trazo Bilatu trazo testuinguru gehiagotan

1
trazu > trazo (30 testuinguru)
eu testuak es testuak
Teknikak: marrak egiteko balio du arkatzak, eta marra horiek oso adierazkorrak izan daitezke, marrazkiaren trazuaren eta arkatzaren gogortasunaren arabera. Técnicas: El lápiz sirve para realizar lí­neas, que pueden llegar a ser muy expresivas, según el trazo del dibujo y la dureza del lápiz.

Materiala: Irudia

Tinta lehortzen denean, arkatz-trazuak ezabatu behar dira. Cuando la tinta se seca hay que borrar los trazos de lápiz.

Materiala: Irudia

O Trazua eta urkolorea: tinta eta akuarela. O Trazo y aguada: tinta y acuarela.

Materiala: Irudia

O Horietako lehena ingerada da, hots, figura atzealdetik banatzen duen trazua bolumen-efektua sortzeko. O El primero de ellos es el contorno, esto es, el trazo que separa a la figura del fondo con la intención de crear un efecto de volumen.

Materiala: Irudia

o Bigarren trazu multzoak objektuaren tamaina eta pisua emango dizkigu. o El segundo conjunto de trazos determinan el tamaño y el peso del objeto.

Materiala: Irudia

Euskarri horrek ez du arkatzaren trazurik egiteko modurik ematen, ordea. Hori dela eta, kipula-paperaren edo oso paper finaren gainean egiten dira zirriborroak, atzetik argiztatu ahal izateko. Sin embargo, este soporte no admite el trazo del lápiz, por lo que los bocetos se hacen sobre un papel cebolla o papel muy fino, para que se pueda iluminar por detrás.

Materiala: Irudia

Irudia osatzen duten objektuen ezaugarriei eta kokapenari buruzko informazioa baizik ez dakarte: adibidez, formak, trazu geometrikoak, arkuak edo lerroak. Sólo contienen información sobre la ubicación y las propiedades de los objetos que configuran la imagen, como es el caso de formas, trazos geométricos, arcos o lí­neas.

Materiala: Irudia

Markoaren bazterretan trazu irregularrak eginez erakutsi daiteke kameraren dardara. El temblor de la cámara se puede mostrar dibujando trazos irregulares en las esquinas del marco.

Materiala: Irudia

Xehetasun horiek nabarmentzeko modu asko dago: marrazkiaren trazuarekin, aukeraturiko enkoadraketa landu dezakegu. Hay muchas formas de destacar estos detalles: con el trazo del dibujo, podemos trabajar o el encuadre elegido.

Materiala: Irudia

Bigunak errazago maneiatzen dira, eta gogorrek baino askatasun handiagoa ematen dute trazuak egiteko. Las blandas, más fáciles de manejar, permiten una mayor libertad de trazo que las duras.

Materiala: Irudia

2
marra > trazo (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lerro mota bakoitzak funtzio jakin bat edo gehiago ditu, eta bi lodierak lerroaren izaerarekin konbinatuz (jarraitua, marrazkoa, marra eta puntuzkoa, etab.), lortzen dira lerro mota guztiak. Los diferentes tipos de líneas cada uno con una o varias funciones concretas, se consiguen combinando ambos espesores con la posibilidad de hacerlas continuas, de trazos de trazos y puntos etc.

Materiala: Krokizazioa

Marra-lerroak, lodiak edo meheak Líneas de trazos gruesas o finas

Materiala: Krokizazioa

Lerro horiek marra batean amaitu behar dute beti, inoiz ez marren arteko tartean. Estas líneas han de terminar siempre en trazo nunca en espacio entre trazos

Materiala: Krokizazioa

Mota horretako bi lerroren arteko ebakidura gertatzen denean, bietako bat han amaitzen dela eta besteak jarraitzen duela, lehenengoaren azken marra bigarrenarentarteko puntubatean amaituko da (24. irudia . En el caso de una intersección entre dos líneas de este tipo, una que termina y otra que continúa, el trazo final de la primera acabará en unpunto intermediode la segunda (Fig. 24).

Materiala: Krokizazioa

Marra eta puntuzko lerro meheak Líneas finas de trazos y puntos

Materiala: Krokizazioa