llenado Bilatu llenado testuinguru gehiagotan

1
betetze > llenado (27 testuinguru)
eu testuak es testuak
Balantzaren orratzari bandera-pieza bat gehitu zaio. Pieza horri eragingo dio detektagailuen aire-fluxuak, eta betetze-balbula itxi behar dela agintzeko seinalea emango du. En la aguja de la balanza se situó adicionalmente una banderola, sobre la cual incide el flujo de aire de los detectores, dando señal para el cierre de la válvula de llenado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Betetze-altuera, 95 Llenado, altura de, 95

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Betetze-gailua, 98 Llenado, dispositivo de, 98

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Betetze-abiadura, Llenado, velocidad de.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

3.87 irudia. Betetze-instalazio baten aginte pneumatikoa. Figura 3.87. Mando neumático de una instalación de llenado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Betegailua 1.0 zilindroaren bidez jaitsiko da, eta 2.0 zilindroak betetze-balbulari eragingo dio. El dispositivo para llenado desciende medíante el cilindro 1.0 y la válvula de llenado es accionada por el cilindro 2.0.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Lehen aipatu dugun moduan, bi hurbiltasun-detektagailuen arteko distantziak zehaztuko du dosifikatze geldoaren iraupena, betetze-balbula guztiz deskonektatu aurretik. Como ya se ha dicho anteriormente, la distancia entre los dos detectores de proximidad produce la dosificación lenta hasta la desconexión de la válvula de llenado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Dosifikazio geldorako seinalea iritsitakoan, ibiltarterik luzeeneko zurtoina aterako da eta betetze-balbula itxi egingo du bigarren ibiltarterik laburrenak zehaztutako balioarekin. Al llegar la señal para la dosificación lenta sale el vástago con la carrera más larga y cierra la válvula de llenado hasta el valor determinado por la segunda carrera más corta.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Behin bigarren seinalea iritsitakoan, ibiltarte laburra aterako da, eta guztiz itxiko du betetze-balbula. Tan pronto como llega la segunda señal, sale la carrera corta v cierra la válvula de llenado por completo.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak

Estalkia jartzea ere, hortaz, betetze-prozesuan sartuta dago. La colocación de la tapa está incluida en el proceso de llenado.

Materiala: Pneumatikaren aplikazioak