kirurgia Bilatu kirurgia testuinguru gehiagotan

1
Erizainak eta zirujauak zesarea bat eginen.
Erizainak eta zirujauak zesarea bat eginen.
kirurgia > cirugía (6 testuinguru)
eu testuak es testuak
antibiotiko aminoglukosidoak aho-bidetik ematen dira, hesteak prestatzeko (esterilizatzeko) hesteetako kirurgia egin baino lehen. los antibióticos aminoglucósidos se administran vía oral para esterilizar el intestino como preparación para cirugía intestinal.

Materiala: Farmazia eta parafarmaziako prestakinak egitea farmazietan

Tratamendua kirurgia izaten da, ERRADIOTERAPIA eta KIMIOTERAPIAREKIN batera. El tratamiento suele consistir en cirugía, combinado con RADIOTERAPIA y QUIMIOTERAPIA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Kartzinoma guztietan bezala, tratamendua kirurgia, ERRADIOTERAPIA eta KIMIOTERAPIA izan ohi da. Al igual que en todos los carcinomas el tratamiento consiste en combinar la cirugía con la RADIOTERAPIA y QUIMIOTERAPIA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tratamendua, kasu guztietan bezala, kirurgia izaten da, ERRADIOTERAPIA eta KIMIOTERAPIAREKIN batera. El tratamiento como en todos los casos consiste en combinar cirugía con RADIOTERAPIA y QUIMIOTERAPIA.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Tratamendua kalkuluak disolbatzea edo zatitzea izan ohi da, errazago kanpora daitezen; hala ere, batzuetan kirurgia beharrezkoa izan ohi da. El tratamiento suele consistir en disolver o fragmentar los cálculos para que se eliminen más fácilmente aunque a veces en necesario la cirugía.

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak

Lehenengo sintomak hauek dira: hematuria eta gernuan kalkuluak agertzea. Hortik aurrera, eta modu jarraian, pisu-galera, anorexia, argizari-kolorea... agertzen dira. Kasu guztietan bezala, tratamendua kirurgia izan ohi da (giltzurruna erauztea metastasirik ez badago, beste giltzurrunak behar adinako gaitasun funtzionala badu, eta betiere gaixoaren egoera orokorrak aukera hori eskaintzen badu), erradioterapia eta kimioterapiarekin batera. El primer sí­ntoma que produce es hematuria y la presencia de coágulos en la orina y a partir de aquí­ y progresivamente; pérdida de peso, anorexia y color cerúleo... Como en todos los casos el tratamiento consiste en combinar cirugía (extirpación del riñón en el caso de que no exista metástasis que el otro riñón tenga

Materiala: Erizaintzako oinarrizko teknikak