mailu Bilatu mailu testuinguru gehiagotan

1
Mailua
Mailua
mailu > martillo (13 testuinguru)
eu testuak es testuak
1.6. irudia. Mailua erabiltzea. Figura 1.6. Uso del martillo.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hartu zizel bat eta mailu bat, eta erabili unitate didaktiko honetan azaldutakoaren arabera. Coge un cincel y un martillo y utilí­zalo conforme a lo explicado en esta unidad didáctica.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Zergatik mugitu behar da besaurrea soilik mailua erabiltzerakoan? ¿Por qué se debe mover solo el antebrazo al utilizar un martillo?

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Esku batez zizelari heltzen badiogu eta besteaz mailua erabiltzen badugu, kolpea ematerakoan mailuari heltzen dion sorbalda mugitzen badugu, beste sorbalda ere posizioz aldatuko da; horren ondorioz, zizelera hurbiltzen garelarik, zizelaren nahiz mailuaren posizioa zuzendu beharko ditugu aldi berean, eta, horrela, sarritan eskuari kolpea ematen diogu azkenean (3.20.a irudia). Si con una mano estamos sujetando el cincel y con la otra manejamos el martillo, y movemos el hombro que sujeta el martillo, al golpear, el otro hombro también variará su posición, lo que implica que, a la vez que vamos acercándonos al cincel, tengamos que corregir simultáneamente la posición tanto del cincel como del martillo, siendo frecuente terminar golpeándonos en la

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Tresnak, mailua kasu honetan, behar bezala zaindu behar dira. Las herramientas, en este caso el martillo, deben conservarse correctamente.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Mailuaren buruak ez du bizarrik izan behar, eta kirtenari tinko helduta egongo da burua atera eta askatuko ez den moduan. La cabeza del martillo no debe tener rebabas y debe estar sujeta firmemente al mango, sin posibilidad de que se salga y se desprenda la cabeza.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Soldatzaile-mailua Mailu burubiribila Karrozari-mailua Martillo de soldador Martillo de bola Martillo de carrocero

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Mailua kolpekatze-elementu bat da, eta burua (normalean burdinazkoa) eta kirtena ditu. El martillo es una herramienta de golpeo, compuesta por una cabeza, en general de hierro, y un mango.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Hainbat mailu-mota dago: Existen diferentes tipos de martillos:

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

Kolpea zer-nolako indarraz eman nahi dugun, hainbat pisuko mailuak daude; indar txikienekoak pisurik arinenekoak dira. Dependiendo de la fuerza con la que se quiera dar el golpe, existen martillos con distinto peso, siendo los de menor energía los de menos peso.

Materiala: Segurtasuna ibilgailuen mantentze-lanetan

mailu > martillo (2 testuinguru)
eu testuak es testuak
Mailu pneumatikoa Martillo neumático

Materiala: Proiektuak

Gero, mailuz joko dugu, beheko puntapaxak iltzatzeko eta aurremarkoa nibelak adierazitako altueran geratzeko. Golpeando con un martillo para que se claven las puntas inferiores hasta que quede a la altura que marque el nivel.

Materiala: Igeltserotza

mailu > martillo (18 testuinguru)
eu testuak es testuak
Lurrun-mailuak. Martillos de vapor.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Erortze libreko mailuak. Martillos de caí­da libre.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Aho bat ixten denean, bete egiten da. Komenigarria da noizean behin mailuaren kirtenarekin kolpe batzuk ematea hodiaren kanpoko aldean, sartu den harea asentatzeko eta trinkotzeko. Tolestu nahi dugun tartea eta zerbait gehiagoerabat bete arte errepikatuko da eragiketa. Una vez taponada una boca, se procede al llenado, que de vez en cuando, conviene dar unos golpes en la parte exterior del tubo con el mango del martillo, con el fin de que la arena ya depositada asiente y compacte, repitiendo la operación hasta el total llenado del tramo -y algo más- que queremos doblar.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

1. ariketa.- 1940an sortutako enpresa batek mailu burubiribilak ekoizten ditu; horretarako, egurrezko kirtenak mekanizatu, eta beste hornitzaile batetik ekartzen dituen buruekin muntatzen ditu. Ejercicio 1.- Una Empresa fundada en 1.940 se dedica a fabricar martillos de bola, para ello mecaniza los mangos de madera y los monta con las cabezas de bola que vienen de otro proveedor.

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

MAILUEN ATALA SECCIÓN MARTILLOS

Materiala: Antolakuntza eta ekoizpen-prozesuen kontrola

Forja-mailuak eta forjatzeko makinak. Martillos de forja y forjadoras.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Zizelaz edo beranez lanean ari garenean, mailuaren buruari baino gehiago, ahoari erreparatu behar diogu, zeren honela eskuetan kolpeak hartzea saihestuko baitugu. En los trabajos de cincelado o burilado, tenemos que dirigir la atención al filo y no a la cabeza del martillo, de esta manera evitaremos golpes en las manos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Egoera onean dauden mailuak erabili behar dira, kirtena ongi lotuta dutela. Los martillos tienen que estar en buen estado y bien sujetos sus mangos.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

Zenbait kasu berezitan, mailuaz jo egin beharko da. En algunos casos especiales se tendrá que golpear con el martillo.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

mailu-giltzak edo kolpeekin lantzeko giltzak. son llaves de martillo o para trabajar con golpes.

Materiala: Mekanizazio, konformazio eta muntaia prozesuen gauzatzea

2
Gomazko mailua
Gomazko mailua
mailu > mazo (4 testuinguru)
eu testuak es testuak
Harlauza masaren gainean jarriko dugu, eta gomazko mailuaz joko dugu ondo finkatuta geratzen den arte (4. irudia); gero, paletaren bidez, soberako masa kenduko dugu junturetatik (5. irudia). La lancha se superpondrá sobre la masa y se golpeará con el mazo de goma hasta asentarla (Fig. 4), luego se retirará la masa sobrante de las juntas (Fig. 5) con una paleta.

Materiala: Igeltserotza

Kola-zementua bigun dagoen heinean, mugitu eta ukituak egin diezazkiokegu jarrita dagoen baldosari; horretarako, gomazko mailuaz kolpe leunak joko dizkiogu kontu handiz, baldosa ez hondoratzeko, eta nahi dugun noranzkoan mugitzen lagunduko diogu eskuarekin. Se puede desplazar y retocar una baldosa ya colocada -mientras el cemento cola esté tierno- golpeando suavemente con el mazo de goma, de manera que no se rehunda la baldosa, y ayudando con la mano a que se mueva en la dirección adecuada.

Materiala: Igeltserotza

Lauzak banan-banan hartu, eta atzealdetik masa bota behar diegu, atzealde osoa erabat estalita geratzeko beste (2. irudia); gero, eskutan dugun lauza beheko lauzaren gainean jarriko dugu (3. irudia) eta igeltsero-mailuaren edo gomazko mailuaren (hobe hori) heldulekuaz kolpeak joko dizkiogu, jarrita ditugun gainerako lauzen maila berean utzi Para dosificar la masa se ha de echar la suficiente cantidad como para cubrir la parte posterior del azulejo completamente (Fig. 2), luego se colocará sobre el azulejo inferior (Fig. 3), golpeándola con el mango de la maceta o el mazo de goma -preferiblemente- hasta dejarla a lí­nea con los azulejos colocados manteniendo el plomo y nivel (Fig. 4).

Materiala: Igeltserotza

Xaflak behetik gora jarriko ditugu, xafla bakoitza aurrekoan oinarrituta (1. irudia), eta gomazko mailuaz joko ditugu, ondo finkatuta geratzeko. Se colocarán las placas desde abajo hacia arriba, apoyando cada placa en la inferior (Fig. 1) y asentándolas a golpes con un mazo de goma.

Materiala: Igeltserotza