juntura Bilatu juntura testuinguru gehiagotan

1
juntura > juntura (19 testuinguru)
eu testuak es testuak
eta, oholen ertzak ez ezik, buruak ere mihiztatu behar ditugu. Salbuespen bakarra da buruak lotzea arima bidezko juntura erabiliz; hori egiten badugu, dagokion arteka egin behar dugu buruetan. En las tablas, no sólo se machihembran los cantos, sino también las cabezas, a no ser que la unión de éstas se efectúe con juntura de alma, y entonces se hará en ellas la ranura correspondiente.

Materiala: Egurraren teknologia

Pinua edo izeia erabiltzen dugu tronadurak egiteko. Mihiztaduraren edo arima bidezko junturaren bitartez lotzen ditugu taulak, eta habe etzanen edo habeteriaren gainean iltzatzen ditugu ondoren. Suele emplearse madera de pino o abeto; los tablones van unidos a machihembra o con juntura de alma, y luego se clavan sobre los durmientes o envigado.

Materiala: Egurraren teknologia

Behar bezala egin behar dugu 45 angeluko juntura, ertzek barkillatzeko joera hartzen baitute bestela. La juntura a inglete debe estar bien hecha, de lo contrario los bordes tenderán a abarquillarse.

Materiala: Egurraren teknologia

Bira-uhala mahaiarekin lotzeko, mihia egin dezakegu estrabean eta arteka taulan (ikusi 741.E irudia), edo arima bidezko juntura erabil dezakegu (ikusi 741.F irudia). En el detalle E de la figura 741 vemos la unión del cerquillo, mediante una lengüeta en el listón y una ranura en el tablero, y en el detalle F, la unión con juntura de alma.

Materiala: Egurraren teknologia

Estalki edo azala, 60 xX 40 cm-koa, betea izan daiteke, eta mihiztatu egin daiteke edo arima bidezko junturaren bitartez lotu. º La tapa o sobre de 60 X 40 cm. puede ser maciza, con acoplamiento de machihembra o juntura de alma.

Materiala: Egurraren teknologia

Hori dela eta, zinta-zerra ez da erabili behar junturak edo doitasun handiko lerroak mozteko, 2-3 mm-ko marjina behar baita errepasatzeko eta akabatzeko. Por tal motivo, dicha sierra no debe ser empleada para los cortes de junturas, o de medidas muy precisas, ya que se necesitan de 2 a 3 mm. de margen para su repaso y perfecta terminación.

Materiala: Egurraren teknologia

h) Panelak handiak dira (5"50 x 1"22m-koak dira), eta langileak eta junturak aurreztea dakar horrek. h) Es de grandes dimensiones (5"50 X X 1"22 m.), que ahorran mano de obra y junturas en su colocación.

Materiala: Egurraren teknologia

Hutsune bat uzten dugu erdian, eta giltza edo bi falka sartzen ditugu hutsunean, juntura estutzeko. En el centro se deja un hueco, en el que se introduce una llave o dos cuñas que aprietan la juntura.

Materiala: Egurraren teknologia

Ezkutuko miru-buztanerako muntaia (ikusi 394. irudia). Lodiera bera izaten dute bi oholek, eta ezkutuan gelditzen dira ziriak; izan ere, 45 gradukoa edo jandakoa bakarrik dirudi kanpora ematen duen junturak. Ensamble de colas de milano ocultas (figura 394). Las dos tablas suelen tener el mismo grueso, y las espigas quedan ocultas a la vista, quedando la juntura al exterior como si sólo estuviera a inglete o con rebajo.

Materiala: Egurraren teknologia

Hori dela eta, ziriak egin aurretik, ertz irtena egin behar da juntura hartzeko. Esto obliga a efectuar un reborde para la juntura antes de hacer las espigas.

Materiala: Egurraren teknologia