ahokadura Bilatu ahokadura testuinguru gehiagotan

1
ahokadura > encaje (9 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskailera kolatu eta, falkak erabiliz, zirien ahokadura finkatu behar dugu. Eskailera are seguruagoa izan dadin, multzoa indartu ere egiten dugu, larakoak iltzatuz langara batean bai eta hurrengoan ez (ikusi 949. irudia). Se encola la escalera y se asegura con cuñas el encaje de las espigas; y, para mayor seguridad, se refuerza el conjunto con clavijas en travesanos alternos (fig. 949).

Materiala: Egurraren teknologia

Frantses erako zankabeek eratzen dute eskailera, eta, hortaz, ahokadurak egin behar dira zankabeetan, mailak mihiztatzeko. Gainera, indartu egin behar da mihiztadura, kolaz eta are torlojuz, baita mailen azpiko aldean jartzen ditugun burdinazko tirante txikiez ere, zankabeak banandu ez daitezen. Como la escalera se compone de zancas a la francesa, habrá que hacer los encajes correspondientes a las mismas, para el ensamble de los peldaños, los cuales se reforzarán con cola, y además con tornillos, y hasta con tirantillos de hierro colocados en la cara inferior de los peldaños, para evitar la separación de las zancas.

Materiala: Egurraren teknologia

Langarak (taulak eta ahokadurak) markatu behar ditugunean (ikusi 703. irudia), A letraren antzeko zeinua erabiltzen dugu C pieza horizontalak (muturreko langarak) eta D tarteko piezak markatzeko. º Para las traviesas (tableros ó encajes) se usan los signos de la figura 703. Las piezas horizontales C (traviesas extremas) y las intermedias D, se marcan con un signo semejante a una A.

Materiala: Egurraren teknologia

A) Sasimiru-buztanerako ahokadura; í) Este encaje se llama a falsa cola de milano.

Materiala: Egurraren teknologia

Zankabea bukatu ondoren, barnealdearen altxaeraren txantiloia jarri behar da berriro ere (ikusi 974. irudia), mailagainak eta kontramailak zankabearekin mihiztatzeko beharrezko ahokadurak markatzeko. º Terminada la zanca, colocaremos otra vez la plantilla del alzado interior (fig. 974), con el fin de marcar los encajes correspondientes para los ensambles de las huellas y contrahuellas con la zanca.

Materiala: Egurraren teknologia

Mailen zabalerari dagokionez, kontuan izan beharra dago handiagoa izan behar duela, irtengunea eta mailagainaren eta kontramailaren arteko lotura direla eta. Luzerari dagokionez, berriz, kontuan izan beharra dago handiagoa izan behar duela, mailak ardatzean eta zankabean ahokatzeko; alde bakoitzeko 15 bat mm-koa izaten da ahokadura. Respecto al ancho, téngase presente el aumento debido al vuelo y el ensamble de la huella con la contrahuella; y respecto al largo, el aumento para el encaje* en el árbol y en la zanca, que suele ser de unos 15 mm. por parte.

Materiala: Egurraren teknologia

6) Plataformaren saihetsetan, ahokadura egin behar dugu. Orriaren muturrak mugitzeko behar adina leku izan behar du, eta ardatzaz eusten diogu orriaren muturrari. 6) En los costados de la plataforma se hace un encaje, en el que pueda moverse el extremo de la hoja, que se sujeta con el eje.

Materiala: Egurraren teknologia

Agerian egon daiteke zinta, edo itota egon daiteke, paretan egindako ahokaduran, eta, ahal dela, eskuineko aldean egon behar du. La cinta puede ir a la vista, o embutida en un encaje abierto en la pared; y si es posible, a mano derecha.

Materiala: Egurraren teknologia

Bestalde, hona ahokadura-euskarria duten langaluzeen ebakidura (ikusi 788. irudia). La figura 788 nos muestra la sección de largueros con encaje de sujeción.

Materiala: Egurraren teknologia