismoko zelula guztietara eramatea. Se caracteriza porque no posee núcleo ni orgánulos ya que está formado exclusivamente por la membrana plasmática y un pigmento transportador de oxí­geno llamado HEMOGLOBINA (Hb) y por ello la función de los eritrocitos es FIJAR el O2 que llega a los capilares pulmonares desde los alveolos para transportarlos a todas las células del organismo, realizándose este transporte a través del

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Pertsonen odolean dauden eritrozitoek bi antigeno-mota eduki ditzakete mintzaren inguruan: A eta B izenekoak. Pertsonaren arabera, globulu gorriek hauek izan ditzakete: Los eritrocitos de la sangre humana pueden tener dos tipos de antí­genos alrededor de su membrana denominadas A y B y según el individuo sus glóbulos rojos pueden llevar:

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Hematiak ondo eratzen dira, baina haien mintza hautsi egiten da eratu bezain laster, eta hemoglobina plasman aske uzten da. Se produce cuando los hematí­es se forman de manera adecuada pero su membrana se rompe nada más formarse dejando la hemoglobina libre por el plasma.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Ura, presio bidez, mintz erdiiragazkor batetik pasatzera behartzen da. Mintz horretan geratzen dira bakterioak eta molekularik handienak. El agua es forzada por presión a cruzar una membrana semipermeable que retiene bacterias y moléculas de mayor tamaño.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

GLOMERULUA arteriola aferentetik datozen kapilarrek osatzen dute (giltzurrun-arteriaren azken adarrak diren kapilarrez osaturiko harila da). Bowmanen kapsula deituriko mintz batek inguratzen du. El GLOMí‰RULO está constituido por el conjunto de capilares que provienen de la arteriola aferente (es un ovillo de capilares que son las últimas ramas de la arteria renal) y envuelta por una membrana denominada Cápsula de Bowman.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

BOWMANEN KAPSULA. Mintz bikoitza da, eta bere baitan tolesten da, GLOMERULUA barneratu edo inguratzeko. Horrela, barnean espazio bat sortzen du, BOWMANEN ESPAZIOA, GLOMERULUAN iragazi den gernua biltzeko. La CíPSULA DE BOWMAN (que es una doble membrana que se curva sobre sí­ misma para alojar o rodear al GLOMí‰RULO, creando en su interior un espacio, el ESPACIO BOWUMAN, donde se recoge la orina filtrada del GLOMí‰RULO).

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

mintz > membrana (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
iragazgaiztea esaten zaio (4), kautxu sintetikoz (Hypalón motakoa) aurrefabrikatutako mintz bat instalatuz osatua, gainjarpenetan (gutxienez 10 cm) mekanikoki ainguratua, fabrikatzaileak berak diseinatutako ainguratze galvanizatu bereziak (5) dituena, poliesterrezko sare obalez armatua, UNE 104 301/91 araua betez betiere. denominada impermeabilización (4), compuesta por la instalación de una membrana prefabricada de caucho sintético, tipo Hypalón, anclada mecánicamente en los solapes, mí­nimos de 10 cm, con anclajes especiales galvanizados (5) diseñados por el propio fabricante, armada con malla oval de poliéster, cumpliendo la normativa UNE 104 301/91.

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Estalkia drainatzen da poliestirenozko noduluz osatutako mintz batez, bi aldeak polipropilenozko geoehunez estalita, 85 g/m2 goialdean eta 136 g/m2 behealdean, hurrenez hurren, elkarren gainean jarrita noduluak botoiz lotuz., transmitigarritasun-koefizientea 2,8 l/seg/m (ASTM D 4716) eta konpresioarekiko erresistentzia 517 kN/m2 (ASTM D 1621) izanik, hurrenez hurren. d) Drenaje de cubierta originado por una membrana de nódulos de poliestireno, cubierta por ambas caras con geotéxtil de polipropileno de 85 g/m2 por la cara superior y por la cara inferior de 136 g/m2, solapada entre sí­ abotonando los nódulos, con un coeficiente de transmisividad de 2,8 l/seg/m (ASTM D 4716) y resistencia a la compresión de 517 kN/m2 (ASTM D 1621).

Materiala: Eraikinaren estalkia

e) Estalkia drainatzen da poliestirenozko noduluz osatutako mintz batez, bi aldeak polipropilenozko geoehunez estalita, 85 g/m2 goialdean eta 136 g/m2 behealdean, hurrenez hurren, elkarren gainean jarrita noduluak botoiz lotuz, transmitigarritasun-koefizientea 2,8 l/seg/m (ASTM D 4716) eta konpresioarekiko erresistentzia 517 kN/m2 (ASTM D 1621) izanik, hurrenez hurren. e) Drenaje de cubierta originado por una membrana de nódulos de poliestireno, cubierta por ambas caras con geotéxtil de polipropileno de 85 g/m2 por la cara superior y por la cara inferior de 136 g/m2, solapada entre sí­ abotonando los nódulos, con un coeficiente de transmisividad de 2,8 l/s/m (ASTM D 4716) y resistencia a la compresión de 517 kN/m2 (ASTM D 1621).

Materiala: Eraikinaren estalkia

d) Estalkia drainatzen da poliestirenozko noduluz osatutako mintz batez, bi aldeak polipropilenozko geoehunez estalita, 85 g/m2 goialdean eta 136 g/m2 behealdean, hurrenez hurren, elkarren gainean jarrita 5 cm-tan noduluak botoiz lotuz, transmitigarritasun-koefizientea 2,8 l/s/m (ASTM D 4716) eta konpresioarekiko erresistentzia 517 kN/m2 (ASTM D 1621) izanik, hurrenez hurren. d) Drenaje de cubierta compuesto por una membrana de nódulos de poliestireno cubierta por ambas caras con un geotéxtil de polipropileno, por la cara superior de 85 g/m2 y por la cara inferior de 136 g/m2, solapada entre sí­ 5 cm abotonando los nódulos, con un coeficiente de transmisividad de 2,8 l/s/m (ASTM D4716) y resistencia a la

Materiala: Eraikinaren estalkia