brida Bilatu brida testuinguru gehiagotan

1
brida > brida (3 testuinguru)
eu testuak es testuak
Bi pieza edo gehiago lotu behar baditugu zankabea behar bezain luzea izateko, zur-erdika lotu behar ditugu. Ondoren, zuloa egin behar dugu pieza bakoitzaren buruan, eta burdina sartu behar dugu zuloan; burdinak hariztatuta egon behar du bi muturretan, eta torlojuz estutu behar dugu torlojuak sartzeko, bi hozka egin behar ditugu, eta hozkak estali egin behar ditugu gero. Azkenik, lotura indartu behar dugu, torl Si para lograr el largo de la zanca hay que empalmar dos o más piezas, el empalme se hace a media madera; luego se abre en la testa de cada pieza un agujero, en el que se introducirá un hierro roscado en sus dos extremos y apretado con tuercas, entradas por dos entalladuras que luego se tapan; por último, se refuerza el

Materiala: Egurraren teknologia

Lotura egurrezko bridaz estaltzen dugunean, berriz, saiatu behar dugu briden b lodiera b erdiko piezaren 1/2 baino handiagoa izan dadin, bridek jasan behar duten presioa ez izateko jasan dezaketena baino handiagoa. Y cuando el empalme se cubre con bridas de madera, hay que procurar que el grueso b, de las mismas sea superior a 1/2 de la pieza central b, para evitar que la presión a que están sometidas sea mayor que la que puedan soportar.

Materiala: Egurraren teknologia

Lotutako pieza kurbaturen trakzio-lana kalkulatzea (ikusi 1.104. irudia). Lotutako piezek trakzio-esfortzuei aurre egin behar dietenean, onena da bi brida edo juntura-estalki jartzea bi piezen arteko lotunean, eta bernoak erabiliz eustea brida edo juntura-estalkiei (ikusi 1.104.A irudia). Cálculo de piezas empalmadas (fig. 1.104). Para los casos de piezas empalmadas sometidas a esfuerzos de tracción, lo mejor es colocar dos bridas o cubrejuntas, sujetas con pernos, en la unión de las dos piezas (fig. 1104-A).

Materiala: Egurraren teknologia

brida > abrazadera (7 testuinguru)
eu testuak es testuak
Eskailerak seguruagoak izan daitezen, are gehiago indartzen ditugu langaluzeetako bridak. Para mayor seguridad, las abrazaderas de los largueros van más reforzadas.

Materiala: Egurraren teknologia

Halaber, kontuan izan beharra dago lotura guztiak indartu egin daitezkeela miru-buztanak, torlojuak edo bridak erabiliz. También hay que tener en cuenta que todos los empalmes admiten refuerzos de cola, tornillos, bridas, y abrazaderas.

Materiala: Egurraren teknologia

Lotura mota hau indartzeko, torlojuak, larakoak, bridak... erabiltzen ditugu. Estos empalmes se refuerzan con tornillos, clavijas, abrazaderas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Azkoin erako torlojuak, bridak, etab. erabili behar dira lotura indartzeko. Debe reforzarse con tornillos de tuerca, abrazaderas, etc.

Materiala: Egurraren teknologia

Goiko eskailera behekoan ahokatzeko, burdinazko bridak erabiltzen ditugu, torlojuz lotuta (ikusi 959. irudia). La escalera superior encaja en la inferior por medio de unas abrazaderas de hierro atornilladas (fig. 959).

Materiala: Egurraren teknologia

961. irudia. Brida indartuak. Fig. 961 Abrazaderas reforzadas.

Materiala: Egurraren teknologia

c) Lurreko habeak zementu armatuzkoak badira, habe etzanak haien gainean jarri behar ditugu zuzenean, eta burdinazko bridaz finkatu behar ditugu; era berean, torlojuen bidez, habe etzanen ertzetan finkatu behar ditugu bridak (ikusi 989. irudia). c) Si el piso contiene vigas de cemento armado, se colocan los durmientes directamente encima, y se fijan mediante abrazaderas de hierro, sujetas con tornillos a los cantos de los durmientes (fig. 989).

Materiala: Egurraren teknologia