irristailu Bilatu irristailu testuinguru gehiagotan

1
irristailu > corredera (14 testuinguru)
eu testuak es testuak
Irristailuak erabiltzen ditugu tiraderak labainarazteko El cajón se desliza sobre unas correderas.

Materiala: Egurraren teknologia

Irristailuetan bermatutako tiraderak. Cajones apoyados sobre correderas.

Materiala: Egurraren teknologia

Tiraderek estuak izan behar dutenean, alboetako irristailuak ezkutatzeko edo kentzeko erabiltzen dugu gidari bakarreko sistema. Este último sistema se emplea para disimular o suprimir las correderas laterales en los cajones estrechos.

Materiala: Egurraren teknologia

Irristailuetan jarri behar dira gidariak. Koadroan 1 cm neurtzen duten estrabe txikiak dira gidariak, eta tiradera gaizki ibiltzea galarazten dute. En dichas correderas, se ponen las guías o listoncitos de 1 cm. en cuadro, que impedirán un funcionamiento defectuoso del cajón.

Materiala: Egurraren teknologia

a) tiraderaren neurrien araberako irekigunea egin behar dugu aurreko langaran eta b) lau irristailu prestatu behar ditugu, langarekin mihiztatu, eta irekigunearen alde bakoitzean eta arrasean erdiratu: goian bata eta behean bestea. a) En la traviesa delantera, se hará la abertura correspondiente a las medidas del cajón, b) Se prepararán cuatro correderas, las cuales se ensamblarán a las traviesas, centrándolas a -cada lado y a ras de la abertura: una arriba y otra abajo.

Materiala: Egurraren teknologia

Tiradera baten ordez bi egin behar baditugu, gehigarria egin behar dugu tiraderak bereizteko, eta gehigarriaren zabalerak eta lodierak izan behar dute langarenen berdina. Langaretan mihiztatu behar dugu gehigarria, eta irristailu zabalagoa jarri behar dugu erdian, bi tiraderak labainarazteko. a Si en vez de uno tenemos que hacer dos cajones, la separación de cajones la haremos con un suplemento del mismo ancho y grueso que las traviesas, a las cuales se ensamblará; y en el centro pondremos una corredera más ancha, que sirva para los dos cajones.

Materiala: Egurraren teknologia

Irristailuek izan behar dute 4 X x 2 cm-ko eskuairaldeko estrabeak, eta haien luzerak izan behar du argiaren zabaleraren berdina; haietatik labaintzen da tiradera, Las correderas son listones de unos 4X2 cm. de escuadría, y su largo es el ancho de luz; por ellas se desliza el cajón.

Materiala: Egurraren teknologia

Tiraderari ondo eusteko, bi irristailu eta bi gidari prestatu behar dira. a Para recibir bien el cajón, se preparan dos correderas y dos guias.

Materiala: Egurraren teknologia

Irristailuetan bermatutako tiraderei (ikusi 734.A irudia) La figura 734-A muestra la construcción de un cajón apoyado sobre correderas.

Materiala: Egurraren teknologia

ohol batek eusten die, irristailuak hain zuzen ere, eta hainbat estrabek (hain zuzen ere, gidariek) gidatzen dituzte tiraderak, albotik. Gidariak irristailuetan finkatzeko, iltzatu egiten ditugu, Cuando el cajón es sostenido por una tabla, llamada corredera, es guiado lateralmente por unos listones, llamados guías, que se fijan con clavos a las correderas.

Materiala: Egurraren teknologia

2
irristailu > deslizador (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
GARAIERA aldagaiaren balioa modu erosoan aldatzeko, aldagaiari lotutako irristailu bat jarriko dugu. Para cambiar el valor de la variable ALTURA de forma cómoda, pondremos un deslizador asociado a la misma.

Materiala: SCADA sistemak

Irristailua mugitzen badugu (GARAIERA balioa aldatuta), Anchor (ainguraketa) parametroaren arabera, irudia geziek adierazten duten noranzkoan luzatuko da: Moviendo el deslizador (cambiando el valor de ALTURA), dependiendo del parámetro Anchor (anclaje), la figura se estirará en el sentido indicado por las flechas:

Materiala: SCADA sistemak

BIRAKETA aldagaia irristailu bati esleitzen badiogu bere balioa aldatzeko, objektua pantailan birarazi ahal izango dugu. Si asignamos la variable GIRO a un deslizador para cambiar su valor, podremos hacer girar el objeto en pantalla.

Materiala: SCADA sistemak

Adierazleen funtzionamendua ikusteko, aplikazioa exekutatuko dugu WindowViewer (Runtime) funtzioaren bitartez, eta ejalarm1 aldagaiaren balioa aldaraziko dugu, irristailuaren bitartez. Para ver el funcionamiento de los indicadores, ejecutamos la aplicación mediante WindowViewer (Runtime) y hacemos variar el valor de ejalarm1 mediante el deslizador.

Materiala: SCADA sistemak

Aldagaiaren balioak aldatzearen simulazioa egiteko, KONTSUMOA aldagaia aldatzeko aukera emango duen irristailua sartuko dugu. Para simular el cambio de los valores de la variable, vamos a introducir un deslizador que permita el cambio de la variable CONSUMO.

Materiala: SCADA sistemak