armadura Bilatu armadura testuinguru gehiagotan

1
armadura > armadura (5 testuinguru)
eu testuak es testuak
Inklinatutako beste estalki mota bada dago, konplexuagoa eta garestiagoa dena. "Estalki aireztatua" esaten zaio, eta 2.3 irudian jaso da. Oso hedatua dago herrialde menditsu eta hoztetan, eta hemen teknika aurreratuago bat erabiliz egiten da, erosotasuna eskaintzeko, energia aurrezteko eta armadura babesteko, armadurarik badago. Una solución de cubierta inclinada, más compleja y con coste relativamente superior, es la denominada "Cubierta ventilada", que se refleja en la Figura 2.3, muy extendida en paí­ses montañosos y frí­os, conocida en nuestro paí­s con una técnica más avanzada, que ofrece confort, ahorro energético y protección de la propia armadura, si existe.

Materiala: Eraikinaren estalkia

b) 4 kg/m2-ko SBS polimero-betunezko xafla bat jartzen da, 140 gr/m2-ko poliesterrezko armadurarekin (UNE 104 204/1), euskarriari hotzeko itsasgarriz itsatsia b) Instalación de una lámina de betún polimérico SBS de 4 kg/m2 con armadura de poliéster de 140 gr/m2 (UNE 104 204/1), adherida al soporte con adhesivo en frí­o

Materiala: Eraikinaren estalkia

Hobe da koloreko ale mineralezko autobabestutako xaflak erabiltzea, polimero-betunez eta poliester/polietilenozko armadura bikoitz batez osatuta egonik, denborak aurrera egin ahala emaitza ona ematen ari direlako. Es aconsejable emplear láminas autoprotegidas de gránulo mineral en color, por el buen resultado que están demostrando al paso del tiempo, por estar originadas con betunes poliméricos y doble armadura de poliéster/polietileno.

Materiala: Eraikinaren estalkia

c) APP polimero-betunezko autobabestutako xafla jartzen da, 140 g/m2-ko poliesterrezko feltro puntzonatuzko bi armaduraz armatua eta 50 g/m2-ko beira-zuntzeko beloa erantsita, alezko akaberarekin eta 4 kg/m2-ko pisuarekin, UNE 104 242/2 araua betez (LBM 40G FP+FV mota, GA 2 sistema, Q-90 EOA), aurrekoari itsatsia arrabolaz edo sopletez presioa eginez, estalkiaren maldaren arabera. c) Colocación de lámina autoprotegida de betún polimérico (APP), armada con doble armadura de fieltro de poliéster punzonado (FP) de 140 g/m2 + velo de fibra de vidrio (FV) de 50 g/m2, con acabado granular y peso de 4 kg/m2 cumpliendo con norma UNE 104 242/2, tipo LBM 40G FP+FV, sistema GA 2 de la NBE Q-90, adherida a la anterior mediante presión con

Materiala: Eraikinaren estalkia

Xafla iragazgaizgarria zaharkitzen edo zurruntzen delako, xaflaren armadura hausten delako edo egikaritzean material iragazgaizgarririk ez dagoelako gertatzen den hondamenaren ondorioa. Consecuencia del deterioro por envejecimiento o rigidez de la lámina impermeabilizante, por rotura de la armadura de la misma o inexistencia de material impermeabilizante a la hora de la ejecución.

Materiala: Eraikinaren estalkia