forjaketa Bilatu forjaketa testuinguru gehiagotan

1
Norabide bakarreko forjaketa.
Norabide bakarreko forjaketa.
forjaketa > forjado (48 testuinguru)
eu testuak es testuak
2. BLOKEA. Forjaketa BLOQUE 2 Forjado

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Ondorengo irudian, doitasun-forjaketa bidez eta matrize itxiarekin egindako forjaketa konbentzionalaren bidez lortutako emaitzak aldera daitezke. Adibide honetan doitasun-forjaketak bizarrak kentzen ez baditu ere, murriztu egiten ditu. En la figura siguiente se puede comparar los resultados obtenidos mediante un forjado de precisión y un forjado convencional con matriz cerrada, aunque el forjado de precisión en este ejemplo no elimina las rebabas, si las reduce.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Nolanahi ere, bizarrik gabeko forjaketak prozesuaren kontrolaren gaineko eskakizun zorrotzagoak ezartzen ditu matrize irekiarekin egindako forjaketak baino, esate baterako: No obstante, el forjado sin rebaba impone requerimientos más exigentes sobre el control del proceso, que el forjado con matriz abierta, como:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Hona hemen forjaketa-eragiketen beste desberdintasun bat: matrizeak zenbateraino murrizten duen piezaren materialaren fluxua. Otra diferencia en las operaciones de forjado es el rango en que la matriz restringe el flujo del material de la pieza.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aplikazio mota horren ondorioa da pieza gehiago produzitzen direla tinkaketa bidez hotzean, epelean edo beroan beste edozein forjaketa-eragiketa bidez baino. Consecuencia de este tipo de aplicaciones, es que se producen más piezas por recalcado -en frí­o, en tibio o en caliente- que por cualquier otra operación de forjado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Forjaketa isotermikoa forjaketa konbentzionala baino garestiagoa da, forjatzeko zailak diren metaletarako (adibidez, titaniorako eta superaleazioetarako) eta pieza konplexuetarako gordetzen da. El forjado isotérmico es más costoso que el forjado convencional y se reserva para metales difí­ciles de forjar, como el titanio y las superaleaciones, así­ como para piezas complejas.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

gabiek, prentsek, forjaketa-matrizeek eta makina horietan erabiltzen diren erreminta bereziek, ekipamendu osagarriek (esaterako, materiala berotzeko labeek), materiala kargatzeko eta deskargatzeko gailu mekanikoek, eta matrize itxiarekin egindako forjaketaren bizarrak ezabatzeko muxarratze-estazioek. martinetes, prensas, matrices de forjado y herramientas especiales que se usan en estas máquinas, equipos auxiliares como hornos para calentar el material, dispositivos mecánicos para cargar y descargar el material y estaciones de recorte para la eliminación de las rebabas del forjado con

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Makinako forjaketan erabiltzen den ekipamendua honako makina hauek osatzen dute: El equipo que se usa en el forjado -a máquina- consiste en máquinas clasificadas en:

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erradio txikiek metalaren fluxua mugatzeko eta estanparen gainazaletan erresistentzia areagotzeko joera dute forjaketa-prozesuan. Los radios pequeños tienden a limitar el flujo del metal e incrementar la resistencia en las superficies de la estampa durante el forjado.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Matrize itxiarekin egindako forjaketan, bizarren sorkuntza faktore erabakigarria da, estanpa barruan presioa pilatzea eragiten baitu, eta horrek barrunbea betetzea eragozten baitu. La formación de la rebaba es un factor crí­tico en el forjado con matriz cerrada, puesto que causa acumulación de presión dentro de la estampa que dificulta el llenado de la cavidad.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea