ezpurutasun Bilatu ezpurutasun testuinguru gehiagotan

1
ezpurutasun > impureza (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Fase honetan fluido frigorifikoa guztiz egoera likidoan dago eta iragazi egiten da ezpurutasunak eta hezetasuna kentzeko. En este punto, el fluido frigorí­fico se halla totalmente en estado lí­quido, y es filtrado para eliminar las impurezas y la humedad.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Konpresorea lubrifikatzeko olioa tanga kolektorearen hondoan metatzen da, eta bahe iragazle bati lotutako zulagailu baten bitartez xurgatzen da ezpurutasunak dituen olioa ez sartzen uzteko. El aceite para la lubricación del compresor se acumula en el fondo del depósito colector, y es absorbido, a través de un taladro unido a un tamiz filtrante, para evitar la entrada de aceite con impurezas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Ezpurutasun solidoak iragazten ditu. Filtra las impurezas sólidas.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Iragazki deshidratatzailean, likidoan dauden hezetasuna eta ezpurutasunak kentzen dira, eta burbuilak sortzea saihesten da, espantsio-balbulara iristen den fluxua guztiz garbia eta etengabea izan dadin. En el filtro deshidratador se eliminan la humedad y las impurezas existentes en el lí­quido y se evita la formación de burbujas, de forma que el flujo que llega a la válvula de expansión sea totalmente limpio y continuo.

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

ezpurutasun > impureza (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Errealitatean ez dago kimikoki purua den erreaktiborik, hau da, inongo substantzia arrotzik edo ezpurutasunik gabekorik. En la práctica no se pueden encontrara reactivos quí­micamente puros, es decir, absolutamente libres de sustancias extrañas, de impurezas.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Ontzi bakoitzaren etiketan zehazten dira dauden ezpurutasunen gehieneko mugak. En la etiqueta de cada recipiente se especifican los lí­mites máximos de impurezas presentes.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Hauetan, ezpurutasunen milioiko parteak (ppm) 500 baino gutxiago dira guztira. Contienen menos de 500 partes por millón (ppm) de impurezas totales.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Analisirako produkturik hoberenak dira, produktuak dituen ezpurutasunak adierazten baitira etiketan. Son los mejores productos para análisis ya que en su etiqueta se reflejan las impurezas que lleva.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

ezpurutasun > impureza (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
a) Iragazgaizteko euskarriak, maldarik egin beharrik ez badago, egonkorra eta homogeneoa behar du, konpresioarekiko erresistentea (3 kg/m2), ezpurutasunik eta material ziztatzaileen hondarrik gabea eta lehorra. Gainazal talotxatua eta fina behar du, gainera. a) El soporte para la impermeabilización, caso de no tener que realizar pendientes, debe de ser estable, homogéneo, resistente a la compresión (3 kg/m2), limpio de impurezas y restos de materiales punzantes, seco y con superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Iragazgaizteko euskarriak, maldarik egin beharrik ez badago, egonkorra eta homogeneoa behar du, konpresioarekiko erresistentea (3 kg/m2), ezpurutasunik eta material ziztatzaileen hondarrik gabea eta lehorra. Gainazal talotxatua eta fina behar du, gainera. a) El soporte para la impermeabilización, caso de no tener que realizar pendientes, debe ser estable, homogéneo, resistente a la compresión (3 kg/m2), limpio de impurezas y restos de materiales punzantes, seco y con superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

a) Iragazgaizteko euskarriak, maldarik egin beharrik ez badago, egonkorra eta homogeneoa behar du, konpresioarekiko erresistentea (3 kg/m2), ezpurutasunik eta material ziztatzaileen hondarrik gabea eta lehorra. Gainazal talotxatua eta fina behar du, gainera. a) El soporte para la impermeabilización, caso de no tener que realizar pendientes, debe ser estable, homogéneo, resistente a la compresión (3 kg/m2), limpio de impurezas y restos de materiales punzantes, seco con superficie fratasada fina.

Materiala: Eraikinaren estalkia

ezpurutasun > impureza (10 testuinguru)
eu testuak es testuak
b) Garbitu zauria uraz eta xaboiaz (ahal bada) edo ur oxigenatua zorrotan botata; zauria zikina baldin badago, ahal den neurrian, kendu ezpurutasunak eta gorputz arrotzak, ahalik eta hobekiena. b) Lavar la herida con agua y jabón (preferiblemente) o con agua oxigenada a chorro, procurando si la herida está sucia limpiarla de impurezas y cuerpos extraños lo mejor posible.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Burdina pudelatua egoera oretsuan lortzen da prozedura berezi baten bidez eta burdina mota horren ezpurutasun kopurua nabarmen handiagoa da. En el hierro pudelado, que se obtiene por un procedimiento especial en estado pastoso, la cantidad de impurezas es notablemente mayor.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ezpurutasunek mesede baino kalte gehiago egiten diote, eta hauskor4 bihurtzen da. Las impurezas le influyen muy desfavorablemente y lo hacen quebradizo4.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ezpurutasunak askatzen laguntzea. Facilitar el desprendimiento de impurezas.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Karburoen hautsak eta aglutinatzaile metalikoa hezetan nahasten dira, hainbat ehotze-prozesuren eta, besteak beste, alearen tamaina zehazteko balio duten hainbat erreakzio eta erredukzio kimikoren (karburizazioaren) ondoren. Nahasketa bola-errota batean edo beste makina egoki batean egiten da, eta lohi homogeneo bat sortzen da bertan. Ehotzeko prozesuan eraginkortasunik handiena lortzeko eta ezpurutasun kantitateak minimoen azpitik jarraitzeko, |Los polvos de los carburos y el aglutinante metálico se mezclan en húmedo, después de seguir una serie de procesos de molienda y, reacciones y reducciones quí­micas (carburización) -donde, entre otras cosas se determina el tamaño del grano-, en un molino de bolas u otra máquina adecuada para formar un lodo homogéneo, en el que para alcanzar la mayor eficacia en el molido y perseverar bajo mí­nimos la inclusión de impurezas, las bolas son de metal duro.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

higadura arruntena izaten da; burdinurtuekin, karburoek, hondar-inklusioek eta gainazaleko ezpurutasunek eragiten dute, gehienbat. siendo el más común, en las fundiciones, los carburos, las inclusiones de arena y las impurezas superficiales son los mayores responsables de ello.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aluminaren erresistentzia eta zailtasuna nabarmen hobetu dira forma naturalarekin alderatuz gero, partikulen eta ezpurutasunen tamaina kontrolatuta, elaborazio-metodoak berregokituta, eta beste osagai zeramiko batzuen kantitate txikiekin nahasita. La resistencia y tenacidad de la alúmina se ha mejorado sustancialmente con respecto a su forma natural a través del control del tamaño de partí­culas e impurezas, reajustes en los métodos de elaboración y mezcla con pequeñas cantidades de otros ingredientes cerámicos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hasieran burdina eta karbonoa soilik zituztenak baziren ere (bitarrak ere esaten zaie, bi elementu zituztelako), ezpurutasunak alde batera utzita, gaur egun, altzairu guztien % 90 baino gehiago hartzen da karbono-altzairutzat. Aunque inicialmente eran aquellos que no contenían más elementos que el hierro y el carbono (también llamados binarios, porque sólo contenían dos elementos), prescindiendo de las impurezas, actualmente más del 90% de todos los aceros son aceros al carbono.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Burdina zera da, izen hori bera duen elementu kimikoa besterik ez duen produktu siderurgikoa, edo bestela, elementu gehiago izanik ere, ezpurutasuntzat soilik har badaitezke. Se denomina así­ al producto siderúrgico que no contiene más que el elemento quí­mico de este nombre, o bien, aun conteniendo otros elementos, éstos solamente tienen carácter de impurezas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Burdina burdina purua izaten da ezpurutasunen kopurua hutsala denean. El hierro es hierro puro cuando la cantidad de impurezas es insignificante.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
ezpurutasun > impureza (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Arnasbideetan, airearen ezpurutasunak gerarazten dituzte; digestio-hodian, azalera leuntzen dute eta elikagaiak errazago igarotzen dira. En las vías respiratorias sirven para retener las impurezas que lleva el aire; en el tubo digestivo suavizan su superficie, facilitando el deslizamiento de los alimentos.

Materiala: Anatomia

Aplikatu larruazalak ezpurutasunik edo bestelako produkturik ez duenean. Aplicar sobre la piel libre de impurezas u otros productos.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Historian, garai guztietan ezaguna izan da landare hori, "ezpurutasunak" ezabatzeko, batzuetan, "ezpurutasun magikoak" (begizkoa, sorginak uxatzeko), eta, besteetan, "ezpurutasun errealak" (pozoiak, adibidez, horien antidoto gisa erabiltzen baita). Esta planta es conocida através de todos los tiempos asociada a la eliminación de "impurezas", ya fueran de naturaleza "mágica" (quitar el mal de ojo, ahuyentar brujas), o más reales, como los venenos, ante los cuales se utilizá como antí­doto.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

ezpurutasunak eta koipea ezabatzea, antisepsia, baskularizazioa. extracción de impurezas y grasa, antisepsia, vascularización.

Materiala: Estetikan erabiltzen diren teknika hidrotermalak

Ez dugu produktu hau erabili behar larruazal koipetsuetan edo ezpurutasunak dituztenetan, koipetsuegia baita. No utilizaremos este producto en pieles grasas o con impurezas ya que resulta demasiado untuoso.

Materiala: Makillajea. Dekoraziozko estetika pertsonala

Larruazaletik makillaje-hondakinak eta ezpurutasunak kendu ondoren, edo peeling kosmetikoa egiten den bitartean edo ondoren aplikatzen da. El vapor ozono se aplicará después de eliminar los restos de maquillaje e impurezas de la piel, o bien, después o durante la aplicación de un peeling cosmético.

Materiala: Elektroestetika

Zuntz-optikoaren muturretan edozein ezpurutasun edo zikinkeria badago, erradiazioaren eraginkortasunari eragingo dio, eta potentzia-galera handiagoa izan daiteke. Cualquier impureza o contaminación en los extremos de la fibra óptica afectan la eficacia de la radiación, pudiendo incrementar la pérdida de potencia.

Materiala: Elektroestetika