erakusle Bilatu erakusle testuinguru gehiagotan

1
erakusle > puntero (43 testuinguru)
eu testuak es testuak
Funtsean, azkeneko erakusleak buruko erakusleari segitzen dio. En esencia el puntero de cola persigue al puntero de cabeza.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Bufferrari etekinik handiena ateratzeko, zikliko bihurtzen dugu. Bestela esanda: erakusleetako edozein amaierara iristen denean, hasierara bidaltzen dugu berriro. Para aprovechar el búffer al máximo lo hacemos cí­clico, es decir cuando cualquier de los dos punteros llega al final lo enviamos al principio.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

BYTE *pPilaOina; // Pilaren oina seinalatzen duen erakuslea int iCntCab; // Burua seinalatzen duen kontagailua int iSize; // Pilaren tamaina void InitPila(int iTam); BYTE *pPilaBase; // Puntero a la base de la pila int iCntCab; // Contador que apunta a la cabeza int iSize; // Tamaño de la pila void InitPila(int iTam);

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Pilan elementu bat sartzen denean (PUSH), pilako erakuslea (STACK POINTER edo SP) gehitu egiten da. Aldiz, pilatik elementu bat ateratzen denean (POP), pilako erakuslea gutxitu egiten da. Cuando se almacena un nuevo elemento de la pila (PUSH) el puntero de cabecera (STACK POINTER o SP) se incrementa, cuando se extrae un elemento de la pila (POP) el puntero de cabecera se decrementa.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Klasearen interfazera sartzeko, bi eragile erabil daitezke: objektu bat baldin badugu, puntua; eta objektu bat seinalatzen duen erakusle bat baldin badugu, gezia. Obsérvese cómo se utiliza el operador punto o el operador flecha para acceder a la intefaz de la clase en función de si tenemos un objeto o un puntero a objeto.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Egin CodCad() funtzio bat, sarrerako parametro gisa kate bat seinalatzen duen erakusle bat jasoko duena. Funtzioak katea kodetuko du, karaktere bakoitzaren ordez hurrengoa jarriz, ASCII taularen barruan. Realizar una función CodCad() que reciba como parámetro de entrada un puntero a una cadena, la función se encargará de codificar la cadena cambiando cada carácter por el siguiente dentro de la tabla ASCII.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Errepikatu aurreko ariketa, erakuslearen ordez erreferentzia bat erabiliz. Repetir el ejercicio anterior sustituyendo el puntero por una referencia.

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

Kasu honetan, itzulitako balioa C++ lengoaia mota bat seinalatzen duen erakusle bat izango da, edo, bestela, erakusle generiko bat (void *). En este caso, el valor devuelto es un puntero a un tipo de C++ o un puntero genérico (void *).

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

// Erakusle generiko bat itzuli // Devolver un puntero genérico

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria

// Osoko bat seinalatzen duen erakusle bat itzuli // Devolver un puntero a entero

Materiala: Logika digitala eta mikroprogramagarria