curvatura Bilatu curvatura testuinguru gehiagotan

1
kurbadura > curvatura (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Gola-molduraren antzeko moldura da, bi kurbadurak eratzen baitute, baina kurbak gola-moldurarenaren kontrakoak dira (ikusi 585. irudia). Es una moldura parecida a la gola, compuesta de doble curvatura, pero sus curvas son contrarias a las de la gola ¡(fig. 585).

Materiala: Egurraren teknologia

Bi motatakoak izan daitezke pieza kurbatuak: kurba laukoak, alegia, beren osotasunean plano berean daudenak, eta bi kurbadurakoak. Las piezas curvas pueden ser de dos clases: de curva plana, es decir, que se mantienen en un mismo plano, y de doble curvatura.

Materiala: Egurraren teknologia

Kurba lauko loturak bakarrik aztertuko ditugu orain, eta aurrerago aztertuko ditugu bi kurbadurakoak. Estudiaremos sólo las uniones de curva plana, dejando para más tarde las de doble curvatura.

Materiala: Egurraren teknologia

Gola-moldura. Bi kurbadurako moldura konposatua da; kurbadura bat ahurra da, eta bestea, ganbila (ikusi 583. irudia). Alderantziz ere egon daiteke (ikusi 584. irudia). Gola" Es una moldura compuesta de doble curvatura, una cóncava y otra convexa (figura 583). La figura 584 nos muestra una gola invertida.

Materiala: Egurraren teknologia