deskarga Bilatu deskarga testuinguru gehiagotan

1
deskarga > descarga (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
2.15 irudian honako hau ikus dezakegu: bost zilindro dituen aluminiozko gorputzak, pistoiak dituen aginte-platerak, espekadun errotoreak, arrastedun poleak, bobinak, xurgapen-hodiak (SUC) eta deskarga-hodiak (DIS) dituen kulatak eta xaflazko balbula-plakak (plaka hori ireki eta ixten denean, hozgarria xurgatu eta bultzatzen da) osatzen duten konpresore bat. En la figura 2.15 podemos apreciar un compresor formado por un cuerpo de aluminio con cinco cilindros, el plato de mando con los pistones, el rotor de levas, la polea de arrastre, la bobina, la culata con los conductos de aspiración (SUC) y descarga (DIS) y la placa de

Materiala: Erosotasun- eta segurtasun-sistemak

Su txikietan erabiltzen dira, eta ez dute 2 minutu baino iraupen handiagoko deskargarik. Se utilizan en fuegos pequeños y no suelen tener una duración superior a los 2 minutos de descarga.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Horiek lehergarriak izan daitezke; horregatik, ez da komeni eramatea korronte elektrostatikoen deskargak eragindako txinpartak sor ditzakeen norberaren babesteko ekiporik. Izan ere, pintatze-prozesuan, elektrizitate estatikoa sortzen da, barruko aireztatze behartua dela-eta. Estos son potencialmente explosivos, por lo que conviene no llevar ningún equipo de protección personal que pueda generar chispas por descarga de corrientes electroestáticas ya que, durante el proceso de pintado, se crea electricidad estática debido a la ventilación forzada en su interior.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Deskarga bateko txinpartak eragindako leherketak Explosiones debido a la chispa procedente de una descarga

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan