txotxongilo Bilatu txotxongilo testuinguru gehiagotan

1
txotxongilo > títere (22 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haur-hezkuntzako edo lehen hezkuntzako ikastegietan arreta handia jarri beharko dute estimulu horiek guztiak haurren eskura jartzekoa. Hortaz, egokitu egin beharko dituzte leku irekiak adibidez, patioa, hor hasiko baitira kirola egiten, korrika ibiltzen, elkar harrapatzen eta nahierara asaskatzen, eta leku itxiak ere bai jolas dramatikoetan ibili, eta jostailuak, mozorroak, txotxongiloak eta panpinak egingo baitituzte. Desde los centros infantiles o escuelas de primaria se ha de tener gran cuidado de poner al alcance de los pequeños todos estos estí­mulos, con la adecuación de espacios abiertos, como el patio, donde comenzarán a practicar algunos deportes, o donde podrán correr, pillarse y desahogarse libremente, o bien los espacios cerrados, donde se practicarán los juegos dramáticos, donde el pequeño elaborará sus propios

Materiala: Jolasaren metodologia

Mota guztietako musika-tresnak(perkusiozkoak, haizezkoak eta harizkoak), eta adierazpenerako materiala, hala nola koloretako arkatzak, argizaria, plastilina, arbelak, igeltsuak, ipuinak, mozorroak, txotxongiloak, etab. Introducción de instrumentos musicales de todo tipo, percusión, viento, cuerda y material de expresión como lápices de colores, cera, plastilina, pizarras, tizas, cuentos, disfraces, tí­teres etc.

Materiala: Jolasaren metodologia

Haurrentzako antzerkiak hainbat modalitate ditu eta, sarritan, txotxongiloak edo itzalak erabiltzen dira aktoreen ordez. En su versión infantil, cuenta con diferentes modalidades en las que a menudo los actores son sustituidos por tí­teres, sombras o marionetas.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Txotxongiloak Los tí­teres y las marionetas

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Txotxongiloak erraz egiten eta maneiatzen dira. Los tí­teres son fáciles de hacer y también de manejar.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Horregatik, esku-txotxongiloak erabiltzen hasteko aprobetxa dezakegu etapa hori. Por este motivo se puede aprovechar este perí­odo para introducir los tí­teres utilizando las manos.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Mozart irudikatzen duen txotxongilo batekin hasten da. Empieza la obra con un tí­tere que es Mozart.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Haurrek hobeto uler dezaten, txotxongilo batzuk direla eta burua hari baten bidez eusten dietela irudikatzeko eska diezaiekegu. Para que lo entiendan los niños, se les puede proponer que se imaginen que son unos tí­teres y se les aguanta la cabeza por un hilo.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Abestia hasiko duen txotxongiloa zein izango den jakin-nahia pizteko eta haurrak aho-zabalik uzteko, zapi baten azpian ezkuta dezakegu txotxongiloa. Se pueden esconder debajo de un pañuelo los tí­teres y sorprender a los niños, picándoles la curiosidad sobre qué tí­tere iniciará la canción.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

itzal txinatarrak, txotxongiloen bidez egindako antzezpena, dramatizazioa, teknika mistoak eta abar. las sombras chinas, la representación a través de tí­teres, la dramatización, técnicas mixtas, musical, etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

txotxongilo > marioneta (31 testuinguru)
eu testuak es testuak
Haurren arretari eusteko trikimailu garrantzitsuak dira, besteak beste, musikaren erritmoan dantza egitea, txotxongiloak lo hartu duelako itxurak egitea, bihurrikeriak egitea eta funtzioak aurrera jarraitu dezan txotxongiloa konbentzitzea. Bailar al ritmo de la música, simular que la marioneta se duerme, hacer travesuras y convencer a la marioneta para que siga la función son aspectos importantes para retener la atención de los pequeños.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Euskarri fisiko guztia (txotxongiloak, agertokia...) landu behar duzue antzezpena egiteko. Tenéis que elaborar todo el soporte fí­sico (marionetas, escenario....) para posibilitar la representación.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hezitzaileak bi txotxongilo hartzen ditu: Maritxu altu anderea eta Patxi baxu jauna. Por ejemplo, la educadora o educador incorpora dos marionetas: la señora María Agudo y el señor Pepe Grave.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Txotxongiloei esker, pertsonaiak ahotsekin erlazionatuko dituzte haurrek: A partir de las marionetas, los niños identificarán los personajes con las voces:

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

txotxongiloekin, marrazkiekin, panpinekin, ipuina balitz bezala, mozorrotuta eta abar. a partir de marionetas, dibujos, muñecos, como un cuento, disfrazados de los personajes, etc.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Gurasoek txokoak sortzen lagun dezakete, erabiltzen ez dituzten etxeko materialak ekarriz hala nola alfonbrak, apalak, arropa zaharra edota egiten den jardueraren batean aktiboki parte hartuz (adibidez, irakurketaren txokoan txotxongiloekin ipuin bat kontatzen). Los padres pueden colaborar en la creación de los rincones, bien aportando materiales de casa que ya no utilizan, como alfombras, estanterías, ropa vieja, o bien colaborando activamente en alguna de las actividades que se desarrollen (por ejemplo, explicando un cuento con las marionetas en el rincón de lectura).

Materiala: Jolasaren metodologia

Gutxi entzuten duten haurrentzat, komunikatzeko bideak irekitzen saiatuko gara; oso komenigarria izango da ispiluekin jolastea, keinuak, soinuak eta bibrazioak eginez, telefono eta txotxongiloekin jolastea, eta ikusmen-estimuluen bidez garapen linguistikoa (ulermenari nahiz adierazpenari dagokiona) bultzatzen duten jolasak egitea. Para aquellos pequeños con restos auditivos se intentará establecer cauces de comunicación, será muy conveniente jugar con espejos donde se pueda gesticular, hacer sonidos, producir vibraciones, además serán convenientes los juegos con teléfonos, marionetas, o aquellos que a través de estí­mulos visuales faciliten su desarrollo lingüí­stico, tanto a nivel de comprensión como de expresión.

Materiala: Jolasaren metodologia

bi txotxongilo (gizonezko bat eta emakumezko bat). dos marionetas (un hombre y una mujer).

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

bi txotxongiloren ipuina entzungo dute haurrek: Los niños escucharán un cuento de dos marionetas:

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa

Hezitzaileak bi txotxongiloen arteko elkarrizketak asmatuko ditu. La educadora o educador inventará diálogos entre las dos marionetas.

Materiala: Adierazpena eta komunikazioa