haurtxo Bilatu haurtxo testuinguru gehiagotan

1
Haur jaioberria.
Haur jaioberria.
haurtxo > bebé (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
Batetik, amak bere askatasuna eta independentzia galtzen ditu, lotura- eta mendekotasun-etapa bizi bat hasten baitu, haurtxoa zaintzeko eta elikatzeko. Por una parte, la madre pierde su libertad e independencia, ya que comienza una intensa etapa de atadura y dependencia dedicada a cuidar y alimentar al bebé.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Haurtxoen guneak. Los espacios bebé.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Amari eta 0-4 hilabeteko edo urtebete bitarteko bere haurtxoari laguntzeko guneak dira. Son espacios de apoyo a la madre y a su bebé de 0 a 4 meses o 1 año.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Haurtxoari eman beharreko oinarrizko arreta. Las atenciones básicas al bebé.

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Haurtxoaren ongizatea eta osasuna. El bienestar y la salud del bebé

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz

Haurtxoaren zaintza, garapena eta hezkuntza. El cuidado, el desarrollo y la educación del bebé

Materiala: Garapen Sozioafektiboa Familiekin Parte hartuz